Anbud365 og Thommessen med ny kompetanse-satsing: Innkjøpsforum for forsyningssektoren

Anbud365: Anbud365 og Thommessen med ny kompetanse-satsing Innkjøpsforum for forsyningssektorenForsyningssektoren består av tjenester innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester i norsk rett. For å nå flest mulig er samlingene gratis og vi ønsker bredde blant deltakerne, kommenterer Wenche Sædal fra advokatfirmaet Thommessen. De som ønsker å melde sin interesse for deltakelse i forumet, kan sende en e-post med navn, stilling og firma, samt en kort beskrivelse for hvorfor man ønsker å delta i forumet (et avsnitt er tilstrekkelig) til event@thommessen.no innen 24. februar.

Skriv ut artikkelen

(Roger Bang Eie) Anbud365 og Thommessen starter et felles initiativ for å skape en møteplass for innkjøpere i forsyningssektoren, eksempelvis strømnettselskap og fjernvarmeselskap. Formålet er kunnskapsdeling, faglig diskusjon og nettverksbygging. – Thommessen vil invitere til fysiske samlinger for å tilrettelegge best mulig for samhandling mellom aktørene, sier Wenche Sædal, partner og advokat i Advokatfirmaet Thommessen.

Det er mange likhetstrekk mellom anskaffelsesregelverket som gjelder for forsyningssektoren og anskaffelsesregelverket som gjelder for klassisk sektor.  Forsyningssektoren har imidlertid sine særproblemstilinger, som det ofte finnes lite veiledning om. Før det nye regelverket trådte kraft i 2017, var forsyningsanskaffelser i liten grad detaljregulert. Nå er regelverket i stor grad det samme som for oppdragsgivere i klassisk sektor. Samlet sett har dette gitt en økende klagetrend for forsyningssektoren.

Ettersom regelverket tidligere ga stor frihet for oppdragsgiver, vil det kunne være varierende hvor godt oppdragsgivere er kjent med de nye detaljreglene. Konsekvensene ved å trå feil kan være store, både økonomisk og praktisk, og det er viktig for oppdragsgivere å ha kompetanse på området ved gjennomføring av gode (og lovlige) anskaffelser.

I denne forbindelse har vi intervjuet Wenche Sædal om det nye innkjøpsforumet. Sædal har mange års erfaring som advokat med spesialisering innen forsyningssektoren, og har tidligere ledet et tilsvarende nettverksforum i Thommessen.

– Hva er dette forumet?

– Forumet skal være en møteplass for innkjøpere i forsyningssektoren, der de møter kollegaer med erfaringsutveksling, bygger nettverk og får faglig påfyll gjennom ulike foredrag og gruppearbeid. Det benyttes både eksterne og interne foredragsholdere med høy faglig kunnskap som skal være med på å gi økt kompetanse til den enkelte deltaker, opplyser Sædal.  

Thommessen har i ca. to år hatt et tilsvarende forum med både digitale og fysiske samlinger – og har fått gode tilbakemeldinger. – Når vi nå slår oss sammen med Anbud365 som medarrangør ønsker vi å ta det et steg videre, opplyser hun, og: 

– Det er egne problemstillinger som vil materialisere seg for oppdragsgivere i forsyningssektoren, som ikke er relevant for oppdragsgivere i klassisk sektor. I forsyningssektoren er en stor del av oppdragsgiverne organisert som private rettssubjekter (AS), og vil ofte inngå som en del av et konsern, hvor flere av de øvrige konsernselskapene er fritatt fra anskaffelsesregelverket.

Særproblemstillinger

Et eksempel på en “særproblemstilling” kan være i hvilken grad anskaffelser som gjøres på konsernnivå må gjennomføres etter anskaffelsesregelverket eller i hvilken utstrekning det er tillatt å kjøpe inn varer/tjenester direkte fra andre selskap i samme konsern.

Et annet eksempel på en “særproblemstiling” kan være hensynet til forsyningssikkerhet, herunder håndtering av kraftsensitiv informasjon i anskaffelsesprosesser. Dersom det ikke skal så mye til for å slå ut et kritisk system, vil konsekvensene kunne bli alvorlige – noe som er blitt mer aktuelt i den senere tid. Sædal poengterer at det her vil kunne være aktuelt å se nærmere på behovet for sikkerhetsgradering.

– Generelt er det et økende behov for kompetanse innen denne sektoren. En skal ikke måtte finne opp hjulet på nytt, og gjennom forumet og nettverket som dannes der, tenker vi å kunne gi deltakerne innsikt i beste praksis, fremholder Sædal.   

Tre fysiske samlinger

Det er planlagt tre fysiske samlinger per år (fra kl. 1000 til 1500), som skal foregå i Thommessen sine lokaler i Oslo. Første samling blir mandag 17. april, andre samling blir tirsdag 22. august og tredje samling blir tirsdag 28. november.

Tema for første samling er sikkerhetsloven og sikkerhetsklarering i forsyningsanskaffelser. – Vi vil i denne samlingen også se nærmere på enkelt særproblemstillinger innen IKT-relaterte anskaffelser, opplyser hun. Deltakerne vil få mulighet til å være med å forme innholdet i de videre samlingene, basert på behov og ønsker. 

Samlingene vil ha oppstart på formiddagen (kl. 1000) , slik at flest mulig deltakere skal kunne delta uten behov for overnatting. Agenda for de ulike samlinger vil bestå av lett servering, foredrag, gruppearbeid, lunsj og oppsummering.    

– Hvem er målgruppen?

– Vi ønsker å nå frem til oppdragsgivere i forsyningssektoren og vil ha fokus på typiske problemstillinger som innkjøpere møter i sin hverdag. Her tenker vi at både innkjøpere, beslutningstakere og også compliance-ansvarlige kan ha nytte av grunnleggende kompetanse, fremhever Sædal, og:

– Vår erfaring er at det etterspørres verktøy som gir økt kompetanse og trygghet for innkjøperne. Det er ofte mange av de samme spørsmål som går igjen, uten at innkjøperne kjenner noe særlig til hverandres utfordringer og problemstillinger. Mange av innkjøperne i forsyningssektoren bruker Achilles som portal for utlysning av anbud, og dersom man ikke er tilbyder, vil en ikke kunne se hverandres konkurransegrunnlag. I dag sitter mange innkjøpere alene i innkjøperrollen og savner kanskje noe å sparre med.

Alle er velkomne til å søke om deltakelse, både store og små firmaer. Samlingene er gratis. Det viktigste er at deltakerne viser engasjement og ønsker å lære, men også at de kan bidra med eksempler på god praksis. Nytteverdi for den enkelte og bedriften er:

Nytteverdi

  • Økt kompetanse for den enkelte, tryggere beslutninger
  • Bedre innkjøp underveis
  • Forstå og utnytte handlingsrommet som lovverket gir
  • Kan være kostnadsbesparende ved å unngå feil mht til klager og erstatninger
  • Tilbud om deltakelse til neste års nettverk ved fullført deltakelse, samt utstedelse av dokumentasjon for deltakelse

– Hvordan kan interesserte søke om deltakelse i forumet?

De som ønsker å melde sin interesse for deltakelse i forumet, kan sende en e-post med navn, stilling og firma, samt en kort beskrivelse for hvorfor man ønsker å delta i forumet (et avsnitt er tilstrekkelig) til event@thommessen.no innen fredag 10. mars.

Forumet har begrenset antall plasser, og for å få en mest mulig variert gruppe tar vi forbehold om å begrense deltakelsen til to personer fra samme firma (hvis det er tale om et konsern, vil begrensningen gjelde hvert enkelt selskap i konsernet, slik at det kan delta mer enn to fra samme konsern). Alle som melder sin interesse, vil få tilbakemelding innen 15. mars.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365 og Thommessen med ny kompetanse-satsing: Innkjøpsforum for forsyningssektoren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.