Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 8. januarStatsforvalter Rigmor Brøste (t.v.) i Møre og Romsdal delte ut og Anna Zäll, prosjektleder i Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre og rådgiver i Ålesund kommune, tok imot Klimasnu-prisen sammen med Jonny Indrevåg, innkjøpssjef i Ålesund kommune. Det var digital prisutdeling.

Skriv ut artikkelen

I Bergen er ny og oppdatert anskaffelsesstrategi i anmarsj, Statens vegvesen skal bruke innkjøpsmakt for klimakutt og Kofa har fått en ny rettssak på nakken. Trondheim kjøper utslippsfrie biler allerede fra i år, det er et sug etter miljødeklarasjoner og små og mellomstore bedrifter gjør det godt i kampen om forsvarskontrakter. I Sveriges nye plan for kamp mot korrupsjon er offentlige anskaffelse utpekt som risiko-område. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Innkjøpssamarbeid får klimasnu-pris

Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre har fått Klimasnu-prisen, som deles ut for første gang i år og er på 10 000 kroner og et diplom. Den deles ut som påskjønnelse til noen som har vist særlig engasjement i arbeidet med klimavennlig omstilling i fylket. Det er Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som står bak prisen.

Ny anskaffelsesstrategi i Bergen

Byrådet skal starte arbeidet med revidert anskaffelsesstrategi og handlingsplan for Bergen kommune 2021-2024. Byrådet vil bruke innkjøperrollen strategisk til å motvirke sosial dumping og menneskerettighetsbrudd samt fremme klima og miljø, kvalitet, fagopplæring og etisk handel.

Innkjøpsmakt for klimakutt

Regjeringen la nylig frem sin klimamelding for 2021 – 2030. – 80 prosent av det vi gjennomfører i Statens vegvesen er i kontrakter med eksterne samarbeidspartnere. Vi vil legge opp til en innkjøpsstrategi der innovasjon og utvikling i industri, bransje og hos leverandører fører til at vi når klimamål, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Ny rettssak for Kofa

Staten v/Utenriksdepartementet tar Kofa til retten etter at klagenemnda ila et gebyr på en million kroner for ulovlig direkteanskaffelse. Saken gjelder spørsmålet om anskaffelser foretatt av norske utenriksstasjoner i et tredjeland (utenfor EØS). Fra før kjemper Kofa i retten med Politiet om kjøp av tolketjenester.

Ønsker klimaplanen velkommen

Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, ønsker regjeringens klimaplan velkommen og sier at den bidrar til tydelige og forutsigbare rammer for hvordan innkjøps-Norge og næringslivet sammen skal skape grønn vekst og oppfylle klima- og miljømålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Rekordvekst for miljødeklarasjoner

40% flere produkter har fått miljødeklarasjon bare i løpet av 2020. Kravene fra Statsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og andre store byggherrer om at byggene deres skal sertifiseres, er en viktig grunn til at så mange satser på å miljødeklarere produktene sine.

Avskrift av leverandør-brosjyre?

Noa Maskin AS avsto fra å gi tilbud på kantslåtteutstyr til Sortland kommune, fordi de mener forespørselen fra kommunen bare åpnet for én tilbyder. Kommunen avviser kritikken, og sier alle regler er fulgt. Noa Maskin mener at kravspesifikasjonene er direkte avskrift fra brosjyrene til én leverandør, skriver Bladet Vesterålen.

Innovativ dagsturhytte-anskaffelse

Rogaland fylkeskommune planlegger å utlyse en konkurranse om bygging av dagsturhytter i kommunene i Rogaland i løpet av februar 2021. Samtlige 23 kommuner i fylket er invitert med i dagsturhytteprosjektet. Prosjektet er en videreføring fra Vestland fylke, hvor hyttene har vært en stor suksess.

Skal kjøpe mat lokalt

Kongsberg kommune skal bli sunnere og er bedt om å handle maten i nabolaget. Ifølge Laagendalsposten. Ved innkjøp av mat skal rådmannen ha fokus på kortreist-, lokal- og miljøvennlig mat og bruke norske kostholdsråd som veileder, har kommunestyret vedtatt. Hvordan dette skal gjennomføres, blir mye opp til rådmannen og staben.

Trondheim kjøper utslippsfrie biler fra i år

Fra i år skal alle nye personbiler og varebiler som kjøpes i Trondheim være utslippsfrie, ifølge nrk.no. – Jeg synes dette er veldig bra at regjeringa kommer med et slikt pålegg. Det hjelper kommunene å sette krav i anskaffelsene, sier klimarådgiver Renate Stakvik i kommunen. Trondheim har 970 kommunale kjøretøy. Foreløpig har de 366 elbiler.

SMB 10% opp ved forsvarskjøp

Forsvarets forskingsinstitutt publiserte nylig rapporten om Forsvarsindustrien i Norge for 2019. Den viser bl.a. at SMBene i forsvarsindustrien hadde en vekst på over 10% og står nå for mer enn 30% av den samlede omsetningen i bransjen. SMBene står også for over 30% av den totale eksporten av forsvarsmateriell fra Norge.

Arbeidslivskrim: Skal passe på BaneNOR

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Jernbanedirektoratet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter med Bane NOR og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

La til rette for lokalbutikk

Joker Ogna skal levere dagligvarer til institusjoner i Hå kommune. For to år siden fikk butikken ikke en gang innlevere tilbud til jær-kommunen. Så fikk kommunepolitikerne kalde føtter. Da innkjøpsavtalene skulle fornyes i fjor, valgte man en løsning der Hå kommune ble inndelt i seks anbudsområder, melder Dagligvarehandelen.

Korrupsjonsplan: Anskaffelser et risiko-område

En nasjonal handlingsplan mot korrupsjon er nå lansert av den svenske regjeringen. I dokumentet er anskaffelser et av seks utpekte risikoområder. Planen skal danne grunnlag for antikorrupsjonsarbeid frem til 2023, og det er Statskontoret som får ansvaret for gjennomføringen.

Jakter innovative digitale løsninger

Nordiske og baltiske oppstartsvirksomheter får nå mulighet for at delta i en konkurranse med formål å finne innovative digitale løsninger til utfordringer i bymiljøer. Nordic Smart City Challenge som står bak konkurransen, er et samarbeid mellom fem nordiske lans og 20 nordiske byer.

Oppdaterte krav og kriterier for bærekraft

Anskaffelse av mat og drikke skal ifølge den svenske nasjonale matvarestrategien styre mot og etterleve samfunnets ambisjoner innenfor dyrevern og miljø. I den anledning har Upphandlingsmyndigheten oppdatert kriterier og «kravpakke» som gjør det enklere å finne bærekraftskriterier som er på linje med målet i strategien.

Konkurranse i stedet for særordning

I Danmark har man en modell der man gir én privat advokatvirksomhet særstatus og samtidig lov å være fri på det private marked. Det er sterkt konkurransevridende, mener rådgiverbransjen i Dansk Erhverv, som vil ha bort Kammeradvokat-ordningen. I stedet bør det etableres rammeavtaler hvor flere kvalifiserte advokatvirksomheter deltar.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 15. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.