Ti tips for grønnere anskaffelser

Anbud365: Ti tips for grønnere anskaffelserArtikkelforfatterne, fra venstre: Christine Frølich-Braathen, Karin Näslund og Sara K. Grongstad.

Skriv ut artikkelen

Artikkelen er utarbeidet av Karin Näslund, Senior Manager, Market Offering Lead – Deloitte Norge Supply Chain & Network Operations, Christine Frølich-Braathen, Manager, Deloitte Norge Supply Chain & Network Operations og Sara K. Grongstad, Manager, Deloitte Norge Supply Chain & Network Operations

For kort tid siden kunngjorde DFØ sin handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Offentlig sektor er en viktig premissgiver og har enorm påvirkningskraft for det grønne skiftet. Deloitte Norge har derfor satt sammen noen konkrete tips og råd for å inspirere til grønnere anskaffelser.

Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) handlingsplan har en varighet fra 2021-2030, og dens hovedmålsetning er å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser. Dette skal gjøres ved å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger og sirkulærøkonomi.  Handlingsplanen konkluderes med ti hovedgrep for å nå disse målene. I tillegg fremmer planen transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler som prioriterte innkjøpskategorier. Hvorfor er det en viktig målsetning at offentlig sektor som kunde etterspør, tar i bruk og utvikler miljø- og klimavennlige produkter, løsninger og teknologi?

Fordi offentlig sektor anskaffer for ca. kr. 600 mrd. hvert år. Dette betyr at sektoren har en enorm påvirkningskraft, og er et viktig virkemiddel for det grønne skiftet.

For å inspirere til grønnere anskaffelser ønsker vi i Deloitte Norge å gi våre tips og råd. Selv om tipsene er rettet mot offentlig sektor er de like relevante for privat sektor.

  1. Kategoriser anskaffelsene

Dersom dere ikke allerede benytter innkjøpskategorier, bør bedriftens anskaffelser kategoriseres for at dere skal få best oversikt over bedriftens forbruk.

2. Vurder klimapåvirkningen

Klimapåvirkningen til hver enkelt kategori bør vurderes. Det er ikke alle kategorier som har en åpenbar klimapåvirkning eller umiddelbar miljøgevinst. I første omgang bør det derfor settes søkelys på kategorier der dere med enkle grep kan oppnå klima- og miljøvennlige anskaffelser, dette kan f.eks. være transporttjenester, kantinetjenester eller kjøp av uniformer.

3. Forplikt ledelsen

Klima og miljø er på dagsorden nasjonalt så vel som internasjonalt. Benytt anledningen til å forplikte ledelsen til å prioritere klima- og miljøvennlige anskaffelser. Husk at grønnere anskaffelser ikke nødvendigvis trenger å være mer tidkrevende eller kostbare enn tradisjonelle anskaffelser.

4. Snakk med markedet

God leverandørdialog er den beste og absolutt enkleste måten å få kunnskap om hva som beveger seg i markedet, og hvilken utvikling som har funnet sted. Hør med leverandørene om hvordan de jobber for å bli mer klima- og miljøvennlige og hvilke nye løsninger og teknologier har de tatt i bruk.

5. Bidra til leverandørutvikling

Leverandørdialog kan også være et nyttig verktøy for leverandørutvikling. Gå bredt ut i markedet, inviter også Start Ups og små- og mellomstore bedrifter. Vår hypotese er at leverandørene har mye å lære av hverandre. Vi anbefaler derfor at det arrangeres en «speed date» for leverandørene. Kanskje skapes det nye klima- og miljøvennlige samarbeid?

6. Er det kun gjennom en anskaffelse at behovet dekkes?

Vurder om anskaffelsen må gjennomføres i det omfanget dere først hadde antatt, eller om behovet kan dekkes på en annen måte. Kan det dere allerede har repareres eller oppgraderes? Kan dere kjøpe brukte produkter isteden eller dele innkjøpet med andre? Dere vil kanskje også kunne oppdage at det ikke er et behov i det hele tatt.

7. Vurder livsløpet til et produkt

I en sirkulærøkonomi blir det tatt utgangspunkt i utslipp for hele livsløpet eller verdikjeden til et produkt med mål om at ressursene forblir i økonomien lengst mulig. Tiltak som bidrar til økt levetid, gjenbruk og gjenvinning vil minske utslippene av klimagasser. Et produkt som kan repareres fremfor å kjøpe nytt vil ha et lengre livsløp.

8. «Grønne» krav og kriterier

Det kan være utfordrende å formulere miljøvennlige krav og kriterier som kan stilles i en anskaffelsesprosess, men heldigvis trenger man ikke å finne opp hjulet på nytt. DFØs kriterieveiviser er et nyttig verktøy til inspirasjon for nettopp dette.

9. Vurder markedets modenhet

Ved vurderingen av om det skal oppstilles minstekrav, kontraktskrav eller tildelingskriterium, vil markedets modenhet være avgjørende. Bruk av minstekrav i et mindre modent marked vil kunne føre til begrenset konkurranse. Til sammenlikning vil bruken av et tildelingskriterium i samme marked derimot kunne bidra til økt innovasjon og motivasjon blant leverandørene. Dette forutsetter imidlertid at denne motivasjonen belønnes ved å vekte tildelingskriteriet såpass høyt at ikke pris blir den største driveren.

10. Et klima- og miljøvennlig samfunn skapes sammen

Og sist, men ikke minst, ikke glem å snakke med din leverandør. Leverandører har en førstehånds innsikt i sitt marked og den innsikten bør dere dra nytte av. Alle er tjent med at leverandører og oppdragsgivere samarbeider om gode klima- og miljøløsninger.

Bli den første til å kommentere på "Ti tips for grønnere anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.