Offentlige innkjøpere i EU-land vil bli pålagt å være boikott-voktere

Anbud365: Offentlige innkjøper i EU-land vil bli pålagt å være boikott-voktereSjefjurist Åsa Edman i innkjøpssentralen Adda i Sverige kaster brannfakkel i en bloggartikkel.

Skriv ut artikkelen

Nye oppgaver pålegges offentlige innkjøpere i EUs medlemsland – og deres leverandører. De får ansvaret for gjennomføring av EUs planlagte boikott av varer og tjenester fra visse tredjeland. Innkjøperne må sjekke at valgte leverandør ikke drar med seg varer, tjenester eller underleverandører fra boikott-merkede land eller områder. Og den valgte leverandøren må ved kontraktslutt dokumentere at han ikke har kjøpt for mye fra de boikottede – over visse terskelverdier. Det er sjefjurist Åsa Edman i innkjøpssentralen Adda som kaster denne brannfakkelen i en bloggartikkel.

Adda er innkjøpssentralen som er eiet av Sveriges kommuner och Regioner, søsterorganisasjon til KS. Det er en ny EU-forordning om et internasjonalt anskaffelsesinstrument hun tar for seg. Dette er et ledd i et forslag som har versert på EU-nivå i en ti-års tid. EU vil ha tiltak mot land og områder som nyter godt av EUs indre marked, men som ikke slipper hverken EU eller EU-land inn på egne markeder.

Sakskomplekset er for tiden til behandling i Europaparlamentet, og signalene derfra er, ifølge Addas sjefjurist, at man fra EUs side nå virkelig ønsker å trykke til. Anskaffelsesinstrumentet som tenkes etablert, innebærer at Europakommisjonen får mulighet til å gjøre et såkalt IPI-vedtak (IPI=International procurement instrument), rettet mot leverandører fra et område i et tredjeland. Før et slikt vedtak gjøres, skal Kommisjonen samvittighetsfullt utrede behov og konsekvenser, skriver sjefsjuristen.

Leverandører skal utelukkes

Slik Europaparlamentet ser det, skal alle eller bestemte leverandører fra et spesifikt geografisk område (IPI-område) utelukkes fra anskaffelser i regi av EU-medlemsland. Beslutningen kan gjelde samtlige kjøpende myndigheter eller enheter i EU-området, og det kan gjelde utpekte varer eller tjenester eller leverandører i en bestemt bransje. Ansvaret for å følge opp Kommisjonens vedtak hviler på den enkelte oppdragsgiver som skal kjøpe inn.

IPI-vedtak vil gjelde vare- og tjenesteanskaffelser over en verdi litt i underkant av 50 millioner kroner etter dagens euro-kurs mot norske kroner. For bygganskaffelser og konsesjoner er det aktuelt for kjøp over en terskelverdi på noe under 150 millioner norske kroner. For dynamiske innkjøpssystem er det EU-terskelverdiene som skal gjelde.

Visse kontraktskrav

Dersom en oppdragsgiver gjør kontrakt på et av de områdene som er IPI-belagt, skal visse kontraktskrav være med. Den valgte leverandøren skal f.eks. ikke benytte seg av varer, tjenester eller underleverandører fra et område som omfattes av et IPI-vedtak – i alle fall om verdien av slike bidrag overstiger en tiendepart av kontrakten. I Europaparlamentet er det fremmet forslag om at andelen skal være 50%.

Når en slik kontrakt er løpt ut, skal oppdragsgiveren innhente dokumentasjon fra leverandøren og foreta en avstemming. Viser denne at mer enn 10% av verdien av f.eks. varene er kjøpt eller produsert av en underleverandør med opprinnelse i et IPI-område, skal det utferdiges en sanksjon som står i forhold til «overskridelsen». Ifølge forslaget i Europaparlamentet skal det dreie seg om 10-30% av kontraktens verdi.

Allerede fra 2022

Forordningen kan tre i kraft allerede i første kvartal neste år, heter idet i artikkelen, og den skal virke umiddelbart. Båre forordningen og de enkeltvise IPI-vedtakene får virkning for de anskaffelsene som kunngjøres straks etter. De IPI-vedtakene som er fattet, skal fornyes etter fem år for at de fortsatte er aktuelle.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige innkjøpere i EU-land vil bli pålagt å være boikott-voktere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.