Betaling


Et forenklings-gullegg?

(En Anbud365-kommentar) I uken har vi møtt en statsråd som vil forenkle og en innkjøper-tillitsvalgt som har en god ide – et gullegg? – å…
Når staten er leverandør til staten

(En Anbud365-kommentar) Flere universiteter registrerer for tiden budsjettsprekk av til dels store dimensjoner i ulike investeringer. At statlige investeringsprosjekter sprekker, er ingen nyhet. Men like…