Slik blir Difis nye sertifisering av offentlige innkjøpere

Anbud365: Slik blir Difis nye sertifisering av offentlige innkjøpereStatssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet slo an tonen på Difis markedskonferanse i dag, der sertifiseringsordningens fagplan og eksamen ble lagt fram. Det dreier seg om kompetanseløft innenfor offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

SOA BASIS (Sertifiseringsordningen for Offentlige Anskaffelser) er en nasjonal sertifisering for innkjøpere i gjennomføring av anskaffelsesprosessen på et grunnleggende nivå. Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest. Målgruppen for SOA BASIS er personer som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffelsesprosesser. Ved bestått sertifisering vil kandidaten ha bevist sin kompetanse innen planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av en anskaffelsesprosess, samt generelle anskaffelsesbegreper, lover og regler.

På dagens markedskonferanse i regi av Difi møtte en hel rekke leverandører av kurs med interesse av å bidra til å gjennomføre sertifiseringsordningen i praksis. På konferansen ble innholdet i ordningens fagplan og sertifiseringstesten offentliggjort. Her er noen hovedpunkter – hele opplegget finner du på anskaffelser.no.

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) er et av myndighetenes virkemidler for å øke kompetansen i innkjøps-Norge. Ordningen består av en fagplan og en sertifiseringstest. SOA BASIS er nyttig for flere:

Kompetanse, kompetanse …

• Innkjøperne får kjennskap til ulike kompetansekrav, mulighet for planmessig oppbygging av egen kompetanse og sertifiseringstesten vil dokumentere den enkeltes ferdigheter

• Virksomhetene kan benytte fagplanen som grunnlag for kompetansekartlegging, planmessig kompetansebygging og rekruttering

• Kursleverandørene kan legge fagplanene til grunn utvikling av kurs som gir deltakerne grunnlag for å bestå sertifiseringstesten.

Fagplanen er et dynamisk dokument. Den vil årlig bli oppdatert og siste versjonen vil hele tiden være tilgjengelig på www.anskaffelser.no. Fagplanen for SOA BASIS gir kandidatene som skal ta sertifiseringstesten, en oversikt over emner og vekting av disse, samt beskrivelse av kompetansemål for de ulike emnene. Ord og begreper i fagplanene skal forstås ut fra definisjoner gitt i «anskaffelsesordbok» på anskaffelser.no.

Emner i fagplanen

 • Grunnleggende begreper. Testen inneholder noen få helt sentrale begreper fra anskaffelsesregelverket som det forventes at alle innkjøpere kjenner til.
 • Planlegging av anskaffelsesprosessen
 • Konkurransegjennomføring
 • Kontraktsoppfølging
 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Særlig viktig tema. Noen av kompetansemålene er i kategorien «særlig viktig» og på disse stilles det derfor høyere krav for å kunne bestå testen.
 • Kjente utfordringer. Kjente utfordringer beskriver hva som ofte mangler, misforstås og/eller gjøres feil innenfor det enkelte kompetansemål.

Om sertifiseringstesten

Spørsmålene som inngår i sertifiseringstesten, er utformet med utgangspunkt i veiledning som er gitt på anskaffelser.no.

 • Oppgavene: Testen består av 40 spørsmål som trekkes tilfeldig fra en omfattende spørsmålsdatabase slik at rekkefølge og svaralternativ vil variere fra kandidat til kandidat. Det er ulike spørsmålstyper hvor de fleste er av typen flersvarsoppgaver og flervalgsoppgaver (multiple choice).
 • Tidsbegrensning: Kandidaten har 60 minutter fra testen starter. Det gis varsel når det er 5 minutter igjen av testen.
 • Krav til bestått: Minst 75% totalt og 80 % på særlig viktige tema. Ved ikke bestått kan ny test tidligst avlegges etter 14 dager. Ved bestått sertifisering vil kandidaten ha bevist sin kompetanse innen planlegging, konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging av en anskaffelsesprosess, samt generelle anskaffelsesbegreper, lover og regler.
 • Etter endt test: Kandidaten får en umiddelbar tilbakemelding på totalt resultat samt score pr emne.
 • Vekting: Vektingen angir fordeling av viktighet / omfang av de ulike emnene. I testen vil kandidaten få presentert en prosentvis andel av oppgaver fra de ulike emnene.

Bli den første til å kommentere på "Slik blir Difis nye sertifisering av offentlige innkjøpere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.