Gjenkjøpsavtaler: Norge foreslår bruk – EU åpner sak

Anbud365: Gjenkjøpsavtaler: Norge foreslår bruk – EU åpnerElżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar bl.a. for det indre marked, påpeker at det er i alles interesse å sikre effektive, offentlige investeringer på forsvarsområdet.

Skriv ut artikkelen

Gjenkjøpsavtaler er ikke tillatt etter EUs direktiv om forsvarsanskaffelser. Nå har EU-kommisjonen bestemt seg for å håndheve denne bestemmelsen og har åpnet sak mot to av medlemslandene som er i søkelyset for å ha brukt slike avtaler. EU-kommisjonens aksjon skjer omtrent samtidig med at den norske regjeringen legger frem for Stortinget en sak om forsvarsinvesteringer, der forsvarsindustrielt samarbeid – dvs. gjenkjøp – står sentralt. Kommer EU-saken til EU-domstolen kan resultatet få konsekvenser for Norges bruk av ordningen.

I en pressemelding varsler EU-kommisjonen at den planlegger å reise sak mot flere land for brudd på reglene om offentlige anskaffelser av forsvarsmateriell. Fem land har fått to måneder på å besvare EU-kommisjonens påstander. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra de respektive statene gjør EU-kommisjonen seg opp en oppfatning om sakene skal bringes frem for EU-domstolen. Når denne oppfatningen er klar, presenteres den først for statene og hvis ikke de viker – eller har overbevisende motargumenter, er domstolen neste.

Gjenkjøpskrav

Danmark og Nederland er i søkelyset fordi de i forbindelse med forsvarsanskaffelser har pålagt ikke-nasjonale leverandører uberettigede gjenkjøpskrav og har krevet kompensasjon fra disse når statene har kjøpt forsvarsmateriell av dem. Gjenkjøpskrav, heter det, utgjør restriktive foranstaltninger som hindrer fri utveksling av varer og tjenester, og de er uforenlige med EU-traktaten og med en korrekt gjennomføring og anvendelse av direktivet.

Norge er ikke medlem av EU, men inngår i EØS, som skal følge de samme anskaffelsesreglene som EU-landene. Nylig la regjeringen frem proposisjonen om investeringer i Forsvaret. Ved flere av investeringene står det at det vil bli stilt krav om avtale om forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren innen kontrakten blir signert. Avtalen om industrisamarbeid skal minst ha en tilsvarende verdi som hovedkontrakten.

Danskene avviser

Det danske kjøpet omfatter 309 pansrede mannskapsvogner, 26 pansrede patruljekjøretøyer og et artillerisystem. Den danske regjeringen skriver i et notat til Folketinget at de avviser Kommisjonens påstand om at gjenkjøpsforpliktelsene er i strid med EU-retten. Likeledes avviser regjeringen at de danske retningslinjene for industrisamarbeid er i strid med EU-retten. I følge den danske regjeringen fører ikke industrisamarbeidet til en konkurransevridning på det sivile markedet.

Kontrakter til nasjonale leverandører

Italia, Polen og Portugal er komet i EU-kommisjonens søkelys fordi de har tildelt en rekke forsvarskontrakter direkte til nasjonale leverandører i strid med direktivet om offentlige anskaffelser av forsvarsmateriell. Etter direktivet, heter det, er oppdragsgiveren forpliktet til – unntatt hvis snevert definerte unntak gjør seg gjeldende, å inngå kontrakter om offentlige innkjøp etter en av de prosedyrene som er fastsatt i det aktuelle direktivet og gjøre oppmerksom på at de har til hensikt å gjøre dette ved å kunngjøre i EUs kunngjøringsbase, Tenders Electronic Daily (TED).

I den nevnte proposisjonen om forsvarsinvesteringer, slår regjeringen fast at det skal kjøpes inn kystvaktskip i form av en nasjonal anbudskonkurranse. Det vises til unntak i EØS-avtalen knyttet til produksjon av varer som er uunnværlige for forsvarsformål. Unntaket tilsvarer EU-traktatens artikkel 346.

Bli den første til å kommentere på "Gjenkjøpsavtaler: Norge foreslår bruk – EU åpner sak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.