Oslomodellen: Politiker veldig opptatt av oppfølging – det så ikke revisjonen spor av

Anbud365: Oslomodellen Politiker veldig opptatt av oppfølging – det så ikke revisjonen spor avSirin Hellvin Stav, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, overbeviste ikke Kommunerevisjonen i Oslo, fremgår det av en revisjonsrapport (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

På spørsmål i Oslo bystyre svarte byråden for miljø og samferdsel at hun var veldig opptatt av at samfunnsansvaret og Oslomodellen følges opp, og at Sporveien som «vårt heleide selskap implementerer det i sin virksomhet». Likeledes at hun jevnlig følger Sporveien opp på dette i styringsdialogen. Kommunerevisjonen i Oslo skriver i en rapport at de ikke ser spor av denne oppfølgingen i dokumentasjonen de har gjennomgått. Revisjonens funn, gjengitt i rapporten, reiser tvil om politikere er mer opptatt av å stille krav knyttet til f.eks. Oslomodellen enn å følge dem opp.

Kommunerevisjonen i Oslo har gjennomført en såkalt eierskapskontroll, som er en mer begrenset kontroll enn en forvaltningsrevisjon. Det gis ikke anbefalinger. I rapporten « Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar» foreligger resultatet av kontrollen.

Kommunerevisjonen har vurdert eiernes – byråden for miljø og samferdsel, byråden for næring og eierskap og havnestyrets – eieroppfølging av selskapene Sporveien AS, Fortum Oslo Varme AS, Hafslund Eco AS, Spir Oslo AS og HAV Eiendom AS’ ivaretakelse av samfunnsansvar og etterlevelse av Oslomodellen i perioden 2018–2021.

Ifølge rapporten oppga ikke eierne at de ikke var kjent med at det var avdekket risiko av betydning for samfunnsansvaret. Kommunerevisjonen oppfatter at det betyr at byråden for miljø og samferdsel ikke hadde gjort seg kjent med at Sporveien i sin internkontroll hadde funnet risiko for misligheter eller avvik av betydning for temaet effektiv ressursbruk ved anskaffelser. Byråden for næring og eierskap stilte i liten grad spørsmål om selskapenes risikovurderinger og hvordan systemer og rutiner fungerte, heter det. Kommunerevisjonen reiser spørsmål om byråden for miljø og samferdsel og byråden for næring og eierskap i tilstrekkelig grad hadde sikret seg informasjon om avdekket risiko og håndteringen av den.

Så ikke spor av dette (I)

Eierne oppga at de hadde kjennskap til hvilke samfunnsansvarsområder som var relevante for selskapene, og at de fulgte opp at selskapene ivaretok sitt samfunnsansvar gjennom løpende eierdialog og rapportering fra selskapene. Selskapene hadde ikke rapportert på samtlige samfunnsansvarstemaer i årsberetningene. Kommunerevisjonen så ikke spor av at dette var fulgt opp av eierne. Mye av rapporteringen var overordnet, og det var få spor av at eier hadde etterspurt mer utdypende redegjørelser eller stilt spørsmål.

I bystyrets spørretime 16. februar 2022 ble det stilt spørsmål om Unibuss’ kjøp av busser fra leverandøren Solaris, Oslo kommunes anskaffelsesstrategi og Oslomodellen. Byråden for miljø og samferdsel svarte at hun var veldig opptatt av at samfunnsansvaret og Oslomodellen følges opp, at Sporveien som «vårt heleide selskap implementerer det i sin virksomhet» og at hun jevnlig følger Sporveien opp på dette i styringsdialogen. Kommunerevisjonen ser ikke spor av denne oppfølgingen i dokumentasjonen de har gjennomgått.

Så ikke spor av dette (II)

Selskapene hadde ikke rapportert på samtlige samfunnsansvarstemaer i årsberetningene. Sporveien og Hafslund Eco hadde der ikke redegjort klart for sitt arbeid med effektiv ressursbruk ved anskaffelser. Fortum Oslo Varme hadde ikke redegjort for selskapets arbeid mot misligheter og korrupsjon eller med effektiv ressursbruk ved anskaffelser. Spir hadde ikke redegjort for samfunnsansvar generelt, eller områdene effektiv ressursbruk ved anskaffelser eller samfunnssikkerhet. Disse fire selskapene ga noe mer informasjon i andre rapporter. I HAV Eiendoms årsberetning var det ikke informasjon om etiske regler, arbeid mot misligheter og korrupsjon, effektiv ressursbruk ved anskaffelser og samfunnssikkerhet. Kommunerevisjonen så ikke spor av at dette var fulgt opp av de tre eierne.

Var det risiko eller …?

Eier var også orientert om Sporveiens arbeid med internkontroll og at Sporveien utførte egne kontroller av etterlevelse. Kommunerevisjonen har sett dokumentasjon på at slike kontroller fant mangler og svakheter av betydning for selskapets ivaretakelse av sitt samfunnsansvar, og at det ble foreslått tiltak for å rette disse.  Eier oppga derimot at det ikke var avdekket risiko for uønskede hendelser knyttet til ivaretakelse samfunnsansvar eller etterlevelse av Oslomodellen i Sporveien: Spørsmål er hvorvidt det er avdekket slik risiko, fremholder Kommunerevisjonen, og: – Oss bekjent er slik risiko ikke avdekket fra eier. Det betyr ikke at det ikke foreligger risiko.

Bli den første til å kommentere på "Oslomodellen: Politiker veldig opptatt av oppfølging – det så ikke revisjonen spor av"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.