Regjeringen med SMB-strategi – stor vekt på offentlige anskaffelser

Anbud365: Regjeringen med SMB-strategi – stor vekt på offentlige anskaffelser– Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv. Over én million mennesker jobber her, og de skaper verdier for 700 milliarder kroner årlig. Derfor må politikken treffe disse bedriftene godt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. I tilbakemeldingene fra små og mellomstore bedrifter har han spesielt bitt seg merke i klager over at store kontrakter gjør at små aktører ikke får mulighet til å levere anbud.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen har lansert sin strategi for små og mellomstore bedrifter/leverandører. Her finnes seks punkter som særskilt gjelder offentlige anskaffelser. Det dreier seg bl.a. om evaluering av hevingen av terskelverdien, felles kjøreregler for offentlige anskaffelser og digitale løsninger. Poenget er å gjøre hverdagen enklere for de mindre leverandørene til det offentlige.

Regjeringen la i helgen frem «Småbedriftslivet Strategi for små og mellomstore bedrifter». Med denne strategien ønsker regjeringen å sette en tydelig kurs for innsatsen overfor små og mellomstore bedrifter. Målet er at små og mellomstore bedrifter skal bidra best mulig til den samlede verdiskapingen i norsk økonomi. I strategien har regjeringen prioritert å se nærmere på små og mellomstore bedrifter innenfor disse områdene:

• en enklere hverdag

• god tilgang til kunder

• økt innovasjonsevne

• god nok tilgang til kompetanse og kapital

Leverandørene

Under området «god tilgang til kunder» finner vi offentlige anskaffelser. I en oversikt over leverandørene til det offentlige, hentet fra Enhetsregisteret og Kommunal Rapports leverandørdatabase (bearbeidet av Difi), finner vi at 77% av alle leverandører til det offentlige er såkalte mikrobedrifter, dvs. med mindre enn 10 ansatte. Disse står for 17% av den totale omsetningen. Små bedrifter – med mellom 10 og 50 ansatte – står for 19% av antall leverandører og 22% av omsetningen. For mellomstore bedrifter – 50 til 100 ansatte – er tallene henholdsvis 2% og 20%, mens de største målt i antall ansatte utgjør 2% av alle leverandørene, men står for 41% av omsetningen.

Seks strategipunkter

Regjeringens seks punkter knyttet til offentlige anskaffelser i SMB-strategien:

• Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.

• Foreta en todelt utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og oppdragsgivernes etterlevelse av «del opp eller begrunn-prinsippet», for utvalgte områder der vi vet at det er utfordringer med store kontrakter.

• I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

• Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.

• Vurdere om eBevis kan videreutvikles for å gi tilgang til flere datakilder og for flere brukergrupper, herunder undersøke om forbrukere kan og bør få tilgang til sanntidsinformasjon om norske leverandører som er tilgjengelig gjennom eBevis.

• Utrede nærmere hvordan innhenting, lagring, tilgang og bruk av data på anskaffelsesområdet kan forbedres både på kort og lang sikt.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringen med SMB-strategi – stor vekt på offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.