Ingen ubetinget suksess med marsjordre om kamp mot arbeidslivskrim

Anbud365: Ingen ubetinget suksess med marsjordre om kamp om arbeidslivskrimTankevekkende evaluering for regjeringen, her ved statsminister Jonas Gahr Støre, om statlige virksomheters oppfølging av departementskrav om å motvirke arbeidslivskrim (foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor).

Skriv ut artikkelen

I 2018 og 2019 fikk statlige virksomheter beskjed fra departementene om å arbeide for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det viser seg ikke å ha vært noen ubetinget suksess, ifølge en evaluering i regi av Deloitte. Mange sier at de ikke kjenner til denne marsjordren, andre vet ikke om tiltak er satt i verk eller ei. Eller om det ble større oppmerksomhet rundt seriøsitetsspørsmål etter dette. En rekke rapporterte heller ikke på oppfølgingen. En formildende omstendighet, heter det, kan være få anskaffelser og/eller liten risiko for arbeidslivskrim i anskaffelsene.

Deloitte AS har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet evaluert hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. Et deloppdrag har vært å ta for seg statlige virksomheters oppfølging av en fellesføring i departementenes tildelingsbrev for 2018 og 2019. Den gjaldt å motvirke arbeidslivskriminalitet i egne anskaffelser.

Undersøkelsene viser, fremgår det av Deloitte-rapporten, at det er store variasjoner mellom virksomhetene i hvordan fellesføringen ble ivaretatt og rapportert på. Mange av respondentene som er intervjuet eller har svart på spørreundersøkelsen kjenner ikke til fellesføringen, og over en tredjedel av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at de ikke kjenner til om virksomheten satte i verk tiltak på bakgrunn av fellesføringen, eller om fellesføringen førte til økt oppmerksomhet rundt seriøsitetsspørsmål. En rekke virksomheter, flest i 2018, rapporterte ikke på oppfølging av fellesføringen i det hele tatt. Blant de som rapporterte på arbeidet var det bare en liten andel som ga en god beskrivelse av sine rutiner og sitt arbeid knyttet til å ivareta fellesføringen. En tredjedel av virksomhetene beskrev at de har gjennomført kontroll av leverandørene sine knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke fulgt opp

Deloitte mener dette indikerer at mange av virksomhetene ikke fulgte opp fellesføringen i samsvar med intensjonen. Dette kan ha sammenheng med at det er store forskjeller i virksomhetenes omfang av innkjøp og risikoeksponering når det gjelder arbeidslivskriminalitet, og at føringen har fremstått som mindre relevant for enkelte virksomheter. Samtidig mener Deloitte at funnene indikerer at det i en del virksomheter er manglende oppmerksomhet på hvordan hensyn til seriøsitet bør ivaretas i anskaffelsesprosesser. I enkelte virksomheter indikerer deres funn at fellesføringen i begrenset grad har blitt videreført som styringssignal nedover i den enkelte virksomheten.

Styrke arbeidet

Blant virksomhetene som jobbet aktivt med fellesføringen bidro føringen til å styrke arbeidet med seriøsitet i anskaffelsesprosessene, fremholder Deloitte. Flere virksomheter har jobbet med å systematisere og strukturere sitt arbeid med seriøsitet i anskaffelser de siste årene. Fellesføringen i tildelingsbrevet er pekt på som en medvirkende årsak til dette, og synes å ha vært en driver for å bedre virksomhetenes arbeid med å ivareta seriøsitet i sine anskaffelser. Dette fremstår i hovedsak å omfatte etablering av strategier, rutiner og retningslinjer i anskaffelsesarbeidet.

Bli den første til å kommentere på "Ingen ubetinget suksess med marsjordre om kamp mot arbeidslivskrim"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.