HabilitetInhabilitet felte kontraktinngåelse

Domstolen nedla forbud mot å inngå kontrakten som oppdragsgiverne hadde tildelt. Begrunnelsen var at det forelå inhabilitet, og at den aldri ble identifisert eller forsøkt…