DFØ-veiledning om lønns- og arbeidsvilkår får godkjent karakter

Anbud365: DFØ-veiledning om lønns- og arbeidsvilkår får godkjent karakterDag Strømsnes, divisjonsdirektør i anskaffelsesdivisjonen i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) kan konstatere at direktoratets veiledning om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter står seg godt i en fersk evaluering.

Skriv ut artikkelen

Veiledningen som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) står bak om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, får godkjent av et flertall av de som bruker den. Det fremgår av en evaluering Deloitte har gjort på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. Forbedringspotensialet ligger først og fremst i å gjøre den mer kjent, og i mindre grad til innholdet, heter det.

I sin utredning har Delotte også tatt for seg i hvilken grad offentlige oppdragsgivere benytter DFØs veiledning – og om det er behov for eventuelle endringer/tilpasninger i den.

Blant annet konkluderes det med at det fortsatt er et potensiale for å gjøre veiledningen mer kjent blant offentlige innkjøpere. Det er et betydelig antall offentlige innkjøpere som oppgir å ikke kjenne til hverken veiledningen spesifikt eller til DFØs veiledningsmateriale generelt. Samtidig er kjennskapen til veiledningen i dag betydelig bedret fra kjennskapen til DFØ veiledninger generelt kartlagt i en undersøkelse i 2017, heter det.

Rett nivå

Det fremstår som en utfordring å balansere behovet for å sikre generell veiledning som treffer en bred målgruppe opp mot behovet for å være detaljert nok slik at også modne innkjøpere kan dra nytte av veiledningen. Å lage et veiledningsmateriell som treffer alle som driver med offentlige innkjøp er krevende, da omfang og behov vil være svært ulikt avhengig av blant annet størrelse og innkjøpsvolum. Men, slår Deloitte fast, veiledningen er på rett nivå hva angår forhold mellom generell veiledning og detaljnivå, ifølge tilbakemeldingen fra et flertall av de som har tatt den i bruk.

Evalueringen har i liten grad identifisert konkrete behov eller forslag til endringer i veilederen. Forbedringspotensialet er først og fremst knyttet til å gjøre den mer kjent, og i mindre grad til innholdet.

Sparretelefonen

Det bør vurderes alternative veiledningsformat som supplement til veilederen om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, fremholder Deloitte i sin evaluering. Dagens veiledning er relativt omfangsrik og nært knyttet til minstekravene i regelverket. Evalueringen indikerer at innkjøpernes veiledningsbehov ofte i større grad er knyttet til avveininger og spørsmål i konkrete saker som går utover generelle råd om etterlevelse av regelverket, tilgang på faglig ekspertise og tilgang på verktøy og metodikk for oppgavene som skal gjennomføres. Blant annet har flere vist til behovet for en «hjelpetelefon» eller tilsvarende tilbud, og DFØs sparretelefon knyttet til bærekraftige anskaffelser er nevnt som et tilbud som også burde ha omfattet seriøsitet i anskaffelser.

Informasjonsdeling og avvisning

Delotte-evalueringen viser for øvrig at mange av de lovfestede kravene til seriøsitet oppleves å være hensiktsmessige og viktige for å fremme seriøsitet. Det er særlig to områder hvor det kan være behov for å vurdere om lovverket i større grad kan legge til rette for å fremme seriøsitet. Det ene området er avvisningsbestemmelsene, hvor offentlige innkjøpere opplever det som krevende å kunne avvise leverandører på bakgrunn av useriøsitet. Det andre området er å legge bedre til rette for å dele informasjon om seriøsitetsrelaterte forhold på tvers av offentlige kontrollmyndigheter og virksomheter. Evalueringen viser imidlertid at det trolig er et uutnyttet handlingsrom på begge disse områdene som bør avklares nærmere, heter det.

Bli den første til å kommentere på "DFØ-veiledning om lønns- og arbeidsvilkår får godkjent karakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.