Tror ikke på nytt tilsyn – slikt støtter ikke ambisjonene for offentlige anskaffelser

Anbud365: Tror ikke på nytt tilsyn - støtter ikke ambisjonene for offentlige anskaffelser- Jeg har lagt merke til at bl.a. NHO har oppfordret oss til å etablere et tilsyn i Norge med myndighet som man har i Sverige og Finland, sier statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet til Anbud365. Men det er ikke sikkert at den svenske og finske modellen er den beste for oss.

Skriv ut artikkelen

-Jeg er opptatt av at innkjøpere skal følge regelverket, men jeg er også opptatt av at de skal gjøre gode innkjøp og utnytte handlingsrommet for å få frem nye og fremtidsrettede løsninger. Jeg tror ikke at en ny aktiv tilsynsmyndighet vil støtte oppunder denne ambisjonen, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet til Anbud365. Han kommenterer innspill med krav om etablering av en tilsynsordning for offentlige anskaffelser.

NHO har lenger hatt en slik tilsynsordning på sitt program, og på mange måter stått i spissen for dette kravet, som også deles av andre – blant disse Bedriftsforbundet. I sitt innspill til den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, skriver Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. Som er en NHO-forening:

«Regelverket om offentlige anskaffelser ivaretar viktige samfunnshensyn. EBA mener det bør etableres et offentlig tilsyn av regelverket. Hovedbegrunnelsen er at det er urimelig at overvåkingen av regelverket bare skal besørges av leverandører når samfunnet også har en interesse i at regelverket overholdes. Tilsynet må kunne ta initiativ til å føre tilsyn med anskaffelser basert på egne undersøkelser eller tips.»

Bedrifter for tilsynsordning

I Anbud365 har så vel John Tonheim, leder for en liten IT–bedrift på 10 ansatte, og Hilde Hovengen i KOMPAN Norge tatt til orde for en tilsynsordning. Det har også adm. direktør Ingerid Dahl Hovland i statsaksjeselskapet Nye Veier gjort.

I kommunal sektor er det delte synspunkter – advokat Kristine Vigander, KS, skrev i Anbud365 at KS ikke ser behovet for å etablere et tilsynsorgan for offentlige anskaffelser. Mens Bjørn H. Wikasteen, som er seniorrådgiver i K-Sekretariatet IKS, etterlyser i Anbud365 en slik tilsynsordning.

Ikke noe håp om gjennomslag

Thue (H) gir imidlertid ikke noe håp om gjennomslag for forkjemperne for etablering av en tilsynsordning:

-Jeg er opptatt av at innkjøpere skal følge regelverket, men jeg er også opptatt av at de skal gjøre gode innkjøp og utnytte handlingsrommet for å få frem nye og fremtidsrettede løsninger. Jeg tror ikke at en ny aktiv tilsynsmyndighet vil støtte oppunder denne ambisjonen, sier han til Anbud365.

Thue er opptatt av en effektiv håndheving av anskaffelsesregelverket. Det er mange organer som har viktige roller i å kontrollere og håndheve etterlevelsen av anskaffelsesregelverket, blant annet Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Riksrevisjonen og kommunerevisjonene og EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Mer likt dansk enn svensk/finsk modell

– Jeg har lagt merke til at bl.a. NHO har oppfordret oss til å etablere et tilsyn i Norge med myndighet som man har i Sverige og Finland, fremholder han. Men det er ikke sikkert at den svenske og finske modellen er den beste for oss.  I Sverige og Finland har de ikke en klagenemnd tilsvarende KOFA. Det norske håndhevelsessystemet er mye likere det danske systemet, som også har en egen klagenemnd og ikke så høyt konfliktnivå. I Danmark har man heller ikke noen tilsynsmyndighet.

Bli den første til å kommentere på "Tror ikke på nytt tilsyn – slikt støtter ikke ambisjonene for offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.