Lønns- og arbeidsvilkår: Satte seg selv ut av spill, mistet rett til å kontrollere

Anbud365: Lønns- og arbeidsvilkår: Satte seg selv ut av spill, mistet rett til å kontrollereTre statlige virksomheter sto bak hver sin anskaffelse der det ikke var klausuler om lønns- og arbeidsvilkår. Dermed kunne de heller ikke kontrollere eller iverksette sanksjoner. På bildet kst. adm. dir i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Nils Vagstad (foto: Erling Fløistad/NIBIO).

Skriv ut artikkelen

I 3 av 49 anskaffelser som Riksrevisjonen i sin undersøkelse gjennomgikk, er uten kontrakter med klausuler om lønns- og arbeidsvilkår slik forskriften krever. Dermed satte de statlige virksomhetene bak de tre anskaffelsene seg selv ut av spill. De ble forhindret fra å kontrollere og eventuelt sanksjonere etter forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Anskaffelsene til en verdi nær 70 mill til sammen var gjort av Statens vegvesen, Lånekassen og NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), ifølge undersøkelsesrapporen til Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens «Revisjonsrapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser» ble lagt frem for få dager siden. Målet med revisjonen har vært å undersøke om statlige virksomheter etterlever kravene om å kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket når de kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Virksomhetene skal, fremhever Riksrevisjonen, opplyse i kunngjøringen av anskaffelsen eller i konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav til lønns- og arbeidsvilkår, krav til dokumentasjon og mulige sanksjoner ved brudd. Det er lagt til grunn at plikten kan oppfylles ved å ha kontraktsbestemmelsene som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

OK i 48 av 49 anskaffelser

I 48 av 49 anskaffelser har virksomhetene oppfylt forskriftens krav til informasjon i kunngjøringen av anskaffelsen. Dokumentanalysen viser at det bare er én anskaffelse hvor det ikke er opplyst i kunngjøringen at kontrakten vil inneholde krav til lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner.

Riksrevisjonen peker på at det følger av forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter at statlige virksomheter skal stille krav om at ansatte som utfører tjenesten hos leverandøren og eventuelle underleverandører, har lønns- og arbeidsvilkår som overholder allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Kontraktene skal også ha klausuler om dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår og om sanksjonering av brudd. Plikten til å ha slike kontraktsklausuler gjelder for tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,3 millioner kroner.

OK i 46 av 49 anskaffelser

Dokumentanalysen viser at det i 46 anskaffelser er inngått kontrakter i samsvar med kravene i forskriften.  I 3 av 49 anskaffelser er det brukt kontrakter som ikke har klausuler om lønns- og arbeidsvilkår slik forskriften krever. Anskaffelsene er gjort av Statens vegvesen, Lånekassen og NIBIO, og har til sammen en anslått verdi på ca. 69 millioner kroner.

Statens vegvesen inngikk i 2019 en rammeavtale om kjøp av hotelltjenester fra flere leverandører. Rammeavtalen har en varighet på fire år inkludert opsjoner, og har en samlet verdi på 60 millioner kroner. Kontraktene oppfyller ikke kravene som følger av forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I denne anskaffelsen ga heller ikke kunngjøringen informasjon om at det ville bli stilt krav i tråd med forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Utdatert standardkontrakt

NIBIO inngikk i 2018 en avtale om kjøp av renholdstjenester til en anslått verdi på 7 millioner kroner. NIBIO benyttet en standardkontrakt som var utdatert, og som ikke inneholdt formuleringer om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Lånekassen inngikk i 2018 en avtale om kjøp av kantinetjenester til en anslått verdi på 1,75 millioner kroner. Her er det benyttet en egenutviklet kontraktsmal hvor det er stilt krav om at ansatte skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort forskrift. Kontrakten omtaler imidlertid ikke at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel skal dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt, og heller ikke at oppdragsgiver kan sanksjonere manglende oppfyllelse.

Forutsetning for kontroll

Kontraktskrav til lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og eventuelle sanksjoner er en forutsetning for at virksomheten skal kunne kontrollere og eventuelt sanksjonere brudd på lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

I de tre anskaffelsene som ikke oppfyller forskriftens krav til kontraktsklausuler om lønns- og arbeidsvilkår, er virksomhetene forhindret fra å kontrollere og eventuelt sanksjonere etter forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Bli den første til å kommentere på "Lønns- og arbeidsvilkår: Satte seg selv ut av spill, mistet rett til å kontrollere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.