Tre grep fra Anskaffelsesutvalget: Tilsyn, KOFA og kontrakt-kunngjøring for alle

Anbud365: Tre grep fra Anskaffelsesutvalget: Tilsyn, KOFA og kontrakt-kunngjøringHvis næringsminister Cecilie Myrseth ikke vil prioritere et eget tilsyn med plikten til å kunngjøre offentlige kontrakter, mener Anskaffelsesutvalget at det må åpnes for anonyme klager til KOFA i saker om ulovlige direkteanskaffelser. Myrseth her sammen med sin forgjenger som næringsminister, Jan Christian Vestre, som nedsatte Anskaffelsesutvalget (foto: NFD/David Berg Tvetene).

Skriv ut artikkelen

KOFAs avgjørelser – bortsett fra ved ileggelse av overtredelsesgebyr – er i dag rådgivende, men bør gjøres bindende. Konkurransetilsynet bør få mulighet til å føre tilsyn med at oppdragsgivere overholder kunngjøringsplikten, m.a.o. ikke foretar ulovlige direkteanskaffelser. Og kunngjøring av kontraktstildeling bør gjelde alle kontrakter – over og under EU/EØS-tersklene. Dette er forslag i delutredning 2 fra Anskaffelsesutvalget. Nå er det opp til Nærings- og fiskeridepartementet å vurdere hva av dette de skal ta med seg i et forslag til ny anskaffelseslov til Stortinget. Men først en høringsrunde med frist 16. august.

Anskaffelsesutvalget foreslår å endre dagens håndhevingssystem ved å dreie håndhevingen mot prekontraktuell fase, og slik begrense behovet for etterfølgende erstatningssøksmål. Det har vært viktig å finne løsninger som sikrer også SMB-ers reelle muligheter til å få stanset en kontraktstildeling og få en avgjørelse som pålegger oppdragsgiver å rette opp eventuelle feil, slik at kontrakten deretter kan tildeles rette leverandør.

Hovedpunkter

KOFA skal fortsatt, mener utvalget, være et lavterskeltilbud. Det er ikke ønskelig å endre KOFA til en særdomstol med fast ansatte dommere og kostnadsdrivende muntlige forhandlinger, heter det. Både KOFA og domstolene skal utgjøre håndhevingsorganer i nytt regelverk, og KOFA må få tilgang til alle sakens dokumenter, uavhengig av lovbestemt taushetsplikt

Hovedpunktene i utvalgets forslag til håndhevingssystem:

 • Klagenemndas avgjørelser gjøres bindende.
 • Klage til Klagenemnda innen utløpet av karensperioden suspenderer oppdragsgivers mulighet til å inngå kontrakten. Suspensjonen varer inntil klagenemnda har avgjort saken, eller klagenemnda kommer frem til at den oppheves.
 • Det overlates til domstolene å ta stilling til om det er grunnlag for å holde oppdragsgiver erstatningsansvarlig for tilbudskostnader eller tapt fortjeneste. Samtidig avskjæres muligheten for å kreve erstatning for tapt fortjeneste som følge av feil som kunne og burde vært anført alt før kontrakten ble inngått.
 • Konkurransetilsynet fører tilsyn med at oppdragsgivere overholder kunngjøringsplikten.
 • Konkurransetilsynet kan fremme sak til KOFA om at en kontrakt skal kjennes «uten virkning».
 • Konkurransetilsynet kan også ilegge overtredelsesgebyr mot ulovlig direkteanskaffelser, og eventuelle klager over Konkurransetilsynets vedtak overprøves av KOFA.

Alternativer til tilsyn

Hvis det heller ikke ved denne korsvei er vilje til å prioritere et eget tilsyn med plikten til å kunngjøre offentlige kontrakter, mener utvalget at det må åpnes for anonyme klager til KOFA i saker om ulovlige direkteanskaffelser. Oppdragsgivers rettssikkerhet blir ikke skadelidende om KOFA får anledning til å holde det hemmelig hvem det er som har påklaget den aktuelle anskaffelsen, heter det. Utvalget mener at det må være adgang til overprøving, også for anskaffelser som har en antatt verdi under EØS-terskelverdi. Utvalget foreslår:

 • at departementet vurderer om offentliggjøring av at kontrakt er inngått, bør innebære plikt til å opplyse om visse forhold ved kontraktsinngåelsen og vurderer om dette bør lovfestes
 • at departementet vurderer om det bør innføres en plikt for oppdragsgivere som er omfattet av anskaffelsesregelverket å offentliggjøre årlig oversikt over den totale størrelse på kjøp fra eksterne enheter (private eller andre offentlige enheter), forutsatt at dette kan gjøres kostnadseffektivt for oppdragsgiver. Dette vil også bidra til bedre datagrunnlag for oppfølging og evaluering av offentlige anskaffelser. Utvalget mener at dette vil virke preventivt mot ulovlige direkteanskaffelser.

Informasjon i kunngjøringen

For kunngjøring av kontraktstildeling under EØS-terskel, mener utvalget at følgende informasjon bør kunngjøres på egnet offentlig nettsted for oppdragsgiver:

 • Innkjøpsorganisasjonens navn, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon
 • dato for inngåelse av kontrakt eller rammeavtale
 • hva som er anskaffet og hoved CPV-koden og tilleggskoden for CPV
 • NUTS-kode for hovedleveringsstedet
 • navn, organisasjonsnummer og kontaktopplysninger til den eller de som har fått avtalen eller rammeavtalen
 • om det er sannsynlig at underleverandører vil bli bru kt til gjennomføring av kontrakten
 • den anslåtte verdien av kontrakten eller rammeavtalen på tidspunktet for kunngjøringen av kontraktstildelingen
 • antall tilbud i anskaffelsen og navn og organisasjonsnummer på den eller de som har levert tilbud eller søkt om å inngi tilbud i anskaffelsen uten å ha fått tildelt kontrakten eller rammeavtalen.

1 kommentar på "Tre grep fra Anskaffelsesutvalget: Tilsyn, KOFA og kontrakt-kunngjøring for alle"

 1. “om det er sannsynlig at underleverandører vil bli brukt til gjennomføring av kontrakten”

  Lurer på hva nyttegevinsten av en slik opplysning har?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.