Oslo skal stramme til allerede strenge krav til klima, miljø og seriøst arbeidsliv

Anbud365: Oslo skal stramme til allerede strenge krav til klima, miljø og seriøst arbeidslivOslo kommunes anskaffelsesvirksomhet skal være en sterk pådriver for teknologiutvikling, innovasjon og grønn verdiskapning i leverandørmarkedet, heter det i byrådets forslag til budsjett for 2022. På bildet byrådsleder Raymond Johansen (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune har gjennom Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv etablert noen av landets strengeste seriøsitetskrav. Neste år skal Oslomodellen videreutvikles. Samtidig skal kommunens allerede strenge klima- og miljøkravkrav strammes inn ytterligere. Dette er blant anskaffelsesgrepene som varsles i forslaget til kommunebudsjett for 2022. Og innkjøpsmuskelen til Oslo kommune er det intet å si på: Kommune er en av Norges største innkjøpere og anskaffer årlig for i underkant av 30 mrd. kroner, fremgår det av byrådets budsjettforslag.


Samkjøpsporteføljen dekker ca. 75 avtaleområder, har en årlig verdi på i underkant av 2,5 mrd. kroner og utgjør i underkant av 9% av kommunens årlige innkjøpsbudsjett. Kommunen oppnår store besparelser ved å inngå samkjøpsavtaler fordi kommunens innkjøpsvolum samles i færre, men større avtaler. Dette gir reduserte transaksjonskostnader og innkjøpspriser. Avtalene for elektrisk kraft, renholdstjenester, vikartjenester, konsulenttjenester, møbler og mat- og drikkevarer er for tiden de største målt i omsetning.

Kommunens innkjøpsmakt skal brukes, heter det, til å sikre gode, effektive og samfunnsansvarlige løsninger for byens innbyggere og næringsliv og skape tillit til Oslo kommune som tjenesteyter, byutvikler og samfunnsaktør. Aktiv bruk av anskaffelseskriterier i kommunens anbud skal bidra til å sikre et seriøst arbeidsliv og nå byrådets ambisiøse klimamål – og tilrettelegge for bærekraftig og sunn mat som når målet om redusert kjøttforbruk og et mer plantebasert kosthold.

Strengere klima- og miljøkrav

I 2022 vil byrådet fortsette å arbeide aktivt for å følge opp og stramme inn sine strenge klima- og miljøkrav. Kravene vil også bli fulgt opp i kommunens samkjøpsavtaler. Byrådet vil sørge for veiledning, kompetansebygging og dialog, slik at virksomhetenes innkjøpere og leverandører får nødvendig støtte til å aktivt kunne bidra til å realisere kommunens mål. Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg vil også utvikles for å ivareta strenge klima- og miljøkrav til kommunens bygg. Oslo kommune har som mål å ha 100% nullutslipp for maskiner og tunge kjøretøy innen 2025.

Kommunens anskaffelsesvirksomhet skal være en sterk pådriver for teknologiutvikling, innovasjon og grønn verdiskapning i leverandørmarkedet. Det skal gjennomføres innovative anskaffelsesprosesser som skal fremme nytenking og nyskaping og dekke kommunens behov på en mer klima- og miljøvennlig måte. Byrådet vil forene og utnytte krefter i egne rekker, byens forsknings- og kunnskapsmiljøer og leverandørmarkedet for å prøve ut og sette i verk grønnere løsninger.

Bærekraftig og sunn mat

Oslo kommune har svært høye ambisjoner for bærekraftig og sunn mat. Målene inkluderer blant annet å halvere matsvinn og kjøttforbruk, samt å øke andelen plantebasert mat. Gjennom kommunens samkjøpsavtaler skal det legges til rette for at dyrevelferdshensyn tillegges vekt ved kommunale virksomheters kjøp av animalske produkter.

Kommunen har gjennom Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv etablert noen av landets strengeste seriøsitetskrav for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kontraktskrav som sikrer et tilstrekkelig antall faglærte og lærlinger og lønns- og arbeidsvilkår som er i henhold til tariff for de som bidrar til å oppfylle kommunens kontrakter, er en viktig del av Oslomodellen og vil bli videreført i 2022. Oslomodellen omfatter også sosiale krav som skal benyttes i hele leverandørkjeden ved varekjøp der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner eller folkerettens bestemmelser. Byrådet vil i 2022 videreutvikle Oslomodellen.

Bli den første til å kommentere på "Oslo skal stramme til allerede strenge krav til klima, miljø og seriøst arbeidsliv"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.