Ja til en felles seriøsitetsmodell; kommune-Norge må beholde sin frihet

Anbud365: KS om regjeringens lærlingforslag: Uklart, særlig byrdefullt og arbeidskrevendeForslaget til forskriftsendring fra regjeringen vil forhåpentligvis bidra til å rekruttere flere læreplasser, fremholder kommunenes interesseorganisasjon KS, men om forskriftsendringen vil bidra til å rekruttere flere lærebedrifter er tvilsomt. På bildet Helge Eide, fung. adm.dir. i KS (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

En felles modell – en Norgesmodell – vil bidra til forenkling for kommuner, fylkeskommuner og leverandører fordi man står ovenfor de samme kravene. Dette understreker KS i et høringsinnspill. Samtidig, heter det, må kommuner og fylkeskommuner beholde frihet til selv å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne innkjøp. Og KS poengterer at en Norgesmodell må kunne benyttes av alle landets kommuner, både store og små.

KS er positiv til at regjeringen ønsker å utarbeide en Norgesmodell med formål å forebygge arbeidslivskriminalitet og hindre urettferdig konkurranse og sosial dumping. En felles modell vil bidra til forenkling for kommuner, fylkeskommuner og leverandører fordi man står ovenfor de samme kravene, konstaterer KS. Partene kan dermed innrette sin praksis og utarbeide ett sett med rutiner og sjekklister for hvordan kravene skal innfris og følges opp.

Forskriftskrav

For å sikre at kravene blir fulgt opp, anbefaler KS at generelle seriøsitetskrav inntas som forskriftskrav. Samtidig må kommuner og fylkeskommuner beholde frihet til selv å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne innkjøp, begrunnet i ønske om å benytte innkjøp som virkemiddel for å nå lokalt eller regionalt politisk vedtatte mål, understreker KS. Det følger av kommuneloven at kommuners og fylkeskommuners handlefrihet ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å nå nasjonale mål.

KS har flere hovedprinsipper som de mener bør ligge til grunn for en Norgesmodell. Modellen må kunne benyttes av alle landets kommuner, både store og små. For strenge krav kan føre til redusert konkurranse særlig i de mindre kommunene. Likevel må det utarbeides noen bransjespesifikke krav.

Balanserte krav

Kravene som stilles må være balanserte, klare og enkle å følge opp, heter det fra KS. For strenge krav kan føre til høyere priser også hos de seriøse fordi omfanget av dokumentasjon og oppfølging øker. Risiko for eventuelle sanksjoner vil også prises inn i prosjekter. For å sikre at oppdragsgivere i større grad følger opp kravene og at disse virker etter sin intensjon, må kravene som stilles derfor ikke være for omfattende og ressurskrevende.

Kommunesektorens organisasjon tar også til orde for at det må fremgå klart hvilke plikter og ansvar som følger av det enkelte krav, og hvordan kravene skal følges opp og hvilke konsekvenser leverandørene risikerer dersom det foreligger brudd på kravet. Kravene som stilles må heller ikke være mer omfattende enn at de kan følges opp av kommunene selv.

Enkle og klar veiledning

For å sikre enhetlig etterlevelse av kravene, mener KS at det må det utarbeides enkel og klar veiledning slik at oppdragsgivere tilegner seg nødvendig kunnskap og kompetanse til å følge kravene opp. Hensynet til personvern må også vurderes både når det gjelder hvilke krav som kan eller bør stilles og oppdragsgivers ressursbruk ved behandlingen av personopplysninger.

Bli den første til å kommentere på "Ja til en felles seriøsitetsmodell; kommune-Norge må beholde sin frihet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.