Straffede leverer i snitt for beløp fem ganger høyere til det offentlige enn andre leverandører

Anbud365: Straffede leverer i snitt for beløp fem ganger høyere enn andre leverandørerNasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Økokrim, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Formålet er å legge til rette for å utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjonen som disse etatene besitter, i arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. På bildet sjef for Økokrim, Pål Lønseth.

Skriv ut artikkelen

I snitt leverer straffede leverandører til det offentlige for beløp som er fem ganger høyere enn andre leverandører. Halvparten i denne gruppen har i tillegg vært mistenkt for å begå mer enn ett lovbrudd, fremgår det av en fersk rapport. Straffede leverandører og leverandører med reaksjoner har i gjennomsnitt hatt flere ulike oppdragsgivere, og med dette større geografisk nedslagsfelt enn det samlede utvalget av leverandører som er kartlagt. Enkelte leverandører har hatt flere hundre oppdragsgivere over hele landet.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) la nylig frem rapporten «Leverandører til det offentlige Egenskaper ved leverandører som har begått lovbrudd».

Her kartlegges og beskrives egenskaper ved leverandører til det offentlige som har begått økonomisk kriminalitet. Formålet med rapporten er å gi beslutningsstøtte for forebyggende tiltak. Datagrunnlaget består av informasjon fra Leverandørdatabasen fra Kommunal Rapport og Doffin, informasjon fra politiet og kontrolletatene, og intervjuer.

Analysen i rapporten viser at leverandører med straff eller reaksjoner har større leveranser og flere oppdragsgivere sammenlignet med hele utvalget. 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020 er kartlagt.

Flere oppdragsgivere, større leveranser

Straffede leverandører har i gjennomsnitt hatt 26 oppdragsgivere, der totalleveransen per oppdragsgiver i perioden 2015–2020 i snitt var 5 mill, heter det i rapporten. Leverandører med reaksjoner har i gjennomsnitt hatt 19 oppdragsgivere, der totalleveransen per oppdragsgiver i snitt var 6 mill. Leverandører som har vært mistenkt for lovbrudd har i gjennomsnitt hatt 18 oppdragsgivere, der totalleveransen per oppdragsgiver i snitt var 2,5 mill. Til sammenligning er gjennomsnittet for hele utvalget at leverandørene har hatt 15 oppdragsgivere, der summen av leveranser per oppdragsgiver i snitt var 1,6 millioner kroner.

I snitt leverer straffede leverandører for beløp som er fem ganger høyere enn andre leverandører. Halvparten i denne gruppen har i tillegg vært mistenkt for å begå mer enn ett lovbrudd, fremgår det av rapporten. Leverandører med reaksjon leverer i snitt for fire ganger høyere leveransesum sammenlignet med hele utvalget. Straffede leverandører og leverandører med reaksjon har i gjennomsnitt flere ulike oppdragsgivere sammenlignet med hele utvalget.

Verstingene

Av rapporten kan man lese at en tredel av anskaffelsene, målt etter utbetaling, er i bransjene bygge- og anleggsvirksomhet og omsetning og drift av fast eiendom. Bygge- og anleggsvirksomhet er også den største leverandøren til det offentlige, målt i antall leverandører, tett etterfulgt av bransjen for varehandel og reparasjon av motorvogner. Disse bransjene har flest straffede leverandører.

I tillegg er bygge- og anleggsvirksomhet bransjen der flest leverandører har vært mistenkt for lovbrudd, og har mottatt flest reaksjoner fra kontrolletatene, men kontrollfokuset er også høyt, fremgår det. I bransjen for varehandel og reparasjon av motorvogner er leverandørene blant de som har mottatt flest reaksjoner fra kontrolletatene og der flest har vært mistenkt for lovbrudd.

Skinn av seriøsitet

Leverandører i bransjen omsetning og drift av fast eiendom er blant leverandørene med høyest andel mistenkte, for små, mellomstore og store leverandører. En utleiekontrakt med en offentlig etat kan gi et skinn av seriøsitet og bidra til annerkjennelse av virksomheten, slås det fast i NTAES-rapporten.

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er den tredje største bransjen med leverandører til det offentlige, men det er få leverandører med reaksjon. Bransjen helse- og sosialtjenester har flere store leverandører som er straffet eller mistenkt, men få som har fått reaksjon.

Over hele landet

Store leverandører har størst geografisk nedslagsfelt. Straffede leverandører og leverandører med reaksjoner har i gjennomsnitt hatt flere ulike oppdragsgivere, og med dette større geografisk nedslagsfelt, enn hele utvalget. Enkelte leverandører har hatt flere hundre oppdragsgivere over hele landet. Disse leverandørene har straffbare forhold som hovedsakelig gjelder brudd på arbeidsmiljøloven og er tilknyttet virksomheten.

Leverandørene som er straffet eller har fått reaksjoner fra kontrolletatene, med et lite geografisk nedslagsfelt, er stort sett lokale virksom heter. Forholdene gjelder hovedsakelig skatte- og avgiftsunndragelser, smugling av varer og brudd på arbeidsmiljøloven, og er begått av personer med beslutningsmyndighet.

Bli den første til å kommentere på "Straffede leverer i snitt for beløp fem ganger høyere til det offentlige enn andre leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.