Vurderer å gå lenger i kampen mot arbeidslivskrim enn regelverket tilsier

Anbud365: Vurderer å gå lenger i kampen mot arbeidslivskrim enn regelverket tilsierKommunen er opptatt av lokalt næringsliv, og i den grad regelverket åpner for det tilrettelegges anskaffelsene for deltakelse fra lokale leverandører, heter det anskaffelsesstrategien til Nordre Follo kommune for perioden 2021-2024. På bildet kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo kommune.

Skriv ut artikkelen

I kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping stiller i dag Nordre Follo kommuner krav i pakt med anskaffelsesregelverket. Men kommunen vil vurdere å stille høyere krav på dette området for å bidra mer til et mer seriøst og mer inkluderende arbeidsliv, slås det fast i den nylig vedtatte anskaffelsesstrategien. Her heter det dessuten at god kompetanse en forutsetning for å nå målet om best mulig anskaffelser, og det er seks punkter til bruk dersom man skal vurdere gjenbruk i stedet for kjøp.

Nordre Follo kommune med nær 60 000 innbyggere ble opprettet 1. januar 2020 og har per november 2020 kjøpt varer og tjenester for cirka 1 mrd. Kommunen har en sentral anskaffelsesvirksomhet med spesialisert anskaffelsesfaglig kompetanse, og nå er en anskaffelsesstrategi for 2021-2024 vedtatt. Gjennom å iverksette strategien med en handlingsplan vil resultatene av anskaffelser kunne bidra positivt til en mer bærekraftig økonomi, heter det.

Det slås i strategien fast at det er en forutsetning for å nå målet om best mulig anskaffelser at samtlige av kommunens virksomheter opparbeider seg god kompetanse på sine oppgaver og ansvar i en anskaffelsesprosess.

Handlingsplan og seriøsitetsmodell

Anskaffelsesstrategien skal følges opp med en administrativ handlingsplan og en seriøsitetsmodell for Nordre Follo kommune, som skal ha krav til oppfølging. Ny prosedyre for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår ble iverksatt september 2020. Kommunens samarbeid med Skatteetaten om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet skal videreføres.

Med samfunnsansvar menes i strategien bl.a. arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kommunen har som mål å ha seriøse leverandører og stiller i dag krav i henhold til anskaffelsesregelverket. Kommunen vil vurdere å stille høyere krav på dette området for å bidra mer til et mer seriøst og mer inkluderende arbeidsliv, slås det fast i strategien.

Sirkulære anskaffelser

Redusert klimapåvirkning gjennom økt gjenbruk er viet oppmerksomhet i strategien, der det under «Sirkulære anskaffelser» listes opp:

  • Være kritisk til behovet for kjøp. Dersom kjøp er nødvendig, vurdere behovet med tanke på å låne, leie, kjøpe brukt der det er mulig.
  • Etablere rammeavtaler på brukte produkter der det er relevant.
  • Vurdere kjøp av resirkulerte produkter der dette finnes.
  • Stille riktig og relevant krav til kvalitet så produkt kan repareres og gjenbrukes der det er relevant.
  • Vurdere kjøp av kompetanse og kapasitet til reparasjoner av innkjøpte produkter.
  • Dialog med markedet/ markedsundersøkelse på hvilke løsninger som finnes utenom kjøp, for å dekke kommunens behov.

Innovasjon og lokale kjøp

Godt samarbeid med leverandørene kan bidra til at kommunen får nyttige innspill på gode og fremtidsrettede løsninger, poengteres det i strategien. Kommunen ønsker å være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger. Innovasjon i anskaffelser skal vurderes gjennom mer bruk av god markedsdialog og ytelses – og funksjonsbeskrivelser, samt innovative anskaffelsesprosedyrer.

Kommunen er opptatt av lokalt næringsliv, og i den grad regelverket åpner for det tilrettelegges anskaffelsene for deltakelse fra lokale leverandører, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Vurderer å gå lenger i kampen mot arbeidslivskrim enn regelverket tilsier"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.