Raser mot å bli pådyttet kontrollplikten for Norgesmodell-tiltak

Anbud365: Raser mot å bli pådyttet kontrollplikten for Norgesmodell-tiltakKS, her ved sin adm.dir. Lasse Hansen, har levert sine synspunkter på første etappe av Norgesmodellen som regjeringen vil lage som verktøy i kampen mot useriøse aktører i det offentlige anskaffelsesmarkedet (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Regjeringen får kommunenes støtte til å utvikle en Norgesmodell mot useriøse aktører på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Men kommunenes organisasjon KS raser derimot mot forslaget om at oppdragsgivere skal pålegges en kontrollplikt – å sjekke om Norgesmodell-kravene etterleves. Det er omfattende og byrdefullt, særlig for de mindre kommunene, heter det fra KS, som i sin høringsuttalelse i stedet anbefaler å la etablerte tilsynsetater som Skatteetaten og Arbeidstilsynet få kontrolloppgavene. Og de er bekymret for de personvernmessige konsekvensene av regjeringens Norgesmodell-forslag.

Første fase i gjennomføringen av Norgesmodellen til bruk i kampen mot useriøse aktører, omfatter i hovedsak bygg- og anleggsbransjen og renhold. Flesteparten av regjeringens forslag sikter mot styrket håndheving av regler som allerede finnes i annen lovgivning. Dette gjøres ved å stille krav til at offentlig oppdragsgivere stiller kontraktsvilkår om etterlevelse av bl.a. betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling, lovlige tilknytningsformer i arbeid, obligatorisk tjenestepensjon og
HMS-kort.

I tillegg foreslås det krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygg og anlegg for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikkerhetshensyn, samt krav til kontraktsvilkår om slikt. Meningen er at oppdragsgivere både skal gjennomføre nødvendig kontroll av at bestemmelsene etterleves og sanksjonere leverandørene ved eventuelle brudd.

Åtte KS-punkter

KS har i sin høringsuttalelse oppsummert sine mest sentrale poenger i følgende åtte punkter:

• Vi er positive til at regjeringen ønsker å utarbeide en Norgesmodell.
• Tiltakene som er foreslått fremstår ikke som forholdsmessige eller formålstjenlige.
• Vi er positive til et krav om betaling via bank, men støtter ikke at oppdragsgivere skal
   få en plikt til å kontrollere at all betaling skjer vi bank.
• Vi støtter at leverandørene skal etterleve arbeidsmiljølovens bestemmelser om
   tilknytningsformer, men støtter ikke at oppdragsgivere skal kontrollere dette.
• Vi støtter at leverandørene skal ha tjenestepensjonsordning i henhold til OTP-loven (lov
   om obligatorisk tjenestepensjon), men støtter ikke at oppdragsgivere skal kontrollere
   dette.
• Vi er positive til regjeringens forslag til språkkrav.
• Vi er bekymret for de personvernmessige konsekvensene av forslagene.
• Vi mener at regjeringen i all hovedsak må styrke de etablerte tilsynsorganene og
   innrette en helhetlig kontroll av leverandørenes etterlevelse av lovbestemmelsene.

Omfattende og byrdefullt

I sin høringsuttalelse poengterer KS at de stiller seg i hovedsak bak de eksisterende reglene som ønskes inntatt i anskaffelsesregelverket, men kan altså ikke støtte at oppdragsgiveren får en aktiv kontrollplikt. Tiltakene som foreslås er svært omfattende og byrdefulle for oppdragsgivere og leverandører, ikke minst for de mindre kommunene, fremgår det av uttalelsen. Dersom oppdragsgiver skulle bli kjent med at det foreligger brudd på bestemmelsene, bør oppdragsgiver varsle eksempelvis Arbeidstilsynet eller Skatteetaten, heter det.

Generelt er det grunn til å stille spørsmål ved om det er anledning til å innta flere av bestemmelsene i anskaffelsesregelverket, fremholder KS. I utgangspunktet har oppdragsgiver en vid adgang til å oppstille kontraktsvilkår knyttet til ulike samfunnshensyn. Det er imidlertid en forutsetning at kravene har tilknytning til leveransen. Kravet til tilknytning innebærer at kravene må være knyttet til ytelsen anskaffelsen gjelder. Kontraktskravene som oppstilles kan følgelig ikke knytte seg til leverandørens generelle virksomhet.

Bli den første til å kommentere på "Raser mot å bli pådyttet kontrollplikten for Norgesmodell-tiltak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.