Kommer ikke utenom innovasjon i det grønne skiftet –innovative anskaffelser må styrkes

Anbud365: Innovasjonspartnerskap vil kunne spare samfunnet for milliardbeløpDen endelige konklusjonen på hvor vellykket ordningen med Innovasjonspartnerskap er må vi vente med, men at det er vel verdt investeringen er det ingen tvil om, skriver artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Når regjeringen skal vurdere endringer i anskaffelsesregelverket for å styrke bruken av offentlige innkjøp i arbeidet med å få til det grønne skiftet, hører innovasjon og innovative anskaffelser naturlig med. Det slår Ingebjørg Harto fast i en samtale med Anbud365. Hun er ny leder av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Nye løsninger, som det grønne skiftet er avhengig av, kommer ikke av seg selv. Krav om å vurdere om en planlagt anskaffelse bør kunngjøres som innovativ anskaffelse hører hjemme f.eks. i forskrift eller tildelingsbrev. Og, understreker hun, det må etableres mål som er egnet for måling.

Og hva er så øverst i Hartos prioriteringer i hennes egenskap som ny LUP-sjef?

– Leverandørene må komme sterkere inn i arbeidet med innovative anskaffelser, slår hun fast. På den måten kan mulighetene for det offentlige som finnes i bruk av innovative anskaffelser, komme tydeligere frem. Vi må få frem betydningen av markedssiden, ikke minst fordi det er et vesentlig poeng at offentlige anskaffelser generelt – innovative anskaffelser spesielt – er et verktøy for å skape næringsutvikling. Det må komme mer i fokus, og jeg mener det kan stimulere til enda mer bruk av ulike former for innovative anskaffelser – fra markedsdialog for å se hva slags innovasjoner som allerede finnes og ta i bruk disse til lengre utviklingsløp og anskaffelser av innovasjon.

Regelendring og innovasjon

I et svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget signaliserte næringsminister Jan Christian Vestre for kort tid siden at et arbeid er arbeid på gang i regjeringen for å se på mulige endringer i regelverk og veiledning. Hensikten er å sikre at offentlige innkjøp best mulig bidrar inn i det grønne skiftet. Næringsministeren vil at det offentlige i større grad enn i dag fremmer klima- og miljøhensyn gjennom sine innkjøp.

Harto tar utfordringen:

– Det er naturlig at innovasjon og bruk av innovative anskaffelser hører med i en slik vurdering. Mye av det som skal til for å få til det grønne skiftet, krever nye løsninger og det er markedet som må levere disse. Anskaffelsesundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser tydelig at nye løsninger og bruk av innovative anskaffelser ikke kommer av seg selv.

Forskrift, tildelingsbrev …

Det er flere måter å ta innovasjon og innovative anskaffelser inn i regelverket. Det kan skrives inn i forskriften, f.eks. gjennom en formulering om at man når man starter planlegging av en anskaffelse, skal det vurderes om den egner seg som en innovativ anskaffelse..

En annen måte å gripe tak i utfordringen på, er å stille krav i tildelingsbrevene – og i tilsvarende dokumenter i kommuner og fylkeskommuner, slik at underliggende etater og virksomheter  forpliktes til å vurdere innovative anskaffelser når de skal kjøpe inn. – Vår erfaring er at når slike krav kommer i f.eks. tildelingsbrev, resulterer det i økt engasjement. Gode eksempler er NAV og Statsbygg, fremhever Harto.

Må måles

Noen offentlige innkjøpere har innovative anskaffelser på plass i sine anskaffelsesstrategier, og Harto oppfordrer alle de som ikke har det, om å gjøre likedan. Og det må måles. Det forutsetter at man setter mål, og Harto viser til tiltredelseserklæringen til dagens finske statsminister. Der heter det at i løpet av den aktuelle riksdagsperioden skal 10% av alle offentlige anskaffelser i Finland være innovative anskaffelser.

– Når skal næringsministeren få disse innspillene?

– Vi får besøk av ham på vårt arrangement 18. august under Arendalsuka. Da skal vi definitivt ta dette opp med ham, opplyser hun.

Nylig kom resultatene fra anskaffelsesundersøkelsen til DFØ, og her har Harto bl.a. merket seg kommunenes  positive engasjement når det gjelder innovative anskaffelser. Ikke fullt så imponert er hun i utviklingen i statlig sektor, der tendensen er synkende. – At bare 8% av alle virksomheter oppgir at de i stor grad benytter innovative anskaffelser for bedre behovsdekning er sørgelig lavt, konstaterer hun. Det er et betydelig potensial her – som et grep med f.eks. forskriftsfestet krav om vurdering av bruk av innovative anskaffelser, etablering av mål og måling kan bidra til å forløse. Nye og forbedrede produkter eller tjenester som gi bedre og mer effektive løsninger til brukerne, optimaliserer ressursbruk og bidrar ytil  næringsutvikling; rene kinderegget..

Mange typer innovative anskaffelser

Tid, ressurser og kompetanse er utpekt – i undersøkelsen – som de fremste barrierene for økt bruk av innovative anskaffelser. Her kan  LUP, avlaste både tidsbruk og bidra med kompetansepåfyll – i godt samarbeid med andre aktører DFØ og Digitaliseringsdirektoratet. – Det er mange måter å anskaffe innovativt på, med ulike prosessformater og ulik tids- og ressursbruk både for virksomhetene og leverandørene. Det kan også synes som man oppfatter at det å drive med innovative anskaffelser generelt krever noe helt spesielt av tid og ressurser.. Derfor er det viktig å finne riktig format til riktig anskaffelse. I tillegg må vi sette ambisiøse mål for at våre 600 milliarder i offentlige innkjøp årlig blir en vekstmotor både for samfunns- og næringsliv, avslutter Ingebjørg Harto, programleder i LUP.

Bli den første til å kommentere på "Kommer ikke utenom innovasjon i det grønne skiftet –innovative anskaffelser må styrkes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.