Korrupsjonsrapport: Kommunalt ansatte og bygg og anlegg mest utsatt

Anbud365: Skyter ned forslag om eget anskaffelsesregelverk for premiespare-fondsGeneraldirektør Rikard Jermsten i Konkurrensverket har ikke mye til overs for forslaget om et eget anskaffelsesregelverk for kjøp av fonds til et «fondtorg» (foto: Andreas Eklund).

Skriv ut artikkelen

En gjennomgang av de siste årenes korrupsjonsdommer i svenske domstoler viser at det er en overvekt av kommunalt ansatte som er på tiltalebenken. Likeledes er bygg og anlegge en versting – sju av ti dommer gjelder denne bransjen. I 70% av dommen er det nær privat eller profesjonell relasjon mellom tjenestemann og leverandør. Det fremgår av en fersk rapport, der det også pekes på at selv om dette dreier seg om korrupsjon, er det en indikasjon på at også anskaffelsesreglene kan ha vært utsatt i disse sakene.

Jur.dr.Catrin Karlsson Westergren har på oppdrag fra Konkurrensverket levert rapporten «Korruptionsdomar och offentlig upphandling». Det er en gjennomgåelse av korrupsjonsdommer med tilknytning ril offentlige anskaffelser i svenske domstoler de siste 10 – 12 år. Hensikten har vært å identifisere faktorer og omstendigheter som kan gi grunnlag for mistanke og videre utredning av korrupsjon i anskaffelsessituasjoner. Rapporten, heter det, bidrar til at Konkurrensverket og andre aktører på en tydeligere måte kan innrette sitt arbeid mot å bekjempe korrupsjon i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Kommunal tjenestemann

Det fremgår av rapporten at den vanligst forekommende korrupsjonssituasjon er at en tjenestemann i kommunal forvaltning eller kommunalt selskap med nære relasjoner til leverandører mottar bestikkelser underveis i gjennomføring av en inngått avtale – anskaffet i pakt med anskaffelsesreglene eller ikke.  Slike tilbud initieres oftest av leverandøren.

En annen vanlig forekommende situasjon er bygg- eller andre håndverkstjenester på den offentlige tjenestemannens private eiendom. Her er det gjerne tjenestemannen som oftest tar initiativ.

Oppsigelse og utelukkelse

Brudd på regelverket i slike sammenhenger fører ofte til at tjenestemannen blir sagt opp fra sin stilling og at leverandører utelukkes fra kommende anskaffelser, ifølge rapporten.

Av andelen fellende korrupsjonsdommer gjelder 70% bygg, anlegg og andre håndverkstjenester. Av disse utgjør bygg og anlegg den absolutte majoriteten, heter det.

I 70% av dommene forekommer en nærhet mellom den offentlige tjenestemannen og en representant for leverandøren. Med nærhet menes her enten i arbeidsforhold eller rent personlig – ofte etablert som følge av en langvarig kontakt i forbindelse med anskaffelser). Mest vanlig i det underlaget som rapporten bygger på, er at tjenestemannen er kommunalt ansatt i forvaltning eller selskap.  I de fleste dommene begås bruddet i en pågående avtalerelasjon eller i forbindelse med et kjøp.

Varer og tjenester

Når det gjelder varer og tjenester, er det i 70% av tilfellene den offentlige tjenestemannen som tar initiativet. Leverandøren er imidlertid svært aktiv innenfor reiser og middager. I 75% av sakene er dette tilfelle og det er, heter det i rapporten, egentlig bare i ett eneste tilfelle at det kan konstateres at det er tjenestemannen som har initiert til en reise.

I dommene behandles i veldig liten utstrekning overtredelse av anskaffelsesretten, ifølge rapporten. Det forekommer imidlertid indikasjoner på at så er skjedd, og korrupsjonsbruddene utgjør en åpenbar risiko for man trår for nær de anskaffelsesrettslige prinsipper, slik det formuleres i rapporten.

Bli den første til å kommentere på "Korrupsjonsrapport: Kommunalt ansatte og bygg og anlegg mest utsatt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.