Ny standard gir veiledning for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Anbud365: Å begrense innsyn i offentlige anskaffelser kan gå på tilliten løsOffentlig forvaltning er i stor grad bygget på tillit. Tillit skapes gjennom integritet, ansvarlighet og åpenhet. Målet må være at offentlige oppdragsgivere og deres innkjøpere blir så dyktige og profesjonelle at tilbydere ikke har behov for å tvile på de mange tusen kontraktstildelingene som blir gjort, slår artikkelforfatteren fast.

Skriv ut artikkelen

Hvem man handler med spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere. Nå foreligger en veiledning i hvordan innkjøpere kan gjennomføre en anskaffelsesprosess som bidrar til å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i prosessen. Det dreier seg om en internasjonal standard som en rekke norske eksperter har bidratt til – snart i norsk versjon.

Standarden NS-EN 17687 Offentlig anskaffelse – Integritet og ansvarlighet – Krav og veiledning gir innkjøpsorganisasjoner veiledning i hvordan de kan gjennomføre en anskaffelsesprosess som bidrar til å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i prosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

Standarden er nylig publisert, og norske innkjøpseksperter har i tre år vært med på å påvirke det europeiske standardiseringsarbeidet og ser nå frem til å ta standarden i bruk.

Det jobbes med å oversette standarden til norsk. Standarden blir lansert på Standard Norges arrangement SirkulæriTET på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober. Tema for arrangementet er hvordan den sirkulære økonomien kan styrkes gjennom bruk av standarder i offentlige anskaffelsesprosesser.

Bekjempe negativ innvirkning

Forutsetningene for en sunn og rettferdig konkurranse knyttet til offentlige anskaffelser er at interessekonflikter, partiskhet, korrupsjon, bedrageri og bindinger til karteller i anskaffelsesprosesser bekjempes. Slike faktorer har negativ innvirkning på mange leverandører, og det foreligger derfor et internasjonalt behov for å bekjempe dette, noe NS-EN 17687 bidrar til.

Standarden er et godt verktøy for norske innkjøpsmiljøer og skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø.

Speilkomite og bærekraft

Den norske speilkomiteen SN/K 585 Offentlig anskaffelser har bidratt i utviklingen av standarden. Komiteen består av medlemmer fra Advansia AS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Avinor, Bane NOR, Factlines, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, NHO, OsloMet, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, Tolldirektoratet, UDI og Universitetet i Oslo.

Innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle i alle organisasjoner. Hvem man handler med spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere. Standarder kan bidra til at disse faktorene og mange flere blir ivaretatt, f.eks. de viktigste prinsippene for bærekraftige anskaffelser:

 • Ansvarlighet
 • Åpenhet
 • Etisk atferd
 • Fullstendig og rettferdig mulighet
 • Respekt for interessentenes interesser
 • Respekt for rettssamfunnet og internasjonale atferdsnormer
 • Respekt for menneskerettigheter
 • Innovative løsninger
 • Fokus på behov
 • Integrering
 • Analyse av alle kostnader
 • Kontinuerlig forbedring

Bli den første til å kommentere på "Ny standard gir veiledning for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.