Fem satsingsområder preger Bærums nye anskaffelsesstrategi

Anbud365: Fem satsingsområder preger Bærums nye anskaffelsesstrategiMed ordfører Lisbeth Hammer Krog i spissen vedtok Bærum kommunestyre nylig ny anskaffelsesstrategi for Bærum kommune – «Formålseffektive, kostnadseffektive og bærekraftige anskaffelser» (foto: Hans Fredrik Asbjørnsen).

Skriv ut artikkelen

Fem satsingsområder er nedfelt i Bærum kommunes nylig vedtatte anskaffelsesstrategi. Blant tiltakene i strategien er å øke andelen sertifiserte innkjøpere gjennom Digitaliseringsdirektoratets «Sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser» (SOA). Et annet er å gjennomføre minst ett innovasjonsprosjekt årlig. I 2019 gjennomførte kommunen dialog med markedet i 23 % av alle kunngjorte anskaffelser. På landsbasis er snittet ca. 2 %. Det er fortsatt rom for økning opp mot 30 %, heter det.

Av anskaffelsesstrategien fremgår det at Bærum kommunes innkjøp i 2019 var på 3,9 mrd, 46 % av brutto budsjett. 59 % av innkjøpene var innen kategorien «eiendom og infrastruktur», og av disse 64 % bygge- og anleggsinvesteringer. Kommunen gjennomfører ca. 100 anskaffelsesprosesser årlig som kunngjøres på Doffin.

Anskaffelsesstrategi for Bærum kommune ble første gang vedtatt i 2014 og senere oppdatert i 2016. Tidligere strategidokumenter har hatt fokus på å bidra til økt bevissthet og forståelse for anskaffelsesregelverket og en felles overordnet tenkning og adferd til beste for kommunen som helhet. Videre har det vært fokus på de forbedringsområder som Kommunerevisjonen har avdekket i forhold til gjennomføring av effektive og lovlige anskaffelser, forebygging av arbeidskriminalitet og bruk av tildelingskriterier.

Hovedmål

Hovedmålet i tidligere strategier er fortsatt relevante og står fast i denne reviderte anskaffelsesstrategien. Det gjelder å bidra til økt bevissthet og forståelse for anskaffelsesregelverket, en felles overordnet tenkning og adferd og fokus på forbedringsområder som gjennomføring av effektive og lovlige anskaffelser, forebygging av arbeidskriminalitet og bruk av tildelingskriterier. Men satsingsområdene i den nye strategien er endret noe for å peke ut retningen videre i forhold til der kommunen står nå:

Det er særlig tre viktige satsingsområder som får mye oppmerksomhet i denne strategien, henholdsvis innovasjon, miljø/klima og gevinstrealisering. Bærum kommune har som mål å bygge en innovasjonskultur, og kommunen har ambisiøse mål på klimaområdet. Anskaffelser er et viktig virkemiddel for å støtte opp under disse strategiene.

Fem satsingsområder

Fem satsingsområder vil bli viet spesiell oppmerksomhet i kommende strategiperiode:

1. Samarbeid og kompetanse. Her heter det bl.a. for å profesjonalisere anskaffelser ytterligere skal det stilles krav til dokumentert anskaffelseskompetanse for alle som gjennomfører anskaffelser i Bærum kommune. Det er et mål å øke andelen sertifiserte innkjøpere gjennom Digitaliseringsdirektoratets «Sertifiseringsordning for Offentlige Anskaffelser» (SOA).

2. Innovative anskaffelser. Bærum kommune skal forankre innovative offentlige anskaffelser (IOA) som et strategisk virkemiddel og forsterke en innovasjonsvennlig anskaffelsespraksis. Minst ett innovasjonsprosjekt skal gjennomføres årlig

3. Miljø og klima. Her kan man bl.a. lese at engangsprodukter av plast er blitt fjernet fra rammeavtalene og erstattet med andre mer miljøvennlige produkter.

4. Samfunnsansvar – sikre like konkurransevilkår, respekt for grunnleggende menneskerettigheter og fremtidig konkurransekraft for næringslivet.

5. Gevinstrealisering gjennom effektive og digitale prosesser, gode analyser, kategoristyring og kontraktsoppfølging.

Bli den første til å kommentere på "Fem satsingsområder preger Bærums nye anskaffelsesstrategi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.