Menneskerettigheter: Fremtidens kontraktsoppfølging i støpeskjeen

Anbud365: Menneskerettigheter Fremtidens kontraktsoppfølging i støpeskjeen- Samarbeid og smart organisering skal gi effektiv og bærekraftig anskaffelsespraksis der arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden respekteres, sier seniorrådgiver i Etisk handel Norge, Magne Paulsrud. Nå skal informasjon om dette arbeidet ut til innkjøpere og innkjøpsledere.

Skriv ut artikkelen

Fem av landets ledende og største offentlige oppdragsgivere trommer nå sammen til et møte der innkjøpsledere og innkjøpere skal få informasjon om et banebrytende og innovativt pilotprosjekt.  I regi av Etisk Handel Norge arbeides det nå med å utforske og videreutvikle kontraktsoppfølgingen for bedre å ivareta grunnleggende rettighetene til arbeiderne i globale leverandørkjeder. Kontraktsoppfølgingen av menneskerettighets- krav slik de er i dag, holder  ikke mål lenger.

I samarbeid med Stavanger kommune, Oslo kommune, Statsbygg, Sykehusinnkjøp og Universitetet i Bergen inviterer Etisk handel Norge innkjøpsledere i offentlig sektor til informasjonsmøte om et banebrytende og innovativt pilot-prosjekt tirsdag 28. januar

Prosjektet skal – i samarbeidets navn – gi bærekraftige og effektive innkjøpspraksiser av høy kvalitet, som fremmer ansvarlig og lovlig produksjon i leverandørkjeden (fokus på arbeidstaker- og menneskerettigheter i globale leverandørkjeder). Forventede effekter er harmonisering og forenkling, økt forutsigbarhet og likebehandling, effektivisering gjennom vesentlig bedre utnyttelse av ressurser, og reell påvirkning på arbeidsforhold i leverandørkjeden. Måling av effekter og gevinster begynner våren 2020.

Pilotprosjekt godt i gang

Pilot-prosjektet er godt i gang. En styringsgruppe på fem representanter kom på plass i mai, og i juni ble fire kategoriteam etablert. Et femte er under etablering. Avhengig av oppslutning vil vi ta inn ytterligere kategorier.

Etisk Handel Norge merker økende interesse og ønsker å invitere flere med i prosjektet. Derfor inviteres det til informasjonsmøte for å gi en grundig orientering om hva prosjektet går ut, organisering, deltakerforpliktelser, m.m. Informasjonsmøtet er bare for innkjøpsledere og innkjøpere i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Utgangspunktet er §5

Prosjektet er ved flere anledninger omtalt på Anbud365, det det bl.a. heter:

Etisk handel Norge skal utforske og videreutvikle kontraktsoppfølgingen for bedre å ivareta grunnleggende rettighetene til arbeiderne i globale leverandørkjeder. De har selv kalt samarbeidsprosjektet for revolusjonerende, og hevder at ingen har gjort noe lignende.  Det rettslige utgangspunktet for samordningsprosjektet er §5 i lov om offentlige anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Det faglige grunnlaget for arbeidet Etisk handel Norge har dratt i gang er FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som er vesentlig i forståelsen av §5, og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette betyr i praksis at nye krav og verktøy tar prinsippene og metodikken opp i seg.

Bli den første til å kommentere på "Menneskerettigheter: Fremtidens kontraktsoppfølging i støpeskjeen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.