Felleseuropeisk standard for å styrke troverdighet og tillit til anskaffelsesprosessen

Anbud365: Felleseuropeisk standard for å styrke troverdighet og tillit til anskaffelsesprosessenSiden sommeren 2019 har det vært arbeidet med å utvikle denne standarden som nå er på høring, prEN 17687 Public Procurement – Integrity and accountability – Requirements and guidance. På bildet adm.dir. i Standard Norge, Jacob Mehus (foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc).

Skriv ut artikkelen

Ny felleseuropeisk standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser skal bidra til å styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen.  Det er nødvendig for hverken anskaffelsesreglene selv, domstolene eller negativ medieomtale er nok, for å låne konstateringer fra Inger Ek, generaldirektør i Upphandlingsmyndigheten i Sverige. Norske eksperter fra et tjuetalls offentlige og private virksomheter har i lengre tid vært med i dette standardiseringsarbeidet.

Standarden er nå på høring – til 2.september 2021.

Forutsetningene for en sunn og rettferdig konkurranse knyttet til offentlige anskaffelser er at interessekonflikter, partiskhet, korrupsjon, bedrageri og bindinger til karteller i anskaffelsesprosesser bekjempes, heter det i omtalen av arbeidet med standarden på standard.no. Slike faktorer har negativ innvirkning på mange leverandører, og det foreligger derfor et internasjonalt behov for å bekjempe dette. Standarden for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser, inkludert gjennomsiktighet, skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø.

Norske eksperter med

Norske eksperter har i lengre tid vært med i det europeiske standardiseringsarbeidet med å utvikle en ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Den norske speilkomiteen SN/K 585 Offentlig anskaffelser har fulgt med på og kommet med innspill til det europeiske arbeidet, samtidig som flere av deltakerne i speilkomiteen har sittet som eksperter i arbeidsgruppen som har utarbeidet standarden. Komiteen består av medlemmer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ask Tjenester AS, Avinor, Bane NOR, Factlines, Forskningsrådet, Indre Østfold kommune, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, Miljødirektoratet, Melanor, NHO, Oslo Met, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, UDI, Universitet i Oslo og Virke.

I en debattartikkel skriver Inger Ek, generaldirektør i Upphandlingsmyndigheten, at standarden fyller en viktig funksjon i arbeidet med å ha tillit til offentlig virksomhet, inklusive anskaffelser. Hovedformålet med den nye standarden er å styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen. Den skal også sikre en effektiv gjennomføring av avtaler og forpliktelser.

Anbud365-A Felleseuropeisk standard for å styrke troverdighet og tillit til anskaffelsesprosessen
Arbeidet mot korrupsjon er et viktig bærekraft-tema og ett av målene i Agenda 2030, skriver Inger Ek, generaldirektør i Upphandlingsmyndigheten i Sverige.

Ikke nok til å hindre korrupsjon

Aktuelle dommer om bestikkelser i forbindelse med offentlige anskaffelser viser at strafferettslig oppfølging ikke er avskrekkende nok for å hindre korrupsjon. Heller ikke negativ medieoppmerksomhet synes å skremme, skriver hun. Derfor er forslaget til en europeisk standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser så viktig.

Anskaffelseslovgivningen er egentlig en antikorrupsjons-lovgivning, fremholder generaldirektøren. Men det er åpenbart at regelverket ikke er nok til å forhindre korrupsjon. Det samme gjelder risikoanalyseverktøy eller støtte til hvordan man forebygger korrupsjon i anskaffelsesprosessen og i organisasjonen. Arbeidet mot korrupsjon er dessuten et viktig bærekraft-tema og ett av målene i Agenda 2030, slår hun fast.

Standarder er fellesløsninger på stadig tilbakevendende utfordringer og finnes på alle områder. De er frivillig å legge til grunn, men kan fungere som obligatorisk referanseramme, f.eks. ved anskaffelser. At de er frivillige bidrar til troverdigheten til de organisasjoner som velger å slutte seg til standardene.

Bli den første til å kommentere på "Felleseuropeisk standard for å styrke troverdighet og tillit til anskaffelsesprosessen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.