Riksrevisjonen: Krav om dokumentasjon av risikovurderinger ikke formidlet

Anbud365: Riksrevisjonen Krav om dokumentasjon av risikovurderinger ikke formidletArbeids- og inkluderingsdepartementet mener at det i 2013 ble kommunisert at etterlevelse av kontrollplikten i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser må kunne dokumenteres. Men Riksrevisjonen kan ikke se at virksomhetene har fått informasjon om slikt. Heller ikke veiledningen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) omtaler dette som et krav. På bildet Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

– Vi kan ikke se at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har formidlet til virksomhetene at det er et krav at risikovurderinger og eventuelt utført kontroll skal dokumenteres.  Det skriver Riksrevisjonen i sin rapport fra undersøkelsen om oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. Revisjonen viser at det bare i ett tilfelle foreligger dokumentasjon på at virksomheten har foretatt en risikovurdering. Manglende dokumentasjon på risikovurderinger gjør det umulig å etterprøve om virksomhetene etterlever kontrollplikten, heter det.

Riksrevisjonen la nylig frem sin «Revisjonsrapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser». Målet med revisjonen har vært å undersøke om statlige virksomheter etterlever kravene om å kontrollere og følge opp lønns- og arbeidsvilkår i tråd med anskaffelsesregelverket og økonomiregelverket når de kjøper tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll av om leverandøren overholder de avtalte krav til lønns- og arbeidsvilkår. Risikoen for brudd avgjør omfanget på kontrollen, og det må, heter det,gjennomføres kontroll av relevant dokumentasjon fra leverandørene dersom det er høy risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Bruk av egenrapporteringsskjemaer anbefales.

Kan ikke dokumentere

I 13 av 49 anskaffelser er det innhentet egenrapporteringsskjema fra leverandørene, fremgår det av revisjonsrapporten. Ingen av virksomhetene har dokumentert at egenrapporteringsskjemaet ble brukt som grunnlag for å vurdere risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår i den aktuelle anskaffelsen.

Dokumentanalysen viser ellers at det i bare 1 av 49 anskaffelser foreligger en dokumentert vurdering av risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår i den aktuelle kontrakten. Det ble vurdert at risikoen var middels, og lønns- og arbeidsvilkårene i denne anskaffelsen ble kontrollert senere.

Vurdering av bransjen

Ytterligere fire anskaffelser i utvalget har en dokumentert risikovurdering. Vurderingene er imidlertid av bransjen som virksomheten kjøpte tjenester fra, og ikke en vurdering av konkrete forhold i kontraktene, konstaterer Riksrevisjonen.

For 14 anskaffelser opplyser virksomhetene i spørrebrev at de har gjort en vurdering av risiko, men at denne ikke er dokumentert. Disse virksomhetene uttaler bl.a. at leverandøren de kjøper tjenestene fra, er en leverandør som er stor i markedet, allment anerkjent eller som de er kjent med fra før. Virksomhetene argumenterer for at dette i seg selv innebærer at risikoen for brudd på lønns- og arbeidsvilkår er lav, og at det derfor ikke er nødvendig å gjennomføre kontroller.

Ikke-dokumentert oppfølging

Noen av virksomhetene i utvalget opplyser i svar på spørrebrevet at de følger opp eller følger med på leverandørene underveis i kontraktsperioden på ulike måter. Denne oppfølgingen defineres ikke som risikovurderinger eller kontroll, og den blir ikke dokumentert. De opplyser for eksempel at det i forbindelse med besøk på byggeplasser, opphold i kantina mv. blir gjort observasjoner av hvordan arbeiderne har det, og hvilke forhold de jobber under. Én virksomhet opplyser at den som byggherre regelmessig følger opp leverandørene, men at oppfølgingen ikke nødvendigvis blir dokumentert med mindre det blir oppdaget avvik.

Bli den første til å kommentere på "Riksrevisjonen: Krav om dokumentasjon av risikovurderinger ikke formidlet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.