Slik kan sosiale entreprenører bedre slippe til i offentlige anskaffelser

Anbud365: Slik kan sosiale entreprenører bedre slippe til i offentlige anskaffelseOffentlige oppdragsgivere er bundet av anskaffelsesregelverket, og det kan derfor være utfordrende både for den sosiale entreprenøren og oppdragsgiveren å finne en lovlig og hensiktsmessig måte å samarbeide på, heter det i veiledningen for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosial entreprenør.

Skriv ut artikkelen

En nylig utarbeidet veiledning gir svaret på hvordan man kan slippe sosiale entreprenører inn i en offentlig anskaffelsesprosess. Gruppen bak veiledningen ønsker å synliggjøre offentlige oppdragsgiveres handlingsrom i anskaffelsesprosesser, og på den måten bidra til at flere sosiale entreprenører kan ta del i det offentlige markedet for tjenesteyting og varesalg.


Veiledningen for kjøp av tjenester fra sosiale entreprenører skal bidra til økt samfunnsinnovasjon ved å bedre forhold for samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og sosiale entreprenører. Den gir offentlige oppdragsgivere rettslig trygghet og viser handlingsrommet de har i anskaffelsesprosesser. Dette skal bidra til at flere sosiale entreprenører kan ta del i det offentlige markedet for tjenesteyting og varesalg.


Veiledningen er utarbeidet av en samarbeidsgruppe med Nasjonalt program for leverandørutvikling, Difi, Innovasjon Norge, KS Kommunesektorens organisasjon, Oslo kommune v/Velferdsetaten, Bærum kommune, Ferd Sosiale Entreprenører og SoCentral.

Sliter med å vinne frem

Samarbeidspartnerne har erfart at flere sosiale entreprenører sliter med å vinne frem i offentlige anskaffelsesprosesser. De har jobbet med sosialt entreprenørskap i flere år, og har hjulpet sosiale entreprenører på ulike måter. Det gjelder f.eks. oppstart av virksomhet, videreutvikling, nettverksbygging og deltakelse i anskaffelsesprosesser, gjennom sitt arbeid.
Offentlige oppdragsgivere er bundet av anskaffelsesregelverket, og det kan derfor være utfordrende både for den sosiale entreprenøren og oppdragsgiveren å finne en lovlig og hensiktsmessig måte å samarbeide på, heter det i veiledningen. Sosiale entreprenører har gjerne andre forutsetninger enn fullverdige markedsaktører i møte med en offentlig oppdragsgiver som trenger å kjøpe varer eller tjenester.

Juridiske mulighetsrom

Av veiledningen fremgår de juridiske mulighetsrommene som oppdragsgiver har i anskaffelsesregelverket, blant disse mulighetene for dialog før og i startfasen av en anskaffelsesprosess, handlingsrommet ved utformingen av konkurransegrunnlaget samt mulighetene oppdragsgivere har til å benytte unntaksbestemmelser som kan skape ytterligere rom for sosiale entreprenører.


Varer og tjenester skal anskaffes til riktig kvalitet og riktig pris ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Også andre samfunnshensyn kan ivaretas, for eksempel å bedre miljøet og redusere klimautfordringer, ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, fremme næringslivsinteresser og innovasjon, og å unngå diskriminering og ivareta ulike svake grupper i samfunnet. Det er særlig når slike hensyn fremmes i anskaffelsesprosessen at en sosial entreprenør vil være en god kandidat til å vinne konkurransen.


Sosiale entreprenører er en samlebetegnelse for bedrifter og organisasjoner som på forskjellige måter driver virksomhet på ulike områder og innenfor ulike bransjer. En fellesnevner er at sosiale entreprenører tar tak i et samfunnsproblem og utvikler nye løsninger på problemet.

Bli den første til å kommentere på "Slik kan sosiale entreprenører bedre slippe til i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.