35 foreslåtte anskaffelsestiltak er nå 23 – slik er politikken

Anbud365: 35 foreslåtte anskaffelsestiltak er nå 23 – slik er politikkenTorbjørn Røe Isaksen (t.v.) var næringsminister i den forrige regjeringen, Jan Christian Vestre i dagens. De gjenværende av Isaksens 35 anskaffelsestiltak er nok nå å finne i en skuff, nå er det Vestre 23 tiltak som gjelder.

Skriv ut artikkelen

De 35 anskaffelsestiltakene den forrige regjeringen skulle gjennomføre, er lagt i skuff – med mindre de ble gjennomført før Støre-regjeringen kom eller er å finne blant de 23 anskaffelsestiltakene dagens regjering skal gjennomføre. Dette fremgår av opplysninger fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Anbud365. De 23 tiltakene finner du i teksten nedenfor.

I 2019 la den daværende regjeringen frem stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Meldingen inneholdt en rekke tiltak – i alt 35 – som skulle bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Den varslet ingen endringer i regelverket, men målet var å legge til rette for bedre ressursbruk gjennom en mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk, som det het.

Etter den tid har det vært regjeringsskifte, og Anbud365 ville gjerne vite om også den nye regjeringen syslet med å iverksette meldingens mange tiltak. Slik svarte NFD:

– Den forrige regjeringen la frem stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser i april 2019. Meldingen inneholdt 35 tiltak som ble fulgt opp i flere departementer og av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). NFD fulgte opp meldingen med i halvårlig rapportering om oppfølging av tiltak fram til regjeringsskiftet høsten 2021. Etter regjeringsskiftet er departementets arbeid med offentlige anskaffelser basert på Hurdalsplattformen.

Dagens 23 tiltak

I Hurdalsplattformen – regjeringens politiske plattform, er det 23 tiltak:

 • Skjerpe kravene til åpenhet om eierskap og skatt i offentlige anskaffelser og utrede om offentlige innkjøpere bør sette offentlig land-for-land-rapportering som vilkår i større anbuds- og anskaffelsesprosesser.
 • Endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger.
 • Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.
 • Kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.
 • Vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 pst i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant.
 • Utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.
 • Utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet.
 • Bruke offentlege innkjøp, blant anna gjennom Statsbygg, for å styrkje etterspurnaden etter produkt basert på norsk skog.
 • Bruke offentlig innkjøp til å stille høye miljøkrav (i boligpolitikken).
 • Stille strengare krav til seriøsitet og bruk av lærlingar ved offentlege innkjøp og anbod.
 • Bruke statens innkjøp til å utvikle og styrkje gjenkjøp i norsk forsvarsindustri.
 • Sikre at statlige og kommunale anbud er utformet slik at lokale og regionale leverandører kan delta i konkurransen om hele eller deler av oppdraget.
 • Stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025
 • Sørge for at anbud ved bygging av samferdselsprosjekter utformes slik at lokale og regionale aktører kan delta.
 • Sikre rammevilkårene for de kommunalt eide og de ideelle attføringsbedriftene og unngå anbudsregimer som sentraliserer og bygger ned tilbud.
 • Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
 • Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.
 • Forbedre og forenkle pasientreiseordningen, herunder gå gjennom dagens anbudspraksis.
 • Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.
 • Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.
 • Sørge for at drifts- og beredskapstjenester ved flyplassene utføres av egne ansatte og ikke konkurranseutsettes.
 • Avslutte bruken av konkurranseutsetjing og anbod i barnevernssektoren og sikre ideelle verksemder langsiktige avtaler med det offentlege.
 • Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.

Bli den første til å kommentere på "35 foreslåtte anskaffelsestiltak er nå 23 – slik er politikken"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.