Fortsatt ingen glødende interesse for ny ekspertenhet for offentlige innkjøp

Anbud365: Fortsatt ingen glødende interesse for ny ekspertenhet for offentlige innkjøpStortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (t.v.) spurte, næringsminister Jan Christian Vestre svarte - om egen ekspertenhet for offentlige anskaffelser (foto/Vestre: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

Stortingets enstemmige vedtak om en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen, falt på stengrunn hos den forrige regjeringen. Et forsøk på omkamp overfor den nye regjeringen, gav heller ikke napp. På den annen side avviste ikke næringsminister Jan Christian Vestre ideen i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Han henviste imidlertid til at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi veiledning tilpasset kommuner og fylkeskommuner.

I forbindelse med behandlingen av maritim melding (22. april 2021) vedtok et enstemmig Storting følgende: «Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen, som skal bistå kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører knyttet til ulike problemstillinger rundt offentlige anskaffelser, og vurdere hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes. Enheten må blant annet ha kompetanse innenfor EØS-rettslige problemstillinger.»

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av at oppdraget om å bygge Havforskningsinstituttets nye forskningsskip ble tildelt et nederlandsk verft, til tross for at Stortingets intensjon bak bevilgning av midler til et nytt forskningsskip var å øke aktiviteten ved norske verft. I forbindelse med vedtaket uttrykte Stortinget at offentlige anbud i størst mulig grad, innenfor Norges internasjonale forpliktelser, skal utformes på en slik måte at det kan komme norsk næringsliv til gode, særlig for å styrke de norske, maritime klyngene.

Finnes allerede et fagorgan

I Solberg-regjeringens budsjettforslag står det at det allerede finnes et fagorgan for offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og at dette tilbudet anses som dekkende. En ny enhet kan være byråkratiserende og skape uklare ansvarsforhold, mente den tidligere regjeringen, og avviste dermed Stortingets vedtak. Imidlertid etterlyste flere høringsinstanser i forbindelse med maritim melding en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. – Dette må, mener stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP), bety at behovet ikke tilstrekkelig blir dekket av DFØ – et direktorat med et stort arbeidsområde utover offentlige anskaffelser. Han stilte derfor et skriftlig spørsmål til dagens næringsminister der han spurte om han ville revurdere beslutningen om å avvise Stortingets vedtak.

Trengs kompetanse

I sitt svar la næringsminister Jan Christian Vestre vekt på at anskaffelsesregelverket gir handlingsrom og muligheter for fleksibilitet for den enkelte innkjøper. For å kunne nyttiggjøre seg av denne fleksibiliteten må innkjøperen ha kunnskap om hvordan anskaffelsen kan innrettes. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gir omfattende veiledning og lager verktøy som bidrar til at offentlige virksomheter har kompetanse i å organisere, styre og lede sin anskaffelsesvirksomhet på en effektiv måte.

Av Hurdalsplattformen, poengterte statsråden, fremgår det at regjeringen er opptatt av å utnytte handlingsrommet og at offentlige anskaffelser skal fremme viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og innovasjon. Det fremgår også at offentlige anskaffelser bør utformes slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen. DFØ skal gi veiledning om dette tilpasset kommuner og fylkeskommuner.

Bli den første til å kommentere på "Fortsatt ingen glødende interesse for ny ekspertenhet for offentlige innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.