Ferske tall: Ikke alle SMB-ere skyr offentlige innkjøp, kaprer innovasjonskontrakter

Anbud365: Ferske tall: Ikke alle SMB-ere skyr offentlige innkjøp, kaprer innovasjonskontrakterLeverandørutviklingsprogrammet er i gang med å bygge opp et leverandørarkiv som skal gi oversikt over vinnere av innovative anskaffelser og løsninger. Arkiver skal gi oversikt over innovasjoner som finnes, og være til inspirasjon for andre offentlige virksomheter med likelydende behov, opplyser programleder i LUP, Per Harbø, i et intervju med Anbud365.

Skriv ut artikkelen

En «innarbeidet» hypotese er at små og mellomstore bedrifter sliter med anskaffelsesverket og avholder seg fra å delta i konkurranse. Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har nå tall som forteller noe helt annet: Over halvparten av kontraktene i innovative anskaffelser som programmet har vært i inngrep med, er gått til SMB-ere og nær 20% av SMB-ene med kontrakt viste seg å være yngre enn to år. Dette forteller programleder i LUP, Per Harbø, i et intervju med Anbud365. Han oppfordrer samtidig ledere i det offentlige til i enda større grad å pushe spredningen av bruken av innovative anskaffelser og resultater oppnådd av slike.

Nylig kom handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), godt hjulpet av Miljødirektoratet. Den inneholder bl.a. ti hovedgrep, der LUP er nevnt i to av dem. DFØ og LUP skal videreutvikle sin rolle som tilrettelegger for økt samarbeid mellom oppdragsgivere for å utvikle og ta i bruk miljøteknologi og sirkulære løsninger.  Og: Inkludering av oppstartsbedrift er innen miljøteknologi i anskaffelsesprosessen i regi av DFØ, Digitaliseringsdirektoratet og LUP i samarbeid med næringslivsaktører.

Klare til å bidra

– Det er fint med planer og gode intensjoner i bunn, kommenterer Harbø. Som pådriver og tilrettelegger er vi imidlertid mer opptatt av de konkrete tiltakene som bringer plan og intensjoner ut i den praktiske virkeligheten, og vil gjerne bidra med vår kompetanse og kraft til det – kanskje i noe større omfang enn det planen bærer bud om. Flere av tiltakene i planen spiller opp til aktiviteter som allerede er i gang i LUP-miljøet, og vi ser frem til å samarbeide med DFØ om gjennomføringen av planen på en best mulig måte.

LUPs fortjeneste fremfor noe er at programmet har utviklet en metode som kan tas i bruk av alle oppdragsgivere som ønsker å benytte seg av innovative anskaffelser. Hovedpilarene er markedsdialog og funksjonskrav. Harbø: – Det er en måte å benytte innkjøpsmakten på som inviterer markedet til å tenke nytt, til å utvikle noe som oppdragsgiveren kan dekke sitt behov med. Resultatet kan være at flere offentlige virksomheter tar resultatet i bruk, at næringslivets konkurransemuligheter økes – som til syvende og sist kan føre til arbeidsplasser og dermed skatteinntekter.

Spredningsutfordring

Marsjordren til programmet nå i sin tredje femårsperiode er dels å få flere til å benytte metoden for innovative anskaffelser, dels å få flere til å ta i bruk resultatet av slike prosesser. – Vi har vist at det virker. Behovene er der og anskaffelsesbudsjettene er i sum på flere hundre milliarder kr. og da, poengterer Harbø, står det klart for meg at det å velge innovative anskaffelser er samfunnsmessig – og for den enkelte virksomheten – fornuftig.

Det er ikke bare innovative anskaffelser som er aktuelt virkemiddel på området nå – innovasjonspartnerskap, StartOff – der LUP også bidrar – og førkommersielle anskaffelser er andre. Ifølge Harbø kaller dette på godt samarbeide mellom de institusjonene som driver virkemidlene. En spesiell utfordring ligger på ledelsesnivå i virksomhetene:

Utfordrer lederne

– For å få fremdrift i våre to pålagte spredningsoppgaver trengs en virksomhetsledelse som spiller på lag. Vi er avhengig av hjelp utenfra for å lykkes, LUP er bare til for å legge til rette. Vi registrerer at anskaffelsesfunksjonen mange steder allerede er – eller på vei mot – strategisk nivå. Men jeg vil nok likevel oppfordre ledere til å ta grep, til å bidra til at innovative anskaffelser tas i bruk, sier Harbø, og det å stille krav med rapporteringskrav i tildelingsbrevene til statlige virksomheter fremstår for oss som en kjærkommen hjelp.

På rett spor

En indikasjon på antall innovative anskaffelser kunngjort på Doffin siden programmet startet i 2010 viser en positiv utvikling. I det året ble det registrert seks slike, i 2017 – siste året de hittil har oversikt over, var tallet 195. – Det er ikke godt nok, selvfølgelig, men vi ser at retningen er der, og fra andre undersøkelser forstår vi at det er stor tilfredshet med den bistanden som leveres på IOA området i dag, konstaterer Harbø.

Ofte er det hevdet at regelverket er så vanskelig for små og mellomstore bedrifter at de viker tilbake for å delta i konkurransene. Men en oversikt som LUP og Harbø har fått på bordet på prosesser som programmet har vært i inngrep med, gir et annet bilde når det gjelder innovative anskaffelser: I over halvparten av 130 innovative anskaffelser (52%) som er sjekket, har kontrakten havnet hos en SMB-er – enten alene eller som del av konsortier, som underleverandør e.l.

Unge bedrifter

– I tillegg, fremholder han, har vi sett på hvor lenge det er siden de ble stiftet de som har vunnet disse kontraktene. Oversikten viser at 33% av dem er yngre enn fem år i kontraktstildelings-øyeblikket. Faktisk er 18% av bedriftene yngre enn to år.

Etter hvert skal LUP også dessuten etablere et leverandørarkiv, der en rekke nyttige fakta skal finne sin plass. Når det gjelder å skaffe oversikt, statistikk e.l. er det såkalt «work in progress», slår Harbø fast.

1 kommentar på "Ferske tall: Ikke alle SMB-ere skyr offentlige innkjøp, kaprer innovasjonskontrakter"

  1. Stian Jenssen | 13. oktober 2021 på 14:58 | Svar

    Er ikke definisjonen på SMB ganske vide?
    I mange bransjer kan jo en SMB være ganske “store”.
    Da er det ikke rart at de kaprer kontrakter i offentlige anskaffelser

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.