Regjeringsforslag til mer effektivt tilsyn blankt avvist av Kommune-Sverige

Anbud365: Regjeringsforslag til mer effektivt tilsyn blankt avvist av Kommune-SverigeHøringsdokumentet fra regjeringen om styrket tilsyn med det offentliges anskaffelser er uten redegjørelse for hvorfor tilsynsforslagene er fremmet, dvs. en problemanalyse og hvilke alternativer som har vært overveiet, skriver Sveriges Kommuner och Regioner – her ved sin adm.dir. Staffan Isling (foto: Thomas Carlgren).

Skriv ut artikkelen

Kommune-Sverige sier plent nei til egen regjerings forslag om å styrke tilsyn med det offentliges anskaffelser. Så å si alle de konkrete tiltak som lanseres, blir avvist av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De mener at oppmerksomheten i stedet bør rettes mot det å gjøre gode bærekraftige forretninger og på hva som er mulig å få til innenfor regelverket og ikke på tilsyn, sanksjoner, klager og avgiftsbeløp. Sistnevnte er ikke utviklende, heter det, men leder til et formalistisk syn på det offentliges anskaffelser og at innovasjonskraften som finnes, går tapt.

Den svenske regjeringen åpner i høringen «En effektivare upphandlingstilsyn» for en rekke nye eller utvidede fullmakter til Konkurrensverket. Blant annet skal Konkurrensverket – som er tilsynsmyndighet – selv få vedta overtredelsesgebyr uten å gå om domstolene, og maksbeløpet for slike gebyr skal opp fra 10 til 20 millioner. I tillegg skal foreldelsesfristen økes fra ett til to år. Gebyr skal også kunne ilegges for langt flere forseelser enn ulovlige direkteanskaffelser, f.eks. for ikke å kunngjøre kontraktsinngåelse mm.. Etter planen skal lovendringene tre i kraft 1. februar neste år.

Men søsterorganisasjonen til KS – SKR – vender tommelen ned for så å si alle forslagene fra regjeringen. Tre av forslagene får likevel organisasjonens ja – det ene går ut på Konkurrensverket skal få ettergi et gebyr dersom det er gode grunner for det, det andre at bestemmelsene om tilsyn og overtredelsesgebyr kan samles i et felles kapittel. SKR er også enig i at det ikke skal innføres en mulighet for å ilegge pålegg for at regelverket skal følges.

Ikke forenlig med forenkling

Forslagene for øvrig er, heter det i deres høringsuttalelse, vanskelig å forene med regjeringens øvrige forslag på anskaffelsesområdet. Nylig ble anskaffelsesreglene i Sverige forenklet. Forenklinger av regelverket trådte i kraft 1. februar i år, og SKR sier seg enig i at det kan føre til økt behov for tilsyn. SKRs oppfatning er imidlertid at hva som trengs i så fall, er utvidet veiledning.

Høringsdokumentet er dessuten, fremholder SKR, uten en redegjørelse for hvorfor tilsynsforslagene er fremmet, dvs. en problemanalyse og hvilke alternativer som har vært overveiet. Et eksempel er kunngjøringer av kontraktinngåelse, som også i Sverige henger etter. Her trengs, mener SKR, en analyse av hvorfor slik etterannonsering ikke skjer, om det er tilfellet og hvilke alternative midler eller verktøy som kan løse problemet.

Ubegripelig bestemmelser

SKR minner dessuten om at Lagrådet flere ganger har påpekt at anskaffelsesregelverket inneholder uklarheter og tolkningsproblemer. Lagrådet er et svensk statlig organ med oppgave å granske viktige lovforslag før de behandles av Riksdagen. Visse bestemmelser er ifølge Lagrådet ubegripelige, andre er tvetydige og kan oppfattes å gi grunnlag for ulike fortolkninger, fremholder SKR.

Av en fersk rapport fremgår det dessuten at det heller ikke er noe statistisk solid grunnlag for at det er noe forbindelse mellom tilsyn og bedre regeletterlevelse, poengterer SKR.

Fremmer et formalistisk syn

I stedet bør, understreker SKR, bør oppmerksomheten rettes mot det å gjøre gode bærekraftige forretninger og på hva som er mulig å få til innenfor regelverket og ikke på tilsyn, sanksjoner, klager og avgiftsbeløp. Sistnevnte er ikke utviklende, men leder til et formalistisk syn på det offentliges anskaffelser og at innovasjonskraften som finnes, går tapt.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringsforslag til mer effektivt tilsyn blankt avvist av Kommune-Sverige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.