Finsk offensiv for økt sysselsetting gjennom mer bruk av offentlige anskaffelser

Anbud365: Finsk offensiv for økt sysselsetting gjennom mer bruk av offentlige anskaffelserOrdförande Joona Räsänen i Finsk Kommunförbund, som spiller en sentral rolle i den finske satsingen på å øke sysselsettingen ved mer effektiv bruk av offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Finland er i gang med en omfattende satsing på å øke sysselsettingen gjennom bruk av offentlige anskaffelser. Mulighetene benyttes i for liten grad i dag, og så vel statlige som kommunale prosjekter er med i offensiven. Kunnskap skal økes, erfaringer utveksles og veiledningsmateriell skal utvikles. Bruk av markedsdialog anbefales dersom det er tvil hos tilbydere som møter sysselsettingskrav om den påtenkte arbeidskraften har nødvendig kompetanse og greier jobben.

I Finland er programmet for å øke sysselsettingen gjennom offentlige anskaffelser en del av regjeringens satsing på å få flere til å kunne utnytte sin arbeidsevne. Satsingen drives av Arbets- och näringsministeriet i samarbeid med Social- och hälsovårdministeriet. Målet den finske regjeringen har satt seg, er at det i 2025 skal være en sysselsettingsgrad på 75%.

Det er endringene i regelverket for offentlige anskaffelser og konsesjoner med utgangspunkt i EU-direktivene fra 2016 som har åpnet mulighetene for å ta med syselsettingsrelaterte hensyn i anskaffelsene. Også i tildelingskriteriene kan man vurdere å trekke inn sysselsetting i hovedkriteriet kvalitet, heter det i en artikkel skrevet av en representant for Arbets- och näringsministeriet.

Øke kunnskap, spre informasjon

Ofte er poenget at man i et prosjekt som dette for å fremme sysselsettingen må endre lovgivningen, men i dette tilfellet er den nødvendige lovbestemmelse på plass. Nå gjelder det å ta den i bruk i fullt monn – den benyttes ikke i tilstrekkelig utstrekning i dag.

Målet med prosjektet er å øke sysselsettingen gjennom anskaffelser i hele landet, og for at det skal lykkes er det vesentlig bl.a. å øke kunnskapen om mulighetene og spre informasjon. Å ta med sysselsetting i anskaffelser, heter det, må inn i strategier og rutiner hos alle aktører. I tillegg trengs aktører som formidler arbeidstakere, så som enheter hos de finske arbeids- og næringskontorene og enheter i kommunenes sysselsettingsforsøk. Det trengs for å lykkes med rekrutteringen.

Kommune-prosjekt

Finlands Kommunförbund spiller en sentral rolle gjennom et riksomfattende samordningsprosjekt, der også praktiske spørsmål og problemer tas hånd om. I dette prosjektet samler man i tillegg støttemateriell med sikte på å lage en håndbok om de modellene som tas i bruk.

Arbeids- og næringskontorene finansierer selv sju pilotprosjekter med fokus på anskaffelser i kommunene. Disse skal holde på ytterligere et år. Også ete kompetansesenter er koplet inn. Det nye programmet Finland för fornyelse och kompetens 2021-2027 gir også mulighet til å gjennomføre utviklingsprosjekter der sysselsetting gjennom anskaffelser står sentralt.

Tilbydere i tvil

Foretak som deltar i konkurranseutsetting, kan synes at vilkårene knyttet til sysselsetting er vanskelige. Ved alle anskaffelser skal det imidlertid gjøres en vurdering av om vilkårene eller kriteriene for sysselsetting kan tilpasses ved anskaffelsen det dreier seg om.  Både oppdragsgivere og tilbydere kan dessuten ha fordommer knyttet til kompetansen hos den arbeidskraften som tilbys og om disse personene kan klare jobben. Gjennom bruk av markedsdialog kan man eventuelt få avklart dette.

Bli den første til å kommentere på "Finsk offensiv for økt sysselsetting gjennom mer bruk av offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.