Arbeidslivskrim: Kommer veiledning for dem som vil være strengere enn reglene

Anbud365: Arbeidslivskrim Kommer veiledning for dem som vil være strengere enn regleneStortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen spurte og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarte.

Skriv ut artikkelen

Det skal utarbeides en veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn anskaffelsesregelverket krever. Slik veiledning kan være et viktig bidrag til den profesjonalisering og kompetanseutvikling som en ønsker å få til når det gjelder offentlige innkjøp, slo arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fast i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Det var stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) som gjennom sitt skriftlige spørsmål brakte problemstillingen på bane:

– Det offentlige kan stille vilkår om at alle krav i overenskomster mellom arbeidslivets parter skal gjelde. I avtale mellom BNL og Norsk Arbeidsmandsforbund har vi Anleggsoverenskomsten og Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Fylkeskommuner som setter bort f.eks veivedlikeholdsarbeid kan stille krav om at overenskomsten skal gjelde og at hovedentreprenør har påseplikt overfor underentreprenør. Er statsråden enig i denne forståelsen?

Eksempel fra Trøndelag

Utgangspunktet hans var at administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune mener at anskaffelsesregelverket og EØS-avtalen er til hinder for at fylkestinget kan stille krav om at veieentreprenører skal ha inngått tariffavtale (overenskomst for private anlegg). Derfor vedtok ikke fylkestinget krav om tariffavtale i anbudene om driftskontrakter for fire veivedlikehold i Trøndelag med Trondheim Indre by, Stjørdal, Røros og Hitra.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie slo i sitt svar fast at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger oppdragsgiver å stille krav angående lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandørene.. Forskriften krever ikke at tariffavtalen som sådan skal gjelde, eller at det skal inngås en tariffavtale. Etter forskriften skal oppdragsgiver stille krav om at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.

På områder med allmenngjorte tariffavtaler gjelder forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.

Kamp mot arbeidslivskrim

Hun understreket at det er viktig å skille mellom de krav som stilles av regelverket, og de krav oppdragsgiver stiller som går utover disse: – Som innkjøpere av varer og tjenester har offentlige oppdragsgivere et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet, og det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Flere har utviklet sett av krav til sine leverandører, som på noen områder går lenger enn kravene i anskaffelsesregelverket.

– Kravene som stilles må ligge innenfor de generelle reglene for offentlige anskaffelser og de rammer EØS-avtalen setter, fremholdt statsråden. Hvorvidt det er i tråd med disse rammene å gå lengre eller stille andre typer krav enn det som er spesifisert i lovgivningen, må vurderes konkret. I Meld. St. 22 (2018–2019) “Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser” varsles det at det skal utarbeides en veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn anskaffelsesregelverket krever. Slik veiledning kan være et viktig bidrag til den profesjonalisering og kompetanseutvikling som en ønsker å få til når det gjelder offentlige innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Arbeidslivskrim: Kommer veiledning for dem som vil være strengere enn reglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.