Samfunnsansvar viktigere enn noen gang

Anbud365: Samfunnsansvar viktigere enn noen gangForslaget om å heve vektingen av miljø til 40 % i tildelingskriteriene gir bare en svak effekt, når man ser på det handlingsrommet som allerede finnes i lov og forskrift og det handlingsrommet en erfaren og relevant offentlig innkjøper vet å utnytte, skriver artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Jacob M Landsvik, spesialrådgiver, Ressurser på avveie AS

Anbud365: Samfunnsansvar viktigere enn noen gang

Det er en utbredt misforståelse at reglene må bli strengere og samfunnsansvar vektes heftigere for å få ønskede krav til overholdelse av menneskerettigheter, forhindre arbeidslivskriminalitet, eller krav som sikrer klima og miljø i offentlige anskaffelser. Det er stadige initiativ i sosiale medier og i nyhetsmediene fra sentrale representanter for myndigheter og interesseorganisasjoner som gir uttrykk for en skjerping av lov og forskrift på dette området, samt å heve vektingen av klima og miljø til inntil 40%.

Lov og forskrift gir med dagens føringer et utmerket utgangspunkt for å stille relevante og riktige krav og kriterier for å fremme sosialt ansvar i sin helhet i en anskaffelsesprosess. Forutsetningen er at man som innkjøper kjenner anskaffelsesprosessen og handlingsrommet innenfor lov og forskrift, bruker god tid på planlegging og gjerne utarbeider av strategi for hva man ønsker som resultat når kontrakten skal signeres. Forslaget om å heve vektingen av miljø til 40 % i tildelingskriteriene gir bare en svak effekt, når man ser på det handlingsrommet som allerede finnes i lov og forskrift og det handlingsrommet en erfaren og relevant offentlig innkjøper vet å utnytte.

Handlingsrommet i lov og forskrift må benyttes

Lov og forskrift åpner for å stille minimumskrav til ytelsen i en kravspesifikasjon. Videre kan det stilles krav til leverandørene gjennom kvalifikasjonskrav. Det kan stilles krav i form av tildelingskriterier til varen eller tjenesten som skal kjøpes som innbyrdes kan vektes. Til slutt kan det stilles krav i kontrakten som kan følges opp i hele kontraktsperioden. Det er med andre ord fire ulike muligheter for å øke kravene til samfunnsansvar, med hensyn til både anskaffelsens gjenstand og leverandøren som skal levere varen eller tjenesten. Kvalifikasjonskravene skal sikre at vi inngår avtale med rett leverandør. Det er like viktig å være opptatt av leverandørvalg som selve behovsdekningen. Det hjelper ikke å sikre behovsdekning om vi inngår avtaler med uetiske eller korrupte leverandører, eller leverandører som står bak tvangsarbeid eller barnearbeid. De fire mulighetene som ligger i minstekrav til ytelsen, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktkrav gir et utmerket handlingsrom for å velge den mest seriøse leverandøren og den beste tjenesten eller varen som gir ansvarlig oppfyllelse av samtlige krav til bærekraft.

Når offentlige innkjøpere ikke lever opp til FN’s krav til bærekraft, ligger utfordringen i at mulighetsrommet innenfor både lov og forskrift og anskaffelsesfaget ikke utnyttes. Det kan skyldes mangel på kunnskap og det kan skyldes mangel på bruk av etablerte standarder fra Standard Norge, fra Miljømerking og andre organisasjoner som jobber ut ulike standarder som for eksempel Factlines.

Store forbedringer ved bruk av etablerte standarder

Det er nylig utarbeidet en ny standard som lanseres av Standard Norge, 14.10.2022 på den Internasjonale standardiseringsdagen. Standarden lanseres på SirkulæriTET 2022. På konferansen vil Standard Norge lansere den nye europeiske standarden for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser, NS-EN 17687. Standard Norge vil belyse hvordan standarder kan bidra innenfor flere sektorer og på tvers av sektorer, og hvorfor det er viktig at Norge ligger i tet i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet som pågår. Standard Norge har en rekke standarder som er svært relevant ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlige anskaffelser.

Organisasjonen Miljømerking er også opptatt av standardisering på anskaffelsesområdet. Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn lanserte i 2017 en veileder til offentlige innkjøpere for å stimulere til mer miljøvennlige, økologiske og etiske innkjøp. Ved å benytte de offisielle miljømerkene sikres leveranser som oppfyller profesjonelt utviklede miljøkrav. Som innkjøper sparer man tid ved å utvikle egne krav og unngår å bruke unødvendig mye tid på evaluering. Dermed blir miljøarbeidet i anskaffelsesprosessen enklere og ikke minst gjenkjennelig i leverandørmarkedet. Ved å tegne medlemskap i Miljømerking kan også innkjøperne få hjelp til å stille krav og kriterier i konkrete anskaffelser ved å henvende seg til Miljømerking.

Benytt organisasjoner som er spesialister innenfor samfunnsansvar

Organisasjonen Factlines har som visjon å forenkle rettferdighet. Factlines har en digital løsning for å sikre en bærekraftig leverandørkjede. Som kunde vil man oppnå forbedret kontroll over egen leverandørkjede og bærekraftsarbeidet. Factlines digitale løsning og ekspertise gjør kartlegging av leverandørkjeden effektiv. Bedre innsikt, økt etterlevelse av lover, forskrifter, krav og kriterier og klare prioriteter bidrar til verdiskaping. Håndteringen av samfunnsansvar blir både enklere og bedre. Factlines ble grunnlagt i Norge som respons til norske myndigheters ambisjon om styrke bærekraftige innkjøp. Innovasjonsånden og det å være fremst i markedet for bærekraftige innkjøp er viktig for Factlines. Ved å abonnere på Factlines digitale løsning vil krav til leverandører bli betydelig enklere å følge opp i kontraktsperioden, ganske enkelt fordi Factlines digitale løsning bidrar til gode rapporter som gir status på oppdragsgivers leverandører mht hvordan leverandørene etterlever lover, forskrifter, krav og kriterier og gir oppdragsgiver gode innspill til kontraktsoppfølgingen.

Mange vil hevde at bruk at overnevnte organisasjoner koster penger. Det er riktig. Det kan imidlertid koste enda mere penger, for ikke å snakke om tapt omdømme, om man bommer på kravene til samfunnsansvar. De oppdragsgiverne som ikke bryr seg om å sikre verdiskapingspotensialet innenfor offentlige anskaffelser, gjør ikke jobben sin og bør be om avløsning. Det er forbundet med tapte muligheter om man som offentlig oppdragsgiver ikke trekker på den viktige kompetansen som finnes hos organisasjoner som Transparency International, Norge, Standard Norge, Factlines AS, Miljømerking, Etisk handel, Grønt punkt, Avfall Norge, Cicero, Skift, Bellona, Miljøvernforbundet og Fremtiden i våre hender, for å nevne de viktigste med relevans til offentlige anskaffelser. Det er viktig å huske at det eneste som kommer av seg selv er forfallet.

Bli den første til å kommentere på "Samfunnsansvar viktigere enn noen gang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.