Fylkeskommune med offensiv satsing på innovative anskaffelser

Anbud365: Fylkeskommune med offensiv satsing på innovative anskaffelserPådrivere i arbeidet med innovative anskaffelser i Troms og Finnmark, fra venstre: Alfred Pietilæ, avdelingsleder, Per Bjørn Holm-Varsi, divisjonsdirektør samferdsel i Finnmark, Anita Skog innovasjonspådriver Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Jørgen Blix virksomhetsleder og Eirik Selmer, seniorrådgiver.

Skriv ut artikkelen

Troms og Finnmark fylkeskommune har inngått partneravtale med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), men er allerede svært aktiv i å ta i bruk ulike former for innovative anskaffelser i sin omstillingsprosess. Fylkeskommunen vil være en foregangsvirksomhet på området – en spydspiss innen innovative anskaffelser. – Gjennom partnerskapet får vi tilgang til de beste aktørene som kan bistå i innovasjonsprosessene, at man får samarbeide med landets mest innovative offentlige virksomheter og får større oversikt og tilgang til de fremste leverandørene og fagmiljøene, sier divisjonsdirektør samferdsel i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi, til Anbud365.

Med Troms og Finnmark fylkeskommune i partnerskapet er 8 av 11 fylkeskommuner med, konstaterer innovasjonspådriver Anita Skog i LUP overfor Anbud365. Bare Nordland, Vestland og Agder er ennå ikke partnere. Og Nord Norge, som er landets største landsdel i areal og tredje størst i folketall, trenger fylkeskommunen som spydspiss i arbeidet med å løfte frem og ta i bruk innovative anskaffelser som strategisk verktøy og metode for bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom partnerskapsavtalen skal vi sammen være en være en drivkraft for innovasjon og verdiskapning i fylket og Arktis, poengterer hun.

Som partner i LUP inngår Troms og Finnmark fylkeskommune i det nasjonale nettverket av offentlige virksomheter, og blir en foregangsvirksomhet på området – en spydspiss innen innovative anskaffelser. Fylkeskommunen er helt i toppen når det gjelder å bruke anskaffelser som innovasjonsmotor. – Man trenger ikke være stor for å drive med innovasjon. Innovasjon er noe alle kan gjøre, det handler bare om innstilling og tankesett, sier divisjonsdirektør samferdsel i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi.

Flere innovasjonsprosjekter

Samferdselsavdelingen i Troms og Finnmark har siste året gjennomført flere innovasjonsprosjekter, og hentet over 20 mill til næringslivet for utvikling av fremtidens bærekraftige løsninger. De har gjennomført innovasjonspartnerskapet “Deteksjon og varsling av skred over vei” – det første av flere kommende innovasjoner innen skredsikring og forebygging. Skred koster fylkeskommunen ca 175 mill hvert år, og utgjør en stor risiko for all ferdsel på vei. Klimaendringene bidrar til større fare for skred, og derfor er dette et svært viktig satsningsområde.

Også en førkommersiell anskaffelse i “Smart veg”-prosjektet har fylkeskommunen stått for, og i disse dager skal fylkeskommunen gå gjennom alle ideskissene som er kommet inn i forbindelse med StartOff-prosjektet «Detaljerte transportdata». Ambisjonen er å få utviklet en kommersiell løsning eller produkt som kan nyttiggjøres av andre med behov for denne type data.

Strategisk verktøy

Samferdselsavdelingen går foran i å bruke innovative anskaffelser som strategisk verktøy og metode, men også andre avdelinger i fylkeskommunen skal lære metodikken, få tilgang til verktøyet og støtte i innovasjonsprosesser. 

De vi også bygge kunnskap og se på mulighetsrommet innen sirkulære samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Det skal investeres mye i landsdelen, og fylkeskommunene er opptatt av å ta ut innovasjonsrommet innen sirkulær omstilling. Teknologi og digitalisering er et annet aktuelt område. Teknologi bidrar til bedre trafikksikkerhet, gir mer kostnadseffektiv drift og vedlikehold og bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer. I tillegg er teknologi viktig for å ta ned klimarisikoen i prosjektene.

Tilgang til de beste aktørene

Holm-Varsi er opptatt av at man gjennom partnerskapet får tilgang til de beste aktørene som kan bistå i innovasjonsprosessene, at man får samarbeide med landets mest innovative offentlige virksomheter og får større oversikt og tilgang til de fremste leverandørene og fagmiljøene. – Partnerskapet er en viktig driver for å opprettholde høy innovasjonshastighet. Målet er å tilby bedre løsninger til innbyggerne, bidra til næringsvekst og se resultater på den tredelte bunnlinjen: økonomisk, sosialt og for klima og miljø. Vi ønsker å finne nye løsninger på de utfordringer som regionen står ovenfor i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. Partnerskapsavtalen gjør dette mulig, sier Per Bjørn Holm-Varsi.

Virksomhetsleder Jørgen Blix i fylkeskommunen understreker overfor Anbud365 at bruk av innovative anskaffelser skal forankres i ny anskaffelsesstrategi, og innovasjon skal løftes frem som driver for bærekraftig utvikling og omstilling. – Vi må jobbe målrettet for økt innovasjon og omstilling, slår han fast.

Bli den første til å kommentere på "Fylkeskommune med offensiv satsing på innovative anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.