Anskaffelsesutvalget: Fraråder sterkt øremerking av lokale leverandører

Anbud365: Anskaffelsesutvalget: Fraråder sterkt øremerking av lokale leverandørerAnskaffelsesutvalget mener at oppdragsgivers begrunnelse for ikke å dele opp en kontrakt kan eller bør kunne påklages av en leverandør. På bildet, utvalgets leder, professor Halvard Haukeland Fredriksen.

Skriv ut artikkelen

Øremerking av kontrakter til lokale leverandører vil bl.a. innebære uheldig forskjellsbehandling av norske leverandører ut fra hvor de er etablert. Dessuten vil løsningen kunne hindre lokale eller regionale leverandører fra å vinne kontrakter utenfor eget nærområde. Anskaffelsesutvalget vil sterkt fraråde en slik løsning, heter det i utvalgets delutredning 2, som ble lagt frem for kort tid siden. En slik regulering vil også kunne føre til betydelig svekkelse av konkurransen om offentlige kontrakter, og slik stride mot formålet om effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.

Utvalget er spesielt bedt om å vurdere adgangen til å velge lokale og regionale leverandører – et spørsmål om offentlige oppdragsgivere kan øremerke visse kontrakter for slike aktører.

Konklusjoner

Etter å ha vurdert en serie spørsmål knyttet til problemstillingen, konkluderer utvalget slik:

  • at det er positivt at lokale og regionale virksomheter får konkurranse fra nasjonale og utenlandske virksomheter, det øker deres konkurranseevne
  • at grønn omstilling forutsetter konkurranse og rask teknologiutvikling i alle markeder
  • at anskaffelsesregelverket inneholder egne bestemmelser som tilrettelegger for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurransen om offentlige kontrakter
  • at oppdragsgiver skal begrunne en beslutning om ikke å dele opp en kontrakt, og denne vurderingen kan være gjenstand for rettslig prøving i visse tilfeller
  • at anskaffelsesregelverket tillater at oppdragsgiver kjøper norsk mat til representasjonsformål, og mat fra lokale matprodusenter.

For kontrakter som ikke reguleres av EØS-avtalen, står lovgiver i utgangspunktet fritt til å innføre regler som forbeholder nærmere angitte kontrakter til lokale eller regionale leverandører, eller som gir oppdragsgiver anledning til selv å øremerke kontrakter til slike leverandører.

Betydelig svekkelse

– Etter utvalgets syn vil imidlertid en slik regulering kunne føre til betydelig svekkelse av konkurransen om offentlige kontrakter, og slik stride mot formålet om effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser, jf. utvalgets forslag til formålsbestemmelse i ny anskaffelseslov, skriver utvalget. Øremerking av kontrakter til lokale leverandører vil også innebære uheldig forskjellsbehandling av norske leverandører ut fra hvor de er etablert, og vil kunne hindre lokale eller regionale leverandører fra å vinne kontrakter utenfor eget nærområde. Det vil også kunne oppstå vanskelige grensespørsmål knyttet til hvilke leverandører som er tilstrekkelig lokale eller eventuelt regionale, ikke minst knyttet til mellomstore leverandører som har større eller mindre tilstedeværelse på flere steder. Utvalget vil sterkt fraråde en slik løsning.

Vidt handlingsrom over EU/EØS-tersklene

For anskaffelser som reguleres av EØS-avtalen, er det uten videre klart at det ikke er anledning til slik øremerking, heter det i delutredning 2. Men utvalget mener at det innenfor reglene er et vidt handlingsrom for oppdragsgivere til å tilrettelegge for at lokale og regionale leverandører deltar i konkurranser om offentlige kontrakter. Oppdragsgiver kan for eksempel:

  • Dele opp kontraktene
  • Begrense antall delkontrakter som kan tildeles en leverandør
  • Stille åpne krav i kravspesifikasjon. Det betyr f.eks. at oppdragsgiver ikke stiller for detaljerte spesifikasjoner dersom det ikke er grunnlag for det
  • Ikke stille for strenge kvalifikasjonskrav til leverandørene
  • Markedsføre konkurranser i flere kanaler slik at kontraktene blir bedre kjent og attraktive å delta i.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesutvalget: Fraråder sterkt øremerking av lokale leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.