10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøp

Anbud365: 10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøpDirektør Marit Mellingen leder Distriktssenteret som er et nasjonalt kompetansesenter under Kommunal- og distriktsdepartementet for å styrke kommuners og regioners evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.

Skriv ut artikkelen

10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøp, er hva som kom ut av en rapport som tar for seg hvordan kommunene kan bruke innkjøpsrollen til å ta samfunnsansvar for å støtte opp under små og mellomstore bedrifter. Distriktssenteret, nasjonalt kompetansesenter for utvikling av attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn, står bak.

Næringsundersøkelser som senteret har gjennomført, viser at næringslivet i liten grad er fornøyd med kommunene sine. Mange små bedrifter i Distrikts-Norge opplever at det er vanskelig å få solgt varer og tjenester til kommunen.

Rapport gav ti gode råd

Distriktssenteret bestilt bl.a. derfor en rapport fra Oslo Economics og Inventura om hvordan kommunene kan bruke innkjøpsrollen til å ta samfunnsansvar for å støtte opp under små og mellomstore bedrifter. Og ut av den er det kommet 10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøp:

1. Vedta strategi for kommunale innkjøp. Kommuner som handler mye lokalt, har ofte vedtatt en strategi for offentlige innkjøp, der utvikling av lokalt næringsliv er en av flere målsettinger. Oppdal er eksempel på en kommune som en strategi for kommunale innkjøp.

2. Ha dialog med lokalt leverandørmarked. Tysvær, Karmøy og Haugesund er eksempel på kommuner som har gjennomført leverandørkonferanse for å få til et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv.

3. Ha en strategi for innkjøpssamarbeid. Viken Vest innkjøpssamarbeid er eksempel på en innkjøper som har åpnet for at kommunene kan kjøpe inn lokalproduserte varer utenom felles rammeavtale.

4. Vurdere desentraliserte innkjøp. Kommunen kan i noen tilfeller gjennomføre desentraliserte innkjøp på en slik måte at for eksempel en barnehage eller en skole kan gjennomføre egne innkjøp, uten å være en del av et felles kommunalt innkjøp.

5. Ha dialog med leverandører om konkrete innkjøp. Oppdal er eksempel på en kommune som gjennomførte en leverandørkonferanse i forkant av anskaffelse av ny barnehage. Flere kommuner har god erfaring med å gjennomføre en-til-en møter med leverandører, da de opplever at leverandørene kan være noe tilbakeholdne med å gi innspill foran andre leverandører.

6. Vurdere oppdeling av kontrakter. Mange kommuner deler opp store kontrakter. Suldal er eksempel på en kommune som har gjennomført innkjøp av matvarer for oppvekstsektoren, slik at det ble åpnet for at leverandørene kunne levere tilbud på ulike geografiske områder.

7. Vurdere bruk av frivillige kunngjøringer. Kommunen har ikke lovkrav om offentlig utlysning av innkjøp som ligger under den nasjonale terskelverdien på 1,3 mill. Mange kommuner velger derfor å gjennomføre en lukket konkurranse mellom for eksempel tre utvalgte leverandører.

8. Forenkle innkjøp-prosessene. Vefsn er eksempel på en kommune som jobber med å forenkle anskaffelsesprosessene og tilrettelegge for at lokale bedrifter kan delta i sine anbudskonkurranser gjennom informasjonstiltak. Suldal kommune har en bevisst strategi om ikke å stille krav til bruk av digitale konkurranseverktøy i anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Oppdal kommune bruker digitale konkurransegjennomføringsverktøy i alle anskaffelser, men arrangerer til gjengjeld kurs for lokale leverandører i hvordan slike verktøy kan brukes.

9. Bruk relevante krav og kriterier. Kommunen står ganske fritt til å velge hvor omfattende kvalifikasjonskrav, og dermed også dokumentasjonskrav, de ønsker å stille til leverandører i den enkelte konkurransen. Valget av tildelingskriterier kan ha stor betydning for lokale leverandørers konkurransedyktighet. Det vil ikke være lovlig å velge tildelingskriterier kun i den hensikt å legge til rette for lokale leverandører.

10. Gjennomføre direkte innkjøp når det er tillatt. Innkjøp med verdi under 100 000 kr ekskl. mva. kan gjøres direkte fra en leverandør uten konkurranse, uten å komme i konflikt med lovverket. Samtlige kommuner som Oslo Economics har vært i kontakt med i forbindelse med utredningen, praktiserer direktekjøp i lokale butikker.

Bli den første til å kommentere på "10 gode grep for kommuner som ønsker flere lokale innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.