Samfunnshensyn fra «bør»- til «skal»-krav i Sverige, dyrehelse med

Anbud365: Samfunnshensyn fra «bør»- til «skal»-krav i Sverige, dyrehelse medCivilminister Lena Micko har sendt på høring et forslag til innskjerping av bruk av samfunnshensynskrav i offentlige anskaffelser i Sverige (foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet).

Skriv ut artikkelen

Samfunnshensyn i svenske offentlige anskaffelser går fra å være «bør»-krav til å bli «skal»-krav ifølge et forslag fra regjeringen i vårt naboland i øst. I tillegg til samfunnshensyn som miljø, klima og sosiale forhold, kommer også hensyn til menneskers og dyrs helse med i innskjerpingen som forslaget representerer. Det er en forutsetning at hver offentlig virksomhet lager retningslinjer for samfunnshensyn i egne anskaffelser.

Forslaget «En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling» er på høring til 31. januar neste år, og foreslås tre i kraft 1. juli 2022. Offentlig sektor i Sverige kjøper årlig for om lag 800 milliarder, og regjeringen legger vekt på betydningen denne «muskelen» har i omstillingen til et ressurseffektivt, fossilfritt og bærekraftig samfunn.

Det dreier seg om en skjerping av dagens svenske anskaffelseslovgivning. Det skal bli obligatorisk å ta hensyn til klima, miljø, menneskers helse, omsorg og dyr i tillegg til sosiale og arbeidsrettslige aspekter ved offentlige anskaffelser der det er relevant. I dag er dette en anbefaling i regelverket – en «bør-regelen», men nå skal det bli en forpliktelse – en «skal-regel».

Dyre- og menneskehelse

Å ta med hensynet til dyrs og menneskers helse i forbindelse med anskaffelser er nytt moment i svenske regelverk. I noen tilfeller, heter det, er ikke svenske regelverk for dyrehelse helt på linje med EUs. Derfor kommer det ikke et krav om alltid å legge til grunn svenske regelverk når man tar med dyrehelse som krav i sine anskaffelser. Det blir et generelt pålegg om å se hen til menneskers og dyrs helse når man gjøre en anskaffelse.

Når det derimot gjelder klima og miljø, skal slike hensyn alltid tas med i vurderingen når en statlig etat, en kommune eller et landsting/en region gjør en anskaffelse.

Vil man m.a.o. handle med det offentlige i fremtiden, må leverandørene skjerpe sitt miljøarbeid og redusere sitt klimaavtrykk, heter det i en pressemelding fra det svenske Finansdepartementet.

Lokale retningslinjer

Forslaget innebærer også at de enkelte myndighetene skal utarbeide retningslinjer som sikrer gjennomføringen av regelendringen i egen virksomhet. Regjeringen åpner i høringsutkastet for at Upphandlingsmyndigheten kan lage en veiledning for hvordan slike lokale retningslinjer bør se ut, hva de bør inneholde mm.

Det blir ikke aktuelt å innføre nye regler for dokumentasjon for gjennomføring av en anskaffelse som følge av de nye reglene. Eksisterende krav til dokumentasjon er nok, konstaterer regjeringen.

Også anskaffelser under EU-terskelverdiene, med unntak for direkteanskaffelser, skal omfattes av de foreslåtte reglene for samfunnshensyn.

En viktig grunn for gjennomføringen av reformen er regjeringens løpende arbeid med å forenkle det nasjonale regelverket og utvikle formålstjenlige innkjøpsorganisasjoner.

Bli den første til å kommentere på "Samfunnshensyn fra «bør»- til «skal»-krav i Sverige, dyrehelse med"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.