Ikke behov for å etablere eget tilsynsorgan for offentlige anskaffelser

Anbud365: Ikke behov for å etablere eget tilsynsorgan for offentlige anskaffelserVed å opprette et tilsyn risikerer vi også en ytterligere rettsliggjøring av offentlige anskaffelser. Det tror vi verken oppdragsgivere, leverandører eller samfunnet generelt er tjent med, skriver advokat Kristine Vigander i KS i denne artikkelen (foto: Gerardo Poblete/KS).

Skriv ut artikkelen

Av advokat Kristine Vigander, KS

Kommunenes interesseorganisasjon KS ser ikke behovet for å etablere et tilsynsorgan for offentlige anskaffelser og er enig med næringsminister Monica Mæland.

Håndhevelsen av offentlige anskaffelser er tilstrekkelig ivaretatt ved de tvisteløsningsmulighetene som er nedfelt i gjeldende regelverk.  Leverandøren kan fritt velge om de ønsker å få prøvd sitt rettslige anliggende hos domstolen, ESA eller for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Håndhevelsen er også nylig skjerpet ved at Klagenemnda for offentlige anskaffelser ved ikrafttredelsen av nytt anskaffelsesregelverk, fikk tilbake kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr. Det er også nå regelfestet at klagenemnda har kompetanse til å fortsette behandlingen av saken og ilegge overtredelsesgebyr, selv om klagen trekkes.

Vår oppfatning er at Klagenemndas rådgivende uttalelser blir respektert og etterlevd og at uttalelsene er av stor betydning for rettsutviklingen.

Ved å opprette et tilsyn risikerer vi også en ytterligere rettsliggjøring av offentlige anskaffelser. Det tror vi verken oppdragsgivere, leverandører eller samfunnet generelt er tjent med. Fokus og ressurser isteden bør rettes mot en profesjonalisering og effektivisering av offentlige anskaffelser. Økt kompetanse, ledelsesforankring og bedre organisering er stikkord her.

1 kommentar på "Ikke behov for å etablere eget tilsynsorgan for offentlige anskaffelser"

  1. Hilde Hovengen | 1. desember 2017 på 11:12 | Svar

    Dette viser manglende innsikt i den makten offentlige innkjøper (=kunden) sitter med. Den arrogansen (og manglende kunnskap) vi som private leverandører møtes med når vi peker på at de grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser – som likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet – ikke er ivaretatt, er skremmende. Kostnadene ved å ta slike saker til retten er alt for høye for de fleste små- og mellomstore bedrifter, og overtredelsesgebyret via Kofa har ingen avskrekkende effekt. For ikke å snakke om det faktum at man klager på sin egen kunde. Det er behov for et varslingsorgan der man kan varsle om misligheter anonymt og kostnadsfritt. Dette vil virke skjerpende for oppdragsgiver, forhindre korrupsjon/kameraderi og sørge for best mulig benyttelse av fellesskapets penger.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.