Under 40% følger ofte eller alltid opp lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene

Anbud365: Under 40% følger ofte eller alltid opp lønns- og arbeidsvilkår i kontrakteneDivisjonsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) rapporterer til Arbeids- og sosialdepartementet hvordan det går med oppfølging og kunnskapsspredning om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Skriv ut artikkelen

Færre enn fire av ti offentlige oppdragsgivere gjennomfører kontroll ofte eller alltid av om krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt i kontraktene når det er relevant. Resten gjør det sjelden eller aldri, av og til eller vet ikke om de i det hele tatt gjør det. Dette er resultater fra modenhetsundersøkelsen om offentlige anskaffelser i 2020 – som for øvrig ennå ikke er publisert. Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) slår i forbindelse med undersøkelsesresultatene fast at det er forbedringspotensial i kontraktsoppfølgingen. DFØ er selv i gang med et større pilotprosjekt.

Opplysningene fremkommer i en rapportering fra DFØ til Arbeids- og sosialdepartementet som Anbud365 har fått innsyn i. Det er en «kvittering» for en bevilging på en mill. til informasjons- og kompetanseheving om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Her vises det til at DFØ har gjennomført en modenhetsundersøkelse om offentlige anskaffelser i 2020. Resultatene er ennå ikke publisert, heter det, men svarprosenten på totalt på 52% vurderes som bra. Undersøkelsen avdekker at oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår fortsatt er et område med forbedringspotensial:

Undersøkelsesresultat

– Det fremgår for eksempel at hele 23% av respondentene oppgir at de aldri eller sjeldent gjennomfører kontroll av lønns- og arbeidsvilkår der det er relevant. Hele 23% opplyser at de gjennomfører kontroll av og til, og 10% opplyser at de ikke vet om det gjennomføres slik kontroll. Det er med andre ord kun 38% av respondentene som opplyser at de ofte eller alltid gjennomfører kontroll der det er relevant, fremgår det av rapporten fra DFØ.

En medvirkende forklaring på resultatene er at undersøkelsen er gjennomført i et spesielt år med pandemien. Da kan mange virksomheter ha vært opptatt med andre arbeidsoppgaver som for eksempel å sikre forsyningssikkerhet. Det er også gjennomført kommunesammenslåing som også kan ha påvirket kontrollarbeidet. Men, fastslår DFØ, det tyder uansett på at det foreligger et potensiale for å forbedre kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår.

E-læringskurs

Samtidig er DFØ i gang med en rekke tiltak, bl.a. er det utviklet et e-læringskurs som skal publiseres en av de nærmete dagene. I e-læringskurset fokuseres det i stor grad på å vise offentlige innkjøpere hvordan de praktisk kan gjennomføre kontrollplikten. Vi erfarer, heter det, at oppfølging og kontroll av krav til lønns- og arbeidsvilkår oppfattes som krevende av offentlige innkjøpere.

Kontraktsoppfølgings-prosjekt

DFØ gjennomfører også et prosjekt om kontraktsoppfølging – et prosjekt de ønske å fortsette med. Gjennom kontraktsoppfølgingsprosjektet følges fire piloter (offentlige oppdragsgivere) som viser hvordan offentlig sektor kan øke sin verdiskaping gjennom effektivisering og profesjonalisering av kontraktsoppfølgingen. Pilotene er Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, Kystverket, Nordre Follo kommune og Viken Fylkeskommune. Prosjektet ser også på hvordan pilotene gjennomfører oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

I forbindelse med dette prosjektet er det opprettet et samarbeider med Høyskolen i Kristiania, som gjennomfører en kvalitativ studie på de fire pilotene. Hensikten med dette er å få en bedre forståelse av hvordan offentlige innkjøpere og bestillere arbeider med kontraktsoppfølging og arbeidet med oppfølging og kontroll av krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal gjennomføres totalt 12 intervjuer i de fire utvalgte pilotvirksomheter, ifølge DFØs rapport.

Bli den første til å kommentere på "Under 40% følger ofte eller alltid opp lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.