Mæland eksklusivt til Anbud365 (II): Gjør som Kofa sier – også under 1,1 mill; nei takk til flere tilsyn

Anbud365: Mæland eksklusivt til Anbud365 (II): Gjør som Kofa sier – også under 1,1 mill; nei takk til mer tilsyn– Det er feil å si at det er fritt frem for anskaffelser under terskelverdien. Her gjelder de grunnleggende kravene i loven, deriblant kravet til konkurranse for alle anskaffelser over 100 000 kr. Brudd på disse kravene kan klages inn for Kofa, fastslår næringsminister Monica Mæland i et eksklusivt intervju med Anbud365 (foto: NFD).

Skriv ut artikkelen

  • Nei takk til flere tilsyn. Nye og fremtidsrettede løsninger og grønne anskaffelser gjennomføres ikke med mer tilsyn og kontroll, men med hjelp av god opplæring og veiledning.
  • Kofas uttalelser har stor legitimitet i anskaffelsesmiljøet. Derfor har jeg tillit til at oppdragsgiverne lærer av sine feil og justerer kursen også der Kofa påviser feil ved anskaffelser under 1,1 millioner kroner.

Dette konstaterer næringsminister Monica Mæland i et eksklusivt intervju med Anbud365. Vi bringer her andre del av intervjuet. Første del, som handlet om regelevaluering, kompetanseløft, effektivisering og innovasjonsrisiko, publiserte vi torsdag 16 dm. – og kan leses her. 

– I tillegg til forenkling, trekkes samfunnshensyn og innovasjon ofte frem som viktige sider ved det nye regelverket. Også behovet for effektiv håndheving poengteres. Kofa har fått tilbake sin mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser, som bare gjelder for de områder i regelverket som har kunngjøringsplikt. Hva betyr effektiv håndheving av regelverket ved håndtering av klager på anskaffelser uten kunngjøringsplikt? Uten effektive sanksjoner, er det jo i virkeligheten fritt frem?

Næringsministeren understreker at regjeringen er opptatt av effektiv håndheving av regelverket. Ved siste revisjon av regelverket fikk Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) derfor tilbake kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser. Med ulovlige direkte anskaffelser menes anskaffelser som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Med den nye terskelverdien på 1,1 million kroner innebærer dette at Kofa ikke kan ilegge overtredelsesgebyr for anskaffelser under denne terskelverdien.

– Det er imidlertid feil, fremholder hun, å si at det er fritt frem for anskaffelser under terskelverdien. Her gjelder de grunnleggende kravene i loven, deriblant kravet til konkurranse for alle anskaffelser over 100 000 kr. Brudd på disse kravene kan klages inn for Kofa.

Kofa har stor legitimitet

– Det er riktig at nemnda ikke kan ilegge overtredelsesgebyr i slike tilfeller, men de kan gi en rådgivende uttalelse på om kravene er brutt. Her er det viktig å huske at Kofas rolle ikke bare er å ilegge overtredelsesgebyr, men også å uttale seg rådgivende og bidra til at tvister løses på en effektiv, uhildet og grundig måte, presiserer statsråd Mæland, og fortsetter:

– Når det gjelder de rådgivende sakene har Kofas uttalelser stor legitimitet i anskaffelsesmiljøet. Derfor har jeg tillit til at oppdragsgiverne lærer av sine feil og justerer kursen også der Kofa påviser feil ved anskaffelser under 1,1 millioner kroner.

– Så vel Finland som Sverige har en offentlig institusjon som skal føre tilsyn med etterlevelsen av reglene for offentlige anskaffelser (i Sverige Konkurrensverket). Er en slik tilsynsmyndighet aktuell også i Norge?

– Som nevnt er regjeringen opptatt av effektiv håndheving av regelverket, poengterer statsråden. Derfor fikk også Kofa tilbake kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser fra 1. januar i år. Dette innebærer at leverandører nå kan velge om de går til Kofa eller til domstolene for å få håndhevet slike grove brudd på regelverket. Dette er en betydelig styrking av håndhevelsen.

I tillegg minner næringsminister Mæland om at regjeringen har styrket håndhevelsen og at vi har Riksrevisjonen og kommunerevisjonene som fører kontroll med det offentlige. I tillegg kommer Eftas overvåkingsorgan ESA som fører tilsyn med at vi overholder våre forpliktelser etter EØS-avtalen, deriblant EUs anskaffelsesdirektiver. – Det er med andre ord mange organer som allerede har viktige roller i å kontrollere og håndheve etterlevelsen av anskaffelsesregelverket, fremhever hun.

Opplæring og veiledning

– En av de tingene Forenklingsutvalget påpekte i sin utredning, er at det er en betydelig frykt blant oppdragsgiverne før å gjøre feil. Noen av virksomhetene blir også målt på om de blir klaget inn for Kofa. Oppdragsgiverne skal selvfølgelig følge regelverket, men jeg er vel så opptatt av at de skal fokusere på å gjøre gode innkjøp og utnytte handlingsrommet for å få frem nye og fremtidsrettede løsninger og grønne anskaffelser. Det mener jeg ikke gjennomføres med mer tilsyn og kontroll, men med hjelp av god opplæring og veiledning fra vår side i det nye regelverket, understreker næringsminister Monica Mæland.

Bli den første til å kommentere på "Mæland eksklusivt til Anbud365 (II): Gjør som Kofa sier – også under 1,1 mill; nei takk til flere tilsyn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.