Syv + tre tips til «del-eller-begrunn» i anskaffelser i praksis

Anbud365: Syv + tre tips til «del-eller-begrunn» i anskaffelser i praksisPartner Eivind J. Vesterkjær og senioradvokat Wenche Sædal i Advokatfirma Thommessen har i kjølvannet av rapporten «Virkninger av store offentlige kontrakter» utviklet en serie tips til så vel oppdragsgivere som leverandører hva gjelder oppdeling av kontrakt.

Skriv ut artikkelen

Syv tips til oppdragsgivere, tre til leverandører når det gjelder prinsippet «del eller begrunn», foreligger nå fra Advokatfirma Thommessen. Tipsene er utviklet etter at rapporten «Virkninger av store kontrakter» forelå for kort tid siden. Du finner tipsene nedenfor.

Oslo Economics og Inventura har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet en rapport om oppdeling av kontrakter for offentlige anskaffelser og konsekvensene dette har for utviklingen av konkurransen på markedet. Rapporten avdekker at regelen ikke følges i tilstrekkelig grad i praksis, b.la. fordi den ikke har rettsvirkninger for oppdragsgiver.

Partner Eivind J. Vesterkjær og senioradvokat Wenche Sædal i Advokatfirma Thommessen har i kjølvannet av rapporten utviklet en serie tips til så vel oppdragsgivere som leverandører hva gjelder oppdeling av kontrakt. Med tillatelse fra Thommessen gjengir vi her tipsene.

Oppdragsgivere

  • Oppdragsgivere bør gjennomføre markedsdialog. Gjennom dialog med markedet vil du kunne få den nødvendige informasjonen for å kunne ta stilling til hvorvidt kontrakten bør deles opp eller ikke.
  • Oppdragsgiver har et vidt spillerom for hvordan kontrakten eventuelt skal deles opp. Eksempler på oppdelingsmetodikk kan være geografisk lokasjon, produktgruppe, fagområde eller volum.
  • Oppdeling av kontrakter kan være et viktig virkemiddel for å avhjelpe økonomisk regresjon og gi vanskeligstilte små og mellomstore bedrifter mulighet til å konkurrere for leveranser i kjølvannet av Koronapandemien.
  • I utgangspunktet vil den samlede verdien av delkontraktene være avgjørende for anskaffelsen(es) terskelverdi. For anskaffelser der den samlede verdien av alle delkontraktene overstiger terskelverdiene gjelder likevel bare del I for delkontrakter om varer og tjenester med en anslått verdi under 750 000 kroner og bare del II for delkontrakter om bygge- og anleggsarbeider med en anslått verdi under 9,6 millioner kroner, når verdien av de respektive delkontraktene ikke overstiger 20 prosent av den samlede verdien av alle delkontraktene som anskaffelsen er delt opp i, jf. anskaffelsesforskriften § 5-4 åttende ledd.
  • Ved oppdeling i delkontrakter, må kvalifikasjonskravene tilpasses dette, se blant annet anskaffelsesforskriften § 16-3 om krav til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet.
  • Oppdragsgiveren kan begrense antallet delkontrakter som kan tildeles til en leverandør. Dette gjelder også når leverandørene kan gi tilbud på flere eller alle delkontraktene. Opplysninger om dette skal gis i kunngjøringen, jf. anskaffelsesforskriften § 19-4 fjerde ledd.
  • Dersom oppdragsgiveren har tillatt leverandørene å gi tilbud på flere delkontrakter, kan han likevel tildele en samlet kontrakt til en leverandør på nærmere bestemte vilkår. Opplysninger om dette skal gis i kunngjøringen, jf. anskaffelsesforskriften § 19-4 femte ledd.

Leverandører

  • Delta i eventuell markedsdialog. Det gir en unik mulighet til å påvirke utformingen av konkurransen. Dersom du ønsker at oppdragsgiver skal gjennomføre markedsdialog eller vurdere å oppdele en anskaffelse i flere delkontrakter, kan du også ta direkte kontakt med oppdragsgiver om dette.
  • Selv om en kontrakt er inndelt i delkontrakter, vil det ofte være anledning til å gi tilbud på flere delkontrakter. Nærmere informasjon om dette vil fremkomme av anskaffelsesdokumentene. Leverandører som tilhører ulike bransjer kan inngi fellestilbud.

Leverandører som tilhører samme bransje og ikke har mulighet til å inngi tilbud på en kontrakt alene, kan også vurdere å inngi fellestilbud. Hvis anskaffelsen er utformet slik at det kan bys på delkontrakter, og partene hver for seg har anledning til å by på samme delkontrakt og således er å anse som konkurrenter i forhold til den enkelte delkontrakt, må det vurderes konkret om et samarbeid om å by på hele anskaffelsen vil være i samsvar med konkurranseloven. Dersom leverandørene ikke er faktiske eller potensielle konkurrenter med hensyn til den enkelte delkontrakt, er konkurranseloven som utgangspunkt ikke til hinder for at de samarbeider om å inngi tilbud på hele anskaffelsen. Ytterligere informasjon om fellestilbud er tilgjengelig i Konkurransetilsynets veiledning for prosjektsamarbeid, som imidlertid på sentrale punkter avviker fra det som følger av Europakommisjonens retningslinjer om horisontalt samarbeid.

Bli den første til å kommentere på "Syv + tre tips til «del-eller-begrunn» i anskaffelser i praksis"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.