Oppfordrer til å legge til rette for konkurranse fra utenlandske leverandører

Anbud365: Må være skjerpet ved vurdering av avvik fra standardkontraktKontraktstilpasninger kan både være lurt og nødvendig i mange tilfeller. Det kan, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, for eksempel være særegne forhold ved den enkelte kontrakten som tilsier dette eller at det gjøres for å ta høyde for nye løsninger og innovasjon .

Skriv ut artikkelen

Flere momenter kan tale for at norske oppdragsgivere bør legge til rette for deltakelse fra utenlandske leverandører for å oppnå bedre innkjøp, konstaterer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Det kan gi bedre konkurranse, gjøre norske leverandører mer konkurransedyktige og gi offentlige oppdragsgivere mer å velge mellom.

I Meld. St. 22 (2018 – 2019) «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser» gis det en oversikt over andelen offentlige kontrakter som inngås med utenlandske leverandører. Av de offentlige kontraktene som kunngjøres på Doffin går om lag fire prosent til utenlandske selskaper. I hovedsak dreier dette seg om leverandører fra Sverige (52%) og Danmark (17%), samt leverandører fra Finland (8%) og Storbritannia (7%).

Legge til rette for utenlandske

Deltakelse fra utenlandske leverandører kan bidra til bedre konkurranse om offentlige innkjøp, skriver departementet i meldingen. Utenlandske leverandører kan tilby andre og alternative produkter og løsninger enn norske leverandører, og dermed gi norske oppdragsgivere et bedre utvalg å velge fra.  Utenlandske leverandører kan dessuten utfordre norske leverandører og gjøre dem mer konkurransedyktige. Dette taler for at norske oppdragsgivere bør legge til rette for deltakelse fra utenlandske leverandører for å oppnå bedre innkjøp.

Personopplysninger

Blant det som det offentlige kjøper inn, er infrastruktur av grunnleggende betydning for Norge. I tillegg gjøres det anskaffelser av systemer som gir tilgang til store mengder data, både til offentlige dokumenter, men også til personopplysninger om innbyggere og ansatte i det offentlige. Det kan potensielt ha store negative konsekvenser dersom slik infrastruktur og slike systemer utnyttes av stater Norge har et sikkerhetsmessig problematisk forhold til, understreker NFD, og:

– Det er derfor viktig at norske oppdragsgivere har et bevisst forhold til sikkerhet, og at det stilles relevante krav i anskaffelser med sikkerhetsmessige aspekter.

Veiledning

Regjeringen arbeider med en veiledning til anskaffelsesregelverket som synliggjør handlingsrommet for ivaretakelse av sikkerhet. Veiledningen vil være praktisk innrettet, og belyse nærmere sammenhengen mellom de forskjellige regelverkene som gjelder for anskaffelser hvor sikkerhet er et sentralt element.

Bli den første til å kommentere på "Oppfordrer til å legge til rette for konkurranse fra utenlandske leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.