Vil vite mer om hvordan anbudskrav om seriøsitet bidrar

Anbud365: Vil vite mer om hvordan anbudskrav om seriøsitet bidrarStortingsrepresentant Arild Grande (A) (t.v.) spurte og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen svarte – om seriøsitetskrav i offentlige kontrakter.

Skriv ut artikkelen

I løpet av første kvartal i år skal regjeringen ta grep for å skaffe seg mer kunnskap om hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet hos leverandører til det offentlige. I oppdraget inngår også en kartlegging av hvilke krav oppdragsgivere stiller. Det opplyste arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i et svar til Stortinget. Der het det også at Arbeidstilsynets erfaring er at oppdragsgiverne i for liten grad gjennomfører nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Opplysningene fremkommer i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A). Sistnevnte ville vite hvilke krav statlige virksomheter og foretak stiller i offentlige anbud og hvilke erfaringer man har så langt med seriøsitetskravene.

Statsråd Røe Isaksen understreket at statlige virksomheter og foretak, og offentlige oppdragsgivere generelt har en viktig rolle i arbeidet med å bidra til å fremme seriøsitet i arbeidslivet og bekjempe useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. – Det er avgjørende, sa han, at oppdragsgiverne gjør det de kan for å gjennomføre anskaffelsene sine på en slik måte at det utestenger kriminelle aktører fra offentlige kontrakter.

Varslet utredning

Selv om anskaffelsesregelverket gjør det mulig både å stille krav og avvise leverandører, er også økt profesjonalisering av oppdragsgivere avgjørende for å lykkes med å forhindre at useriøse leverandører får kontrakter, for å stille gode kontraktskrav, og for å gjennomføre god og effektiv kontroll. – Derfor, opplyste arbeids- og sosialministeren, vil Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet lyse ut et oppdrag for å få mer kunnskap om hvordan offentlige innkjøp, herunder både profesjonalisering av innkjøp og bestemmelser i anskaffelsesregelverket, bidrar til å fremme seriøsitet hos leverandører til det offentlige.

Statsråden fremholdt at det pr. nå ikke foreligger en oversikt over oppdragsgivere som stiller seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser og hvilke krav de stiller. – Oppdraget vil imidlertid også innebære en kartlegging av hvilke krav oppdragsgivere stiller, sa han. Oppdraget lyses ut etter planen i løpet av første kvartal 2021. Kunnskapen vil gi et viktig grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak på innkjøpsområdet slik at det bidrar effektivt til å motvirke arbeidslivskriminalitet.

Lærlinger

Oslo Economics har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet evaluert plikten til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, fortsatte arbeids- og sosialministeren i sitt svar. Evalueringen finner at det har vært en økning i andelen offentlige kontrakter som stiller krav om bruk av lærlinger, og peker på at mye av denne økningen kan forklares ved innføringen av lærlingklausulen. Oslo Economics peker på at krav om faglig kompetanse og oppfølging som stilles til lærebedrifter gjør det mindre attraktivt for kriminelle aktører å konkurrere om anskaffelser som er omfattet av lærlingklausulen.

Lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn med offentlige oppdragsgivere i perioden 2017-2020 er at det har vært en positiv utvikling knyttet til oppdragsgivernes etterlevelse av regelverket knyttet til anbudskonkurranse, konkurransegrunnlag og kontrakter, ifølge Røe Isaksen. Imidlertid ser det ut til at oppdragsgiverne i for liten grad gjennomfører nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Arbeidstilsynet fortsetter med tilsyn og veiledning med offentlige oppdragsgivere på dette området.

Bli den første til å kommentere på "Vil vite mer om hvordan anbudskrav om seriøsitet bidrar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.