Anbud365-webinar i dag: Anskaffelsesreglene prøves for første gang i en krisetid

Anbud365: Dagens Anbud365-webinar: Anskaffelsesreglene prøves for første gang i en krisetidAdvokatfirmaet Grette ved advokatene Marie Braadland (t.h.) og Silje Grimseth Ullebust – begge partnere – gav anbefalinger knyttet til anskaffelser i en krisetid på dagens Anbud365-webinar.

Skriv ut artikkelen

Det var historisk sus over dagens Anbud365-webinar med Grette-advokatene Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust. Tema var anskaffelser i krisetid. Anskaffelsesregelverket prøves i disse tider for første gang i sin historie. Om løsninger som i dag benyttes holder vann når de eventuelt kommer for domstolene, er utvilsomt et spenningsmoment. Mye kompetanse å hente! I tillegg var webinaret det 30. i rekken av Anbud365-seminarer/webinarer i de drøyt seks årene Anbud365 har eksistert. Jubileum, med andre ord.

For tiden øker priser på visse varetyper og innsatsfaktorer kraftig, det er mangel på enkelte råvarer og produkter, og leveringstider kan i mange tilfeller ikke garanteres. Spørsmålet er da hvordan kan og bør denne typen usikre forutsetninger håndteres i planlagte og pågående anskaffelser av oppdragsgivere og leverandører – og hvordan kan det håndteres i inngåtte kontrakter uten å overskride grensen for vesentlige endringer?

Dette var temaet på dagens Anbud365-webinar i regi av Advokatfirmaet Grette. Advokatene Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust sto for det faglige innholdet, og gav råd og anbefalinger til nytte for oppdragsgivere og leverandører som må håndtere utfordringer i disse krisetidene.

Enhver aktsom oppdragsgiver

Det er et begrep i regelverket som dekker et krav til kvalitet på vurderinger som gjøres i forbindelse med en anskaffelse: … som enhver aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse … Få av de offentlige oppdragsgiverne generelt var vel i stand til å forutse Russlands angrep på Ukraina og den derpå følgende krigen, enn si konsekvensene av denne for egne avtaler og leveranser. Heller ikke iverksettelse av ulike sanksjoner med tilsvarende konsekvenser kunne med rimelighet trolig forutses. Advokatene på dagens webinar var imidlertid klare på at dersom man påberoper seg nevnte begrep fordi man vil gjøre inngrep i en eksisterende kontrakt, må en årsakssammenheng opp på bordet. Leveanseutfordringer er et eksempel. Det holder ikke bare å mene at situasjonene man er kommet i, er uforutsette omstendigheter.

Når det gjelder pandemien, strømprisen og annet som kan forbindes med dagens krisetider, forholder det seg nok annerledes. Pandemien har vart såpass lenge at en del erfaringer er hentet, og dermed med konsekvenser man har sett og kan bygge på. Men, som det ble fremhevet på dagens webinar, det er lite, om noe fra domstolene, om kriseløsningene holder. For første gang i anskaffelsesregelverkets historie prøves reglene i krisetider.

Pris, tidsfrist, force majeure

Nærmere 500 fulgte webinaret, der mye dreide seg om spørsmål knyttet til prisregulering og fristforlengelse – i tillegg til hva som kan være force majeure og hva som følger dersom slike kontraktsformuleringer får gyldighet. Før en anskaffelse settes i gang, er det å anbefale at oppdragsgiveren sjekker situasjonen i det aktuelle markedet gjennom markedsundersøkelser og kanskje også forhører seg hos eksperter og myndigheter. Det kan gi informasjon av betydning for konkurransegjennomføring og kontrakt.

Blant de gode rådene til leverandørene var å være forsiktig med forbehold, at de heller stiller spørsmål – og/eller kommer med innspill til utformingen av konkurransegrunnlag.

Underveis i en anskaffelse er det viktig at eventuelle endringer er lovlige og at de offentliggjøres slik at alle tilbydere – og de som kunne ha tenkt seg å delta i konkurransen. En endring er f.eks. vesentlig om den får betydning for deltakelse i den aktuelle konkurransen, og da gjelder reglene for hvordan man skal forholde seg ved slike endringer.

Her kan du finne støtte

Noen Kofa-saker ble på webinaret anbefalt når det gjelder vesentlige avvik: Kofa 2021/2139 og 2022/174. Anbefalt ble også en dom i Borgarting lagmannsrett – LB2015-186095, der temaet er at kontrakten trekkes i perioden mellom tildeling og signering av kontrakt. Om fristforlengelse er Kofa 2019/29 verd å studere, for prisjustering Kofa 2012/22. Dessuten har danske Konkurrence- og forbrugerstyrelsen laget et aktuelt notat: «Udbudsretlige problemstillinger vedrørende ændring af kontrakter og rammeaftaler, som følge af konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine», fortalte de to Grette-advokatene på dagens Anbud365-webinar.

NB: Dersom du ikke fikk med deg webinaret i dag, kan du fortsatt se det her.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-webinar i dag: Anskaffelsesreglene prøves for første gang i en krisetid"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.