Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 2. september- Overgangen fra utviklingsløp til anskaffelse oppleves som vanskelig og tidkrevende for flere, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell etter å ha besøkt leverandørmessen til Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) på Akershus festning. Over 500 personer fra 17 nasjoner besøkte i år messen.

Skriv ut artikkelen

Det er tid for å nominere kandidater til årets utgave av Anskaffelsesprisen, det store britiske offentlige anskaffelse-markedet er nå åpnet for norske leverandører og det er fortsatt tid for å melde seg på til Kofa-konferansen. Kommuner har en strømavtale som gjør at de tjener penger nå og en annen kommune definerer bare de leverandører som er registrert ti kommunen som lokale. I Danmark presser flere titalls kommuner på for å få flere produkter miljømerket. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Hvem bør få Anskaffelsesprisen i år?

Den årlige anskaffelsesprisen – Sammen om smartere innkjøp – i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal deles ut på Anskaffelseskonferansen 22. november (fysisk konferanse!). Fristen for nominasjon av kandidater til prisen må gjøres før 10. oktober. Her kan du lese mer om prisen – og nominere din kandidat.

Kofa-konferanse 27. oktober

KOFA-konferansen 2022 arrangeres torsdag 27. oktober 2022 på Scandic Flesland Airport i Bergen, melder Kofa. Påmeldingsfrist 1.oktober. KOFA tilbyr et variert program som blant annet belyser ulike sider ved de avgjørelser som KOFA fatter, regelverket for offentlige anskaffelser og håndhevelsen av EØS-avtalen på området.

Får tilgang til det britiske anskaffelses-markedet

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia trådte i kraft 1. september 2022. Den har imidlertid vært i bruk siden 1. desember 2021, men det er først nå at avtalens forpliktelser for offentlige anskaffelser trer i kraft. Norske bedrifter får med dette god adgang til det store britiske markedet for offentlige anskaffelser.

Sysselsetter over 1800 leverandører

Over 1800 leverandører i over 250 bransjer i 152 kommuner i Norge leverte varer og tjenester til drift av Equinors felt på norsk sokkel og landanlegg i 2021. Leveransene har en verdi på over 70 mrd og sysselsatte nær 60.000 årsverk i Norge, viser en ny rapport fra Kunnskapsparken Bodø (KPB).

Enklere hvis kravene rettes mot behov

– Overgangen fra utviklingsløp til anskaffelse oppleves som vanskelig og tidkrevende for flere, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell. I tillegg er mange opptatt av hvordan vi stiller krav, og at det er enklere å tilby de løsningene som er utviklet, hvis kravene er rettet mot behov heller enn løsning.

PMI fortsetter ned

DNB PMI (innkjøpssjefindeks), justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,7 poeng til 52,3 i august. Det var en bred nedgang i underindeksene. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned med 2,0 poeng til 51,2, noe som lavere enn et langsiktig gjennomsnitt.

Strømavtale gir kommuner gevinst

Sel kommune i likhet med de fire andre eierkommunene i Eidefoss (Vågå, Lom, Lesja og Dovre), inngikk en innkjøpsavtale for strøm for mange år siden. Avtalen er slik at kommunene tjener penger på å bruke strøm nå – i millionklassen, skriver norddalen.no.

Høyere terskel for kjøp av nye løsninger

Skjerpede regulatoriske krav til medisinsk utstyr samtidig som de fleste innkjøpsprosesser gir lite rom for innovative løsninger, og et mer formalisert samarbeid mellom helsetjeneste og industri. Det betyr at terskelen for å kjøpe nye løsninger enda høyere nå enn før, ifølge Henriette Ellefsen Jovik, tidligere næringspolitisk sjef i Melanor.

Sterk avstand fra tvangsarbeid

Universitetet i Bergen (UiB) tar sterk avstand fra alle former for tvangsarbeid. I alle anskaffelser vurderes risiko knyttet til etiske krav. Profesjonalisering av innkjøpsprosessen har UiB arbeidet målrettet med i mange år. I 2021 gjorde UiB 14 stikkprøver uten at det ble funnet brudd på etiske krav, skriver rektor Margareth Hagen.

Direktetildeling av togtilbud på Østlandet

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget om å kjøre regiontog rundt Oslo. Tidligere har direktoratet valgt Vy som foretrukken forhandlingspart for lokaltog og flere regiontog på Østlandet, kalt Østlandet 1.

Sertifisering helt avgjørende

– Per nå har vi 33 sertifiserte miljøfyrtårn i Holmestrand kommune, og det er sju som holder på med sertifisering, kan næringssjef Arve Vannebo opplyse. Når det gjelder offentlige anskaffelser er det en avgjørende faktor for å være med i konkurransen framover, skriver jarlsbergavis.no.

Bare firmaer i egen kommune inviteres

– Vi er pålagt å spørre minimum tre lokale leverandører, og vi regner dette som firmaer registrert i Hadsel kommune. Det er ikke slik at en enkelt leverandør blir forespurt hver gang. Vi forsøker å ha en viss rotasjon på dette, heter det i et svar fra Hadsel Eiendom AS til entreprenøren som lurte på om hvorfor han ikke ble invitert i en konkurranse.

Klimasats-penger til klimavennlige innkjøp

214 prosjekter får 186 mill til å kutte utslipp av klimagasser. Det er satt av 250 mill til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022. Hovedsøknadsfristen var 15. februar, men for noen typer tiltak er det enda en søknadsfrist 15. september, bl.a. merkostnader ved visse klimavennlige anskaffelser/innkjøp.

Teste før anbudskonkurransen

Ved St. Olavs hospital opprettes et nytt senter for at norske pasienter skal få bedre tilgang til ny teknologi. – Det er for sent å angre seg når kravspesifikasjonen for et anbud er sendt ut og anbudene har kommet inn. Hvis du allerede har testet ut utstyr, kan det gjøre deg sikrere på hva det er du faktisk trenger, heter det i dagensmedisin.no.

Widerøe fikk Røros-kontrakt

Samferdselsdepartementet har tildelt Widerøe’s Flyveselskap AS kontrakt etter konkurranse om drift av flyruten Røros–Oslo for perioden 1. november 2022 til 31. mars 2024.

45 mill billigere

Norled knuste Boreal i konkurransen om fergesambandene i Alstenfjorden på Helgeland. Mens Boreal skulle ha rett i underkant av 155 mill for å drifte fergene fram til 31. januar 2026, var Norleds tilbud på i overkant av 109 mill. Anskaffelsesprotokollen nevner bare ett tildelingskriterium: Pris, ifølge banett.no.

Flere titalls kommuner bak krav om miljømerker

Københavns kommunes innsats for at få flere miljømerkede produkter på markedet får i år usedvanlig stor oppslutning. Hele 65 kommuner støtter opp om kravet om å få flere miljømerkede lekeplassredskaper, hobbyartikler og perler, skriver udbudsmedia.dk.

Offentlige anskaffelser: Finsk mentorprogram

Som en del av en finsk anskaffelsessatsing gjennomfører statlige og kommunale myndigheter i samarbeid med et utviklingssenter et mentorprogram som fremmer kompetanse om offentlige anskaffelser. Programmet er åpent for deltakere fra offentlig administrasjon, privat sektor og ideelle, og tilbyr bl.a. coachingstøtte og sparring.

Kompetanseløft også i Irland

The Commercial Skills Academy (CSA) i den irske regjeringens kontor for offentlige anskaffelser har nettopp lanser et nytt program for seniormedarbeidere med ansvar for kapitalintensive infrastrukturprosjekter. Formålet er å øke kunnskap og forståelse for styrings- og oversiktstrukturer og nødvendige ressurs- og kontrollsystemer.

Innovasjonspartnerskap for helse og omsorg

Europas nye innovasjonspartnerskap for helse, Innovative Health Initiative (IHI), er et privat-offentlig partnerskap mellom EU og bransjeorganisasjoner som representerer foretak i helse- og omsorgssektoren. En viktig aktivitet er å tilby verktøy for matching mellom private leverandører og offentlige kjøpere.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.