Frykter at tiltak mot useriøse kan bli en «papirtiger», en «skrivebordsøvelse»

Anbud365: Frykter at tiltak mot useriøse kan bli en «papirtiger», en «skrivebordsøvelse»Norgesmodellen til regjeringen næringsminister Jan Christian Vestre kan stå og falle med kvaliteten i kontraktsoppfølgingen, viser høringsuttalelsene. Det betyr at arbeidet med en beste praksis som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), her ved divisjonsdirektør Dag Strømsnes, skal lage, kan få avgjørende betydning.

Skriv ut artikkelen

Regjeringens forslag til tiltakene i Norgesmodellen til bruk mot useriøse aktører vinner unison oppslutning så vidt Anbud365 kan se av innkomne høringsuttalelser. Men det råder også en dyp bekymring hos de aller fleste: -Uten tilstrekkelig kompetanse hos oppdragsgiverne til å foreta kontroll av de kravene som nå foreslås innført, vil pålegget om å stille kontraktskrav til leverandørene ofte kunne ende opp som en «papirtiger», skriver Bergen kommune i en høringsuttalelse. Viken fylkeskommunen bruker begrepet «skrivebordsøvelse».

I høringsnotatet om Norgesmodellen, fase 1, ber Nærings- og fiskeridepartementet innspill på hvilke tiltak som mest effektivt kan styrke oppdragsgivernes kontraktsoppfølging av bestemmelser som skal styrke det seriøse arbeidslivet.

Spekter

Mange kommenterer dette, blant disse arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. De peker på at det virksomhetene først og fremst etterlyser er mer veiledning og opplæring i et allerede omfattende regelverk, heller enn flere regler på området.

Bergen kommune

Også for Bergen kommune er dette viktig: Behovet for økt kapasitet og kompetanse som en følge av utvidede kontrollkrav, er særlig en utfordring for mindre kommuner som ikke har økonomiske forutsetninger for å etablere en egen kontrollfunksjon og som ofte også har utfordringer med å rekruttere personer med relevant kompetanse, og:

– Uten tilstrekkelig kompetanse hos oppdragsgiverne til å foreta kontroll av de kravene som nå foreslås innført, vil pålegget om å stille kontraktskrav til leverandørene ofte kunne ende opp som en «papirtiger» – det fremstår som en skjerpelse, men blir bare i begrenset grad fulgt opp av oppdragsgiverne.

Bergen kommune anser det som en svakhet ved høringen at den ikke beskriver hvordan den nødvendige kompetansen til å gjennomføre de kontrolltiltakene som de foreslåtte forskriftsendringene foreskriver, skal kunne etableres.

Larvik kommune

Fra Larvik kommune heter det at ved å innføre forskriftsmessige krav til oppfølging av lønns og arbeidsvilkår må det samtidig utvikles klare nasjonale retningslinjer og nasjonale digitale verktøy som gjør kommunene i stand til å etterleve forskriftskravene. Departementet fremhever selv fra tidligere undersøkelser at kommunen trekker frem kontroll av lønns og arbeidsvilkår som særlig vanskelig.

LO

LO peker på at kontroll og oppfølging av kontrakter er et ressurskrevende arbeid, og det er viktig at det følges opp med mer ressurser til de offentlige oppdragsgiverne, slik at de kan settes i stand til å løse denne oppgaven på en bedre måte enn i dag. Dette vil også kreve behov for økt kompetanse hos oppdragsgiver, som også at det avsettes nødvendig tid og ressurser. Dette krever god ledelsesforankring.

Nesodden kommune

Nesodden kommune slår fast at behovet for å styrke kompetansen knyttet til å stille riktige og treffsikre krav i de enkelte anskaffelsene og at kravene følges opp etter kontraktinngåelse, er to områder hvor kommunen har behov for samarbeid med andre for deling av kompetanse og erfaringsutveksling. I tillegg vil det være behov for kurs og opplæring.

NHO

NHO er bekymret for om de ulike kommunene har den nødvendige kompetansen og de nødvendige ressursene for at reglene skal få sin tiltenkte effekt.

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune understreker at en styrket kontroll, om enn på et foreløpig overkommelig nivå, vil medføre et behov for økte ressurser hos mange oppdragsgivere, og: – En av grunnene til at kontraktsoppfølging ikke er så god som den bør være hos mange offentlige oppdragsgivere, kan være at denne jobben ikke prioriteres pga press på å gjennomføre anskaffelser, sammenholdt med de mange nye hensyn som skal ivaretas.

Viken fylkeskommune frykter derfor at dersom foreslåtte endringer ikke følges opp med en plan for hvordan behovet for økte ressurser skal løses, vil de foreslåtte endringene bare bli en «skrivebordsøvelse» som ikke vil fungere i praksis.

YS

Også YS er opptatt av kontraktsoppfølging: – Det offentlige må få kjennskapen, kompetansen og veiledningen, men det vil ikke være nok å lage veiledninger og hjelpeverktøy. Deloittes evaluering i 2022 fant at de virksomhetene som jobbet målrettet og systematisk med seriøsitet i offentlige innkjøp var kjennetegnet ved at temaet har høy oppmerksomhet og prioritet i toppledelsen, og at målene og forventningene følges opp med de økonomiske og organisatoriske forutsetningene som er nødvendige. Det betyr at kontroll og oppfølging må prioriteres, og det må settes av tid og ressurser til at noen skal utføre den rollen. Tilsvarende må det være ressurser hos de offentlige etatene som skal gjennomføre tilsyn med dette.

Bli den første til å kommentere på "Frykter at tiltak mot useriøse kan bli en «papirtiger», en «skrivebordsøvelse»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.