Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet: Nå er det bærekraft som gjelder

Anbud365: Nå blir miljøhensyn et «skal-krav» - tre alternativer lanseres– Det siste året har jeg besøkt bedrifter over hele landet som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere. Hver gang får jeg høre at næringslivet ønsker seg strengere klima- og miljøkrav, sier næringsminister Jan Chr. Vestre i en pressemelding.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesregelverket skal endres for bedre å fremme klima- og offentlige anskaffelser. Også andre tiltak med samme formål kan komme på tale. På høring kommer forslag om at klima- og miljøhensyn må vektes med minimum 30% – og høyere der det er relevant. Veiledningsmateriellet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om grønne offentlige innkjøp skal gjøres mer brukervennlig og bedre kjent for offentlige oppdragsgivere. Og Kofa skal neste år bl.a. fortsette å prioritere kutt i saksbehandlingstidene.

Dette fremgår av Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) del av statsbudsjett-forslaget for 2023. Der erkjenner NFD også at anskaffelser i regi av det offentlige betyr mye for utviklingen i næringslivet, for grønn omstilling og for arbeidslivet.

Bruk av innkjøpsmakten skal bidra til økt etterspørsel etter klima- og miljøvennlige løsninger som kan medvirke til å styrke markedene for bærekraftige produkter og tjenester, samt fremme mer sirkulær økonomi og grønn innovasjon. Anskaffelsene skal i tillegg bidra til å løse andre viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Innovative offentlige anskaffelser kan bidra til at markedet leverer bedre og mer effektive løsninger til offentlige virksomheter.

Hovedprioriteringer

Blant hovedprioriteringene for neste år er å endre anskaffelsesregelverket og vurdere andre tiltak som bedre fremmer klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. I tillegg skal en ekstern utrede det EØS-rettslige handlingsrommet for å stille krav og kriterier i anskaffelse av fartøy som kan bidra til at norske leverandører effektivt kan konkurrere om slike oppdrag.

Norgesmodellen er under arbeid bl.a. med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige innkjøp som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.et legges opp til en trinnvis prosess, hvor det i første omgang hovedsakelig tas sikte på endringer innenfor bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

Regjeringen planlegger også, fremgår det av budsjettforslaget, å sende på høring et forslag om at klima- og miljøhensyn må vektes med minimum 30% i offentlige anskaffelser og høyere der det er relevant.

Mer brukervennlig «grønn» veiledning

Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser skal følges opp. Undersøkelsene viste bl.a. at grønne offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å nå Norges klimamål, men at offentlige oppdragsgivere ikke i stor nok grad bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Veiledningsmateriellet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) om grønne offentlige innkjøp skal derfor gjøres mer brukervennlig og bedre kjent for offentlige oppdragsgivere. En helhetlig tilnærming til klima og miljø, standardiserte minimumskrav til miljø og et grønt kompetanseløft vil være viktige elementer i regjeringens arbeid med å styrke veiledningen om offentlige anskaffelser for å bygge kompetansen om klima- og miljøvennlige anskaffelser og fremme grønn omstilling, fremhever NFD.

Leverandørutviklingsprogrammet

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) får tilskudd fra regjeringen også i 2023, selv om det innebærer et unntak fra det statlige økonomiregelverket. Stortinget ga senest i 2019 tilslutning til at programmet skulle videreføres etter en vurdering gjort i Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Tilskuddet for 2023 skal bidra til at flere små og mellomstore offentlige virksomheter og kommuner gjennomfører innovative anskaffelser og dermed bidrar til flere bedrifter og arbeidsplasser i næringslivet. Aktiviteten skal rettes mot små og mellomstore virksomheter.

Kofa

Klagenemndsekretariatet der Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) er en del skal neste år bl.a. fortsette og prioritere å oppnå lav saksbehandlingstid i klagenemndene. Spesielt skal sekretariatet prioritere å få ned restansene på gebyrsakene i KOFA der saksbehandlingstiden ennå ikke er nede i seks måneder. En annen prioritering er å bruke ressurser på å utvikle en stabil og attraktiv arbeidsplass, og å være synlig i de miljøer der organet kan rekruttere personer med ønsket kompetanse. Å opprettholde kvalitet på både de juridiske og administrative tjenestene er en viktig prioritering, heter det i statsbudsjettforslaget som ble fremlagt i formiddags.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet: Nå er det bærekraft som gjelder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.