KS om Norgesmodellen: Balanserte, klare, enkle og ikke for strenge krav

Anbud365: KS om Norgesmodellen Balanserte, klare, enkle og ikke for strenge kravKS har allerede sammen med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), BNL (Byggenæringens Landsforening) og Fellesforbundet utarbeidet omforente bestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygge- og anleggskontrakter. Disse kan danne et godt utgangspunkt for regjeringens videre arbeid med en Norgesmodell, mener KS, her ved Lasse Hansen, adm.dir. (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Den planlagte Norgesmodellen mot useriøse aktører må kunne benyttes av alle landets kommuner, både store og små. For strenge krav kan føre til redusert konkurranse – særlig i de mindre kommunene, og kravene som stilles må være balanserte, klare og enkle å følge opp. Dette er noen av hovedpunktene i innspillet fra KS til regjeringens arbeid med modellen. I tillegg understrekes at kommuner og fylkeskommuner må beholde frihet til selv å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne innkjøp.

Målet med en Norgesmodell er å forebygge arbeidslivskriminalitet, samt hindre urettferdig konkurranse og sosial dumping. Dette er mål KS stiller seg bak. En slik modell må utvikles i tett samarbeid med oppdragsgivere og næringslivet og forankres i trepartssamarbeidet. For å sikre at kravene blir fulgt opp anbefaler KS at generelle seriøsitetskrav inntas som forskriftskrav.

Samtidig understreker KS at kommuner og fylkeskommuner må beholde frihet til selv å kunne vedta og iverksette lovlige krav til egne innkjøp, begrunnet i ønske om å benytte innkjøp som virkemiddel for å nå lokalt eller regionalt politisk vedtatte mål. Det følger av kommuneloven at kommuners og fylkeskommuners handlefrihet ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å nå nasjonale mål.

Viktige hovedprinsipper

KS lanserer noen viktige hovedprinsipper som bør ligge til grunn for en Norgesmodell:

  • Modellen må kunne benyttes av alle landets kommuner, både store og små. For strenge krav kan føre til redusert konkurranse – særlig i de mindre kommunene. Det må likevel utarbeides noen bransjespesifikke krav.
  • Kravene som stilles må være balanserte, klare og enkle å følge opp.
  • Modellen må forankres i partssamarbeidet og underlegges en helhetlig tilnærming.
  • Oppdragsgivers ansvarsområde må avstemmes opp mot kontrolletatenes ansvarsområde.

En felles modell kan gi kutt i transaksjonskostnader og hindre prisvekst som følge av at noen innfører stadig strengere krav, fremholder KS i sitt innspill. Det vil også sikre like konkurransevilkår på tvers av offentlig sektor, selv om det også bør utarbeides noen bransjespesifikke krav. Det kan for eksempel være grunn til å ha noen strengere krav innenfor bygg/anlegg og renhold fordi det er der utfordringene med arbeidslivskriminalitet er størst.

Ikke for omfattende krav

For å sikre at oppdragsgivere i større grad følger opp kravene og at disse virker etter intensjonen, må kravene som stilles derfor ikke være for omfattende og ressurskrevende.

Det må fremgå klart hvilke plikter og ansvar som følger av det enkelte krav, hvordan kravene skal følges opp, og hvilke konsekvenser leverandørene risikerer dersom det foreligger brudd på kravet, poengterer KS.

For å sikre enhetlig etterlevelse av kravene, må det utarbeides enkel og klar veiledning slik at oppdragsgivere tilegner seg nødvendig kunnskap og kompetanse til å følge opp kravene.

KS påpeker dessuten at det å innføre regionale krav, kan medføre at leverandørene flytter seg fra ett geografisk marked til et annet.

Bli den første til å kommentere på "KS om Norgesmodellen: Balanserte, klare, enkle og ikke for strenge krav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.